fbpx
deMens.nu

Vrijzinnig humanisme nationaal

De Centrale vrijzinnige raad (CVR) is het hoogste orgaan van vrijzinnige organisaties in België. Het overkoepelt het Franstalige Centre d’Action Laïque en de Vlaamse Unie Vrijzinnige Verenigingen. De CVR werd opgericht op 21 juni 1972. De Centrale Vrijzinnige Raad overkoepelt de Unie Vrijzinnige Verenigingen en het Centre d’Action Laïque.

Nood aan samenwerking

Op een bepaald moment ontstond de nood om gezamenlijk op te treden. Dit leidde tot de oprichting van de “Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke Gemeenschappen van België vzw”, afgekort als de Centrale Vrijzinnige Raad (CVR). In het Frans: Le Conseil Central des Communautés philosophiques non-confessionnelles de Belgique a.s.b.l. (CCL)).

De Centrale Vrijzinnige Raad moet de Unie Vrijzinnige Verenigingen en het Centre d’Action Laïque groeperen en hun maatschappelijke doelen helpen te verwezenlijken. Dat betekent de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen vertegenwoordigen in hun betrekkingen met de burgerlijke overheid;

De organisatie en werking coördineren van de niet-confessionele morele dienstverlening en het beheer van de materiële en financiële belangen van de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen die er deel van uitmaken; De uitoefening van het ambt van de afgevaardigden die morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing, en hun aanstelling ten aanzien van de Staat regelen.

Officiële gesprekspartner

Het bestuursorgaan van de Centrale Vrijzinnige Raad is samengesteld uit telkens vijf vertegenwoordigers en een vervanger van de UVV  en de CAL. De voorzitters van UVV en de CAL zijn de co-voorzitters van de Centrale Vrijzinnige Raad. De Centrale Vrijzinnige Raad is de officiële gesprekspartner van de federale overheden.

Afgevaardigden UVV/deMens.nu in de Centrale Vrijzinnige Raad

 

Covoorzitter CVR: Raymonda Verdyck

Leden: Jef Asselbergh – Willem Debeuckelaere – Bjorn Demeulenaere – Marc Vanryckeghem

Algemeen directeur: Anne-France Ketelaer

Toegevoegd als deskundigen: Jan Bories – Anton Van Dyck