fbpx
deMens.nu

Abortus uit het strafrecht: Speech Sylvain Peeters

Op vrijdag 27 januari hield deMens.nu in samenwerking met de Centre d’Action Laïque een colloquium over abortus uit het strafrecht. Hieronder kan u de eindconclusie vinden van de voorzitter Sylvain Peeters

Geachte aanwezigen,

Samen met feministische en progressieve bewegingen hebben vrijzinnig humanistische organisaties steeds geijverd om abortus uit de illegaliteit te halen.
De wet van 1990 maakte abortus mogelijk in ons land en dit vormde voor het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw een mijlpaal.

Tijdens deze strijd hoopten we op een totale depenalisering van abortus. Het werd echter een gedeeltelijke depenalisering en abortus blijft vermeld als een misdrijf in ons strafrecht.

Vandaag, anno 2017 moeten en kunnen we een stap verder zetten. We moeten een einde stellen aan de stigmatisering door het strafrecht. Het is hoogtijd dat we abortus volledig uit het strafrecht halen.
Tijdens dit colloquium werd duidelijk dat dit mogelijk is. Sprekers uit Frankrijk en het Groot Hertogdom Luxemburg brachten verslag uit over hoe ze het in hun land aanpakten om abortus uit het strafrecht te halen. Als zij het kunnen, moet het ook bij ons mogelijk zijn. Sta me toe nog even de vorige Amerikaanse president te parafraseren : YES WE CAN!

In het interview dat deMens.nu had met professor Marleen Temmerman vernamen we dat in landen waar abortus verboden is en strafrechtelijke sancties volgen het aantal abortussen niet daalt. We zien daar wel een stijging van het aantal sterfgevallen en zware lichamelijke gevolgen voor vrouwen die noodgedwongen een beroep doen op illegale aborteurs, die vaak enkel op geldbejag uit zijn. Marleen Temmerman wordt hier dagelijks mee geconfronteerd.

Alle vrouwen, waar ook ter wereld die ongewenst zwanger zijn, moeten op een vlotte wijze toegang krijgen tot een medisch verantwoorde abortushulpverlening. Het taboe dat nog steeds bestaat, moet verdwijnen. Abortus moet een absoluut vrouwenrecht worden.

Verschillende wetsvoorstellen en een resolutie werden neergelegd om abortus uit het strafrecht te halen. Uit het boeiende debat deze ochtend tussen experten en politici blijkt dat de politiek bereid is om de nodige stappen te zetten. We hopen dat onze parlementsleden daar zo spoedig mogelijk werk van maken, over de partijgrenzen heen.

Abortus is immers geen misdrijf – geen strafbaar en laakbaar feit -, maar een medische handeling. Het vormt een vrouwenrecht dat kadert in een gezondheidspolitiek en niet in een strafrechtelijk beleid.

Ons land beschikt over ethisch hoogstaande wetgeving. Laat ons dan ook nu in ons land, met Brussel als hoofdstad van Europa de stap zetten naar volledige depenalisering.

We moeten waakzaam zijn voor conservatieve krachten in Europa en in de wereld die zich verzetten tegen abortus. De anti-choice beweging en Prolife organisaties worden steeds actiever. We dienen dan ook solidair te zijn met alle vrouwen in Europa en in de wereld.

Op Europees vlak werden we geconfronteerd met het burgerinitiatief One of us . Zij dwongen een hoorzitting in het Europees parlement af om te verhinderen dat ngo’s die Europese subsidies kregen niet langer in de ontwikkelingslanden een veilige abortus kunnen aanbieden, dit bij hun projecten van gezinsplanning. De Europese Commissie verwierp gelukkig hun voorstel. Maar ze blijven ageren.

De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump kiest ook duidelijk partij voor de Pro Life beweging. Zijn bewindsploeg kent talrijke aanhangers van de ‘Pro Vita’ beweging. De Amerikaanse overheid mag geen financiering meer geven aan organisaties in ontwikkelingslanden die veilige abortus aanbieden of voorlichting geven over anticonceptie.
Donald Trump ondertekende net na zijn aantreden als nieuwe president van de Verenigde Staten een decreet in die zin.
Tegen dit besluit werd een initiatief gelanceerd (door de Nederlandse minister Lilianne Ploumen) voor het oprichten van een internationaal fonds voor veilige abortus.
Hiervoor wil ik Alexander De Croo, minister van ontwikkelingssamenwerking danken voor zijn uitdrukkelijke steun aan het initiatief voor dit abortusfonds.

Ik wil besluiten met een warme oproep naar onze volksvertegenwoordigers om abortus uit het Belgisch strafwetboek zo snel mogelijk te schrappen. Ook vragen wij om erover te waken dat verworven rechten in onze samenleving niet onder druk komen te staan door bepaalde conservatieve lobbies…