fbpx
deMens.nu

Vacature Moreel Consulent 2de Klasse bij Defensie

De vertegenwoordiging van het humanistisch-vrijzinnig gedachtengoed binnen de Krijgsmacht met het doel een niet – confessionele morele dienstverlening te organiseren die op een adequate en zichtbare manier beantwoordt aan de verschillende levensbeschouwelijke en morele opvattingen van de leden van de militaire gemeenschap die tot de niet-confessionele gemeenschap van België behoren.

Wettelijke voorwaarden.

 

– Houder zijn van een masterdiploma humane wetenschappen of, van een bachelorsdiploma humane wetenschappen mits 10 jaar ervaring in het domein van de hulpverlening.
– Belg zijn.
– Bewijs afleveren van goed gedrag en zeden.
– Slagen in het taalexamen KMS , “ wezenlijke kennis “ van de tweede taal. .
Opdrachten.
– Het op verzoek verlenen van morele bijstand.
– Het verzorgen van vrijzinnig-humanistische plechtigheden.
– Permanenties verzorgen in de kazernes en er een humanistisch-vrijzinnige ontmoetingsplaats creëren.
– Het bevorderen van het moreel en psychisch welzijn van de hulpvragers.
– Deelnemen aan buitenlandse zendingen en voldoen aan de medische voorwaarden.

Profiel.

 

– Het hebben en naleven van een humanistische- vrijzinnige levensbeschouwing.
– Een volwaardige vertegenwoordiger zijn van bovenvermeld gedachtengoed.
– Beschikken over empathisch vermogen.
– Servicegerichtheid.
– Beheersen van de 2de landstaal.
– Kunnen werken in teamverband.

Deze betrekking voor een MC 2de klasse bij Defensie is vacant met onmiddellijke ingang. De hoofdstandplaats is (wenselijk) Brasschaat. Bekijk de Weddeschaal . Stuur je CV naar Annie Van Paemel – Diensthoofd moreel consulenten Defensie – 0478 940 234 – annie.vanpaemel@mil.be