fbpx
deMens.nu

“Gelijkheid, solidariteit en broederlijkheid”

Bart De Wever stelt in zijn opiniestuk “Links moet kiezen: open grenzen of de welvaartstaat” in De Morgen een samenleving voor waarin ik toch belangrijke waarden mis.

Hij wil een samenleving waar strenge controles gelden voor wie daar van buitenaf tot toegelaten wordt. Op zich is er niets fout met het stellen van een aantal voorwaarden om aan onze maatschappij deel te mogen nemen. We kunnen immers niet de hele wereld in ons land opvangen. Maar mensen die hier na lange omzwervingen, want dat is het wel, aankomen om welke reden dan ook, moeten we niet aan hun lot overlaten. We moeten die in de eerste plaats opvangen, basiszorg bieden en goed begeleiden in het proces dat hen te wachten staat met respect voor hun basisrechten.

Mensenrechten moeten gerespecteerd worden. Wanneer de overheid wetgeving wil invoeren die niet alleen een inbreuk is op de mensenrechten maar ook op de Grondrechten van de burger, kunnen we niet meer spreken van een rechtsstaat. Het wetsvoorstel dat gisteren werd besproken in de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer over het recht om de verblijfplaats te betreden van vreemdelingen – dus ook de woning van een burger die hen onderdak verleent – is een aanfluiting van het basisrecht op privacy. Gelukkig werd het nog niet goedgekeurd.

Ik ben immers trots te leven in een samenleving waarin burgers nog hun verantwoordelijkheid opnemen om mensen in nood te helpen. Zeker daar waar de overheid in gebreke blijft. Een samenleving waarin mensen blind zijn voor het leed van anderen is geen warme menselijke samenleving. Dergelijke betrokkenheid bij de samenleving getuigt bovendien van echt burgerschap. Want solidariteit beperkt zich niet tot onze maandelijkse bijdrage aan de sociale zekerheid, maar gaat om het opkomen voor de zwakkeren in de samenleving ten behoeve van de sociale cohesie.

Ik leef liever in een samenleving die daadwerkelijk gebaseerd is op de verlichtingswaarden van gelijkheid, solidariteit en broederlijkheid. Die verlichtingswaarden waarvan De Wever vindt dat elke legale migrant hierin geëmancipeerd moet worden, maar die hij duidelijk in zijn beleid toch aan strenge voorwaarden onderwerpt.

Voor meer informatie en reacties: Voorzitter en woordvoerder: Sylvain Peeters, Tel 0475 42 84 66 – voorzitter@demens.nu