fbpx
deMens.nu

Op zoek … De evolutie van het vrijzinnig humanisme in Vlaanderen sinds de Tweede Wereldoorlog

Vlaanderen is in de tweede helft van de twintigste eeuw sterk geseculariseerd. Als burger en individu willen we onszelf kunnen zijn en onze eigenheid gerespecteerd zien. De maatschappij wordt pluralistischer en complexer en lijkt hoe langer hoe minder op die van voeger. Nieuwe ethische standpunten breken door en worden steeds meer aanvaard. In deze evolutie heeft het vrijzinnig humanisme een stille maar centrale rol gespeeld.

Deze bundel van 15 thematische artikels van de hand van professoren, onderzoekers en specialisten ter zake geeft een historisch overzicht van een aantal maatschappelijke problematieken die de vrijzinnig humanisten nauw aan het hart liggen. De geschiedenis van deze levensbeschouwing is weinig gekend want er is (nog) niet veel over geschreven. Dit boek is een eerste stap om deze lacune op te vullen. De auteurs geven de lezer bovendien een aantal onderzoeks- en bronnensuggesties om zelf op (onder)zoek te gaan.

Het boek, onder redactie van Gily Coene, Jimmy Koppen en Frank Scheelings, is een uitgave van het Humanistisch Verbond, het Centrum voor Vrijzinnig Humanistisch Erfgoed en CAVA.

300 p.
€ 20,00 (excl. Verzendkosten, geen verzendkosten voor leden HVV)
Bestellen kan via de HVV webshop