fbpx
deMens.nu

Verdriet, pijn en woede. En daarna?

PERSBERICHT

Datum: 1 juni 2018

Conseil Central Laïque – deMens.nu-Unie Vrijzinnige Verenigingen

 Een adrenaline rush, levens in de waagschaal, niet te wissen herinneringen.

Verdriet, pijn en woede: de tragische gebeurtenissen in Luik roepen gemengde gevoelens op. Lukraak werden onschuldige mensen uit het leven gerukt. Tegelijk zagen we hoe moed, een eigenschap die diep binnenin elk van ons woont, tevoorschijn kwam om de chaos tegen te gaan. Heldendom en barbarij schuilen allebei in de mens. In Luik stonden beiden heel even oog in oog met elkaar.

Verstomming en onbegrip overheersen alle andere emoties. De tegenstrijdigheid van wat we zien en voelen verwart ons. Maar na enkele minuten van overpeinzing borrelt het stekende verdriet op. Kost wat kost moet er « iets aan gedaan worden ».

Maar wat?

Meer controle eisen? Repressie ? « Veiligheid »? De deuren en ramen op dubbel slot gooien in de ijdele hoop dat we dan immuun blijven voor de gevaren van de wereld die buiten woedt? Of moeten we integendeel de systeemfouten veroordelen van een maatschappijmodel dat focust op exclusief in plaats van inclusief samenleven ? Moeten we, meer in het bijzonder, afstand nemen van een penitentiair beleid uit een ander tijdperk, een beleid dat eens te meer – eens te veel ? – tot catastrofale gevolgen heeft geleid?

Quasi tegelijkertijd kan men de politie ervan beschuldigen een peuter, een onschuldig kind van transmigranten, per ongeluk te hebben gedood en de mannen en vrouwen in uniform bedanken voor hun heldenmoed. Zij gooien immers hun eigen leven in de waagschaal wanneer de waanzin letterlijk toeslaat.

Het nul-risico bestaat niet, de tegenstellingen daarentegen zijn veelvuldig.

Maar hoe bouwen we dan wél aan die vreedzame samenleving? Hoe putten we uit zo’n tragedie tóch redenen om te blijven hopen op de overwinning van het goede op het kwade ?

Voor ons staat één zaak als een paal boven water : nooit ruilen we de utopie in voor fatalisme en onverschilligheid. Dat is de enige waardige manier om ons respect te betonen aan de slachtoffers en om onze steun te bieden aan hun geliefden. Het is de bevestiging van onze diepste overtuiging: vandaag, morgen of overmorgen is een vreedzame wereld mogelijk. Die overtuiging blijven wij onvermoeibaar nastreven, vol vertrouwen en in alle sereniteit.

De covoorzitters van de Centrale Vrijzinnige Raad

Freddy Mortier                                                          Henri Bartholomeeusen

Voorzitter deMens.nu                                               Président du Centre d’Action Laïque

Voor meer informatie en reacties:

Freddy Mortier

Voorzitter deMens.nu

+32 473 77 99 01

voorzitter@demens.nu

Aubry Cornelis

Perscontact en woordvoerder

+32 478 78 67 34

Aubry.cornelis@deMens.nu

deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel en maakt deel uit van de interlevensbeschouwelijke dialoog op diverse echelons.

www.demens.nu

/