fbpx
deMens.nu

Vrijzinnig humanistisch alternatief naast de erediensten

Ook verschenen in De Morgen en De Standaard

De VRT en deMens.nu zijn overeengekomen dat een format wordt uitgewerkt waarin de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing aan bod kan komen. Het gaat om vier uitzendingen op zondagochtend per jaar. Dit is het resultaat van bemiddeling van de Cultuurpactcommissie (CPC).

De onderhandelingen hebben een lange weg afgelegd. De bal ging aan het rollen toen Minister van Media, Sven Gatz, de beslissing nam om de erkenning van de levensbeschouwelijke omroepen in te trekken. Sindsdien heeft deMens.nu, met voormalig voorzitter Sylvain Peeters, geijverd voor een expliciet benoemde vrijzinnig humanistische aanwezigheid op radio en televisie.  Ook de kijkers waren verontwaardigd over het verdwijnen van de uitzendingen. Jan Cox was één van hen. Hij schreef ontelbare brieven naar politici en beleidsmakers met de eis voor een afzonderlijke programmering voor vrijzinnig humanisten op de VRT. Hij diende in 2017 een klacht in bij de Vlaamse Regulator voor de Media én bij de CPC. In 2018 werd er ook een klacht bij de CPC  ingediend door deMens.nu en Wim Van Rompaey. Dit alles leidde tot het resultaat van vandaag.

Lees hier het gezamenlijke persbericht van de VRT en deMens.nu

PERSBERICHT

 

Vrijzinnig humanistisch alternatief naast de erediensten op VRT

Verzoening VRT en deMens.nu door bemiddeling van de Cultuurpactcommissie

De Unie Vrijzinnige Verenigingen/deMens.nu en Wim Van Rompaey, voormalig directeur van de vzw Het Vrije Woord, die de uitzending van Lichtpunt verzorgde, dienden in januari 2018 een klacht in bij de Cultuurpactcommissie tegen de Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT).

De inspecteur van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie heeft de klacht geanalyseerd en heeft samen met de betrokken partijen gezocht naar een oplossing voor het probleem. Op 28 september werd er een verzoeningsvoorstel aanvaard door de VRT, Freddy Mortier, voorzitter van deMens.nu en Wim Van Rompaey. Dit betekent dat er op zondagochtend een vrijzinnig humanistisch alternatief komt naast de erediensten op de openbare omroep. In een beginstadium wordt er gesproken over vier uitzendingen per jaar.

De bal ging aan het rollen toen Minister van Media, Sven Gatz, de beslissing nam om de erkenning van de levensbeschouwelijke omroepen in te trekken. Voor de vrijzinnig humanisten was dit het einde van Lichtpunt op TV en Het Vrije Woord op radio 1.

Na het afschaffen van deze programma’s bleven enkel de erediensten over op zondag. De door de Grondwet erkende vrijzinnig humanistische levensbeschouwing kwam daardoor niet meer aan bod op de VRT.

Herhaaldelijk vroeg deMens.nu gelijkberechtiging en werden er voorstellen voor een alternatief op de VRT ingediend. Gelijkberechtiging bleef een belangrijk principe voor deMens.nu en er werden voorstellen voor een verbreding van het aanbod besproken tijdens verschillende ontmoetingen. Begin januari 2018 werd een klacht ingediend bij de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie en dit resulteerde dus tot een verzoening.

De besprekingen voor de eerste uitzendingen en de concrete invulling ervan zullen binnenkort van start gaan.

Freddy Mortier, voorzitter deMens.nu:

“Ik wens te benadrukken dat de gesprekken met de VRT op een constructieve manier zijn verlopen.  We vertrouwen erop dat er een goede samenwerking zal zijn voor het uitwerken van een programma dat voldoet aan hoge kwaliteitsnormen en aan de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing.”

Peter Claes, Algemeen Directeur Media en Productie VRT:

“De VRT is steeds op zoek om alle verschillende levensbeschouwingen in Vlaanderen aan bod te laten komen in een waaier van programma’s. Dat kan in een portrettenreeks zoals Alicja Geschinska met Wanderlust heeft gemaakt. En je vindt die diversiteit aan levensbeschouwingen ook terug in de verschillende praatgasten in De Afspraak op Canvas of de diepgaande gesprekken van Friedl’ Lesage in Touché op Radio1. Daarnaast zijn we wel blijven zoeken naar een specifieke invulling van de vrijzinnige humanistische levensbeschouwing in het verlengde van ons aanbod aan erediensten. Nadat we verschillende voorstellen hebben besproken, is er eensgezindheid over een format dat we nu verder gaan uitwerken. We kijken uit naar deze samenwerking.”

Voor info en reacties

Freddy Mortier

Voorzitter deMens.nu

+32 473 77 99 01

voorzitter@deMens.nu

Aubry Cornelis

Perscontact en woordvoerder

+32 478 78 67 34

Aubry.cornelis@deMens.nu

@aubryco

deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel en maakt deel uit van de interlevensbeschouwelijke dialoog op diverse echelons.

www.demens.nu