fbpx
deMens.nu

Vrijwilligers van bij ons

10 goede redenen om vrijwilligerswerk

bij het huisvandeMens te doen

Artikel verschenen in deMens.nu Magazine jg7 nr4

Anderen helpen, jezelf ontwikkelen, mensen ontmoeten en langer leven … De kans is groot dat je na het lezen van dit artikel het huisvandeMens contacteert om er als vrijwilliger aan de slag te gaan. Omdat je gelooft in de mens en in het vrijzinnig humanisme.

Mieke Werbrouck

 

1. Vrijwilligers leven langer en gelukkiger

Uit onderzoeken blijkt dat mensen die anderen helpen zeker vijf jaar langer leven. Vrijwilligerswerk mag in het rijtje naast gezonde voeding en beweging.

 

2. Vrijwilligerswerk is hot

1.200.000 Vlamingen verrichten elke week ruim 6.000.000 uur aan vrijwilligerswerk. Niet alleen is er steeds meer vraag naar vrijwilligers, mensen doen het vooral uit eigen motivatie.

 

3. Het vrijwilligersbeleid van deMens.nu ondersteunt je optimaal

In een vrijblijvend onthaalgesprek ontdekken we samen wat bij je past. We koppelen jouw verwachtingen en interesses aan mogelijke taken in het huisvandeMens. Je neemt deel aan vormingen en krijgt persoonlijke coaching.

 

4. De vrijwilligersambassadeurs kijken door de ogen van de vrijwilligers

De vrijwilligersambassadeurs zijn verantwoordelijk voor de vrijwilligers in de huizenvandeMens. Ook de andere collega’s zijn jouw aanspreekpunt.

© Jeroen Vanneste  De vrijwilligersambassadeurs van de huizenvandeMens

 

5. Je ontmoet anderen die geloven in de vrijzinnig humanistische waarden

Je gelooft in de mens, die centraal staat in het vrijzinnig humanisme. Je bouwt mee aan een warme samenleving.

 

6. Je kan jezelf zijn

Je engageert je in een positieve context en krijgt waardering voor je engagement. Bovendien kan je flexibel aan de slag. Je bepaalt zelf wat je wil doen en hoe vaak.

 

7. Je doet vaardigheden op die aansluiten bij je interesses

Je hebt je eigen motivatie. Zoals ervaring opdoen die aansluit bij je studies of job. Of net die talenten ontwikkelen die niet aan bod komen in je loopbaan. Of je professionele vaardigheden na je pensionering verder inzetten.

 

8. Je kan kiezen uit diverse taken

 

• Je bent het eerste aanspreekpunt

Je neemt telefoons aan, ontvangt bezoekers en stuurt mails door.

Vrijwilliger Ivonna: “Het eerste contact met mensen is belangrijk, zowel aan de telefoon als wanneer iemand binnenkomt. Daar zet ik me graag voor in. En ik doe met plezier iets voor de collega’s van het huisvandeMens. Mijn vrijwilligerswerk maakt me rijker als mens.”

 

• Je houdt van administratie

De administratieve taken variëren en worden met jou besproken.

 

• Je helpt mee met vrijzinnig humanistische plechtigheden

Je helpt mensen om vorm en zin te geven aan de mijlpalen in hun leven – afscheid, huwelijk, geboorte. Je voert gesprekken, schrijft een tekst op maat en/of spreekt de plechtigheid uit.

Vrijwilligersambassadeur Denise: “Je luistert naar het levensverhaal van de overledene en zoekt samen met de familie naar een passend scenario voor de plechtigheid. Zowel voor de familie als voor jou zijn die gesprekken waardevol. Nadien ga je aan de slag om het levensverhaal om te zetten in een afscheidstekst. Tijdens de plechtigheid neem je het voortouw. Je spreekt het publiek toe en leidt de plechtigheid inhoudelijk in goede banen.”

Vrijwilliger Nadine: “De ontmoetingen met mensen die recent een dierbare verloren, verruimen mijn blik en geven mij een warm gevoel van connectie. Het verrijkt me als ik voel dat ik een moeilijk moment minder zwaar kan maken. Het geeft me voldoening als mensen achteraf aangeven dat mijn woorden hen hielpen.”

Vrijwilligersambassadeur Patrick: “Je krijgt telkens opnieuw inzicht in het liefdesleven van een koppel. Van daaruit zoek je naar woorden die bij hen passen. Samen met het koppel maak je van hun ritueel een intens gebeuren.”

Vrijwilliger Gerda: “Mijn drempelvrees verdween tijdens de opleiding. Bovendien zorgde het huisvandeMens voor begeleiding. Ik kreeg de tijd en ruimte om op mijn eigen ritme een aantal plechtigheden uit te voeren. Een mooi evenwicht tussen mijn vrijwilligerswerk en mijn privéleven is belangrijk.”

 

• Je geeft informatie

Je informeert over de mogelijke beslissingen bij het levenseinde. Je helpt bij het invullen van de voorafgaande wilsverklaringen. Je verstrekt informatie over levensbeschouwelijke onderwerpen en vrijzinnig humanistische waarden.

Vrijwilliger Jo: “Ook na mijn pensionering wilde ik actief blijven rond het thema levenseinde. Mensen daarover informeren geeft een zinvolle invulling aan mijn leven. Omdat er zoveel onwetendheid is en erover praten makkelijk wordt uitgesteld. Het huisvandeMens vertegenwoordigt mijn visie op het levenseinde.”

 

• Je voert ondersteunende gesprekken

Je voert ondersteunende gesprekken met mensen die er nood aan hebben in een huisvandeMens, een woonzorgcentrum, een ziekenhuis …

Vrijwilliger Monika: “Toen ik met pensioen ging, kwam er tijd vrij die ik zinvol wilde invullen. Ik wilde nog iets betekenen voor anderen. Zo nam ik contact op met het huisvandeMens. Ik voelde mij er meteen thuis. Mijn keuze om gesprekken te voeren, was vlug gemaakt omdat die taak het best bij mijn ervaring en interesse aansluit. Het is verrijkend en boeiend om iemands levensloop mee te beleven.”

 

• Je zet je schouders onder projecten en activiteiten

Vrijwilligersambassadeur Tine: “Als vrijwilliger ben je het kloppend hart van onze gemeenschapsvorming. Je vormt een brug tussen deMens.nu en de samenleving. Dankzij jou is ons aanbod ook kwalitatiever en rijker. De taken zijn heel gevarieerd. Je kan meewerken aan een project of het volledig mee vormgeven, je kan de uitnodiging voor een activiteit opmaken of komen koken, je kan jurylid of moderator in een debatwedstrijd zijn …”

 

© Jeroen Vanneste  De vrijwilligersambassadeurs van de huizenvandeMens

 

9. Je volgt vorming en krijgt persoonlijke coaching

Vrijwilligersambassadeur Hilde: “Het kennismakingsgesprek met een jonge vrouw was heel positief. Maar tijdens haar opleiding plechtigheden kwamen enkele pijnpunten aan het licht. Na een tweetal gesprekken werd een coachingsplan opgesteld om haar de kans te geven om te groeien. Intussen krijgen wij alleen maar positieve reacties op haar werk.”

 

10. Overal in Vlaanderen en Brussel vind je een huisvandeMens waar je kan meewerken

Meld je aan bij het huisvandeMens van je keuze. Of je kan je ook inschrijven via deze link.