fbpx
deMens.nu

VERLICHTING VANDAAG

De historische Verlichting wordt vandaag zowel verguisd als opgehemeld. Het begrip is
alomtegenwoordig in het publieke debat en wordt gretig geclaimd vanuit tegenstrijdige
ideologische visies en belangen.

Hedendaagse visies op een historisch fenomeen met grote actualiteitswaarde

In deze lezingencyclus belichten we verschillende aspecten van die Verlichting(en) en brengen
ze in verband met actuele problemen en discussies. De reeks wordt afgesloten met een
rectorendebat dat door Leo Neels in heldere banen wordt geleid.

PROGRAMMA

4 februari 2019: em. prof. Ronald Commers – Europese Verlichtingstendensen in historisch
perspectief

6 februari 2019: dr. Ivan Van de Cloot – Verlichtingsidealen en economische welvaart
11 februari 2019: prof. dr. Herman Philipse – Verlichting over wetenschap en godsdienst
13 februari 2019: prof. dr. Koen Lemmens – Verlichting en mensenrechten
18 februari 2019: dr. Tinneke Beeckman – Verlichting en vrouwenemancipatie
20 februari 2019: prof. dr. Patrick Loobuyck – Waartoe verplicht de Verlichting?
25 februari 2019: prof. dr. Johan Braeckman – Verlichtingsfundamentalisme: een contradictio in
terminis
27 februari 2019: Het grote rectorendebat, met alle rectoren van de Vlaamse Universiteiten
(de professoren Luc De Schepper, Caroline Pauwels, Luc Sels, Rik Van de Walle en Herman Van
Goethem) en moderator em. prof. Leo Neels

PLAATS EN TIJD

Stadscampus Universiteit Antwerpen, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen
Lokaal R.014 (alle lezingen); lokaal R.001 (rectorendebat)
Onthaal: vanaf 19.00 uur – Start lezingen en debat: 19.30 uur
Einde: 22.00 uur – Napraten en drankje in het Agora café Universiteit Antwerpen

INFO EN INSCHRIJVINGEN

Inkom: € 5 (studenten gratis), ter plaatse te betalen (incl. drankje)
Inschrijvingen (verplicht) en info: Nationaal secretariaat Humanistisch Verbond,
Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen, secretariaat@humanistischverbond.be, T 03 233 70 32