fbpx
deMens.nu

Denk voor jezelf. Kies voor elkaar.

Beste vrienden,

Zondag is het eindelijk zover, the day of days, zoals ze wel eens zeggen. Op 26 mei trek je naar de stembus om onze vertegenwoordigers te verkiezen op niet minder dan drie verschillende niveaus. Laat de rustig voortkabbelende kiescampagnes je niet doen vermoeden dat het allemaal maar een formaliteit is.

De gepercipieerde kalmte is er net omdat de inzet zo bijzonder hoog is. De laatste maanden werden we van alle kanten gebombardeerd met allerlei onrustwekkende cijfers en vaststellingen, gaande van een stevig gat in de begroting tot het zoveelste klimaatrapport dat nog maar eens aantoont hoe uitzichtloos de situatie momenteel zou zijn. Je zou van minder een bezwaard gemoed krijgen.

Maar als we onze stemplicht echt ten volle willen uitoefenen, dan moeten we dat doen vanuit de ingesteldheid van een optimist met realiteitszin. De toekomst is nog ongeschreven en er zijn nog tal van mogelijkheden.Uit de kiescampagnes kunnen we vaak onvoldoende afleiden hoe politici in de volgende legislatuur de talloze uitdagingen gaan aanpakken. “De troebelheid heerst” lieten enkele politieke commentatoren zich eerder deze week nog ontvallen, en gelijk hebben ze. Het is aan ons om ons licht te laten schijnen in die duisternis. Voor ons dient het te gaan over persoonlijke vrijheid, faire kansen, en solidariteit met de kwetsbare medeburgers.

Wat dat precies betekent voor ons, hebben we concreet gemaakt in ons memorandum. Vrijheid, door een steviger verankering van de seculiere democratische rechtstaat en door het garanderen van mensenrechten en vrouwenrechten. Faire kansen en solidariteit, door in te zetten op een visionair onderwijsproject, door een multidimensionale aanpak van de armoedeproblematiek, en door het garanderen, op langere termijn, van een nieuw zorgmodel. Ook zouden de ethische verworvenheden in België wel eens onder vuur kunnen komen te liggen. Niets is verworven en er valt bovendien nog heel veel te doen.

Misschien ben je boos. Dat is begrijpelijk, maar laat ons met onze verontwaardiging het democratisch proces versterken in plaats van het probleem te vergroten. In de programma’s van de partijen is heel wat te vinden dat aansluit bij onze aspiraties. Laat ons zondag daarom kiezen op basis van de waarden die ons verbinden, hoe verdeeld en troebel het politieke landschap ook moge zijn.

Zondag breng ik mijn stem uit, en jij de jouwe.
Dat we elkaar scherp mogen houden.

Freddy Mortier
Voorzitter deMens.nu

© Joke Goovaerts