fbpx
deMens.nu

Oproep aan onze politici: geef holebi’s zekerheid in het regeerakkoord

Ondertekend door Freddy Mortier

De uitspraak van parlementslid voor het Vlaams Belang, Dominiek Sneppe, trof ons in het hart. Geschat wordt dat iets minder dan 10 procent van de bevolking holebi is. Tot één miljoen mensen die volgens Sneppe nooit het geluk mogen kennen elkaar onvoorwaardelijk de liefde te verklaren. Één miljoen mensen die volgens haar nooit het plezier en het voorrecht mogen kennen een kind op te voeden. Dat die mening leeft in de samenleving verrast niemand. Dat die mening nu echter door een parlementslid dat binnenkort bijdraagt tot onze wetgeving vurig wordt verdedigd, is bijzonder pijnlijk.

“Eerst onze mensen”, was de verkiezingsslogan die uiteindelijk veel kiezers wist te lokken. Over welke mensen gaat het dan? Elke week dreigt die groep immers kleiner en kleiner te worden. Hoe kan je pretenderen een democratische partij te zijn indien je bepaalde groepen wil uitsluiten van fundamentele mensenrechten? Gelijke behandeling is immers de grondslag waarop we onze vrijheid beleven. Partijvoorzitter Tom Van Grieken reageerde snel dat, althans wat holebi’s betreft, het Vlaams Belang absoluut niet wil tornen aan die verworven rechten. Mooie uitspraak, maar wij willen zekerheid.

Op dit ogenblik zijn de verkenningsrondes voor de nieuwe regering bezig, een uitstekend moment om het sterkste signaal te geven: laat in het regeringsakkoord opnemen dat er in de komende legislatuur onder geen beding geraakt zal worden aan holebi-rechten. De belofte lijkt ons, zeker na de uitspraak van Van Grieken, vanzelfsprekend.

De kans is reëel dat het Vlaams Belang straks voor het eerst in de Belgische geschiedenis zal zetelen in een of meer van onze regeringen. Daarom vragen we als vrijzinnig humanistische gemeenschap eenduidigheid over de waarden die voor ieder van ons als verworven rechten worden ervaren. De uitspraak van mevrouw Sneppe is immers geen geïsoleerd incident. De heer Filip Dewinter trachtte onder de vlag “scheiding van kerk en staat” ook nog in te grijpen in de religieuze vrijheid van onze medeburgers. Dat is niet wat wij onder een seculiere rechtstaat verstaan. De scheiding van kerk en staat is er niet alleen om de onpartijdigheid van de overheid te garanderen, maar vooral ook de levensbeschouwelijke vrijheid van de mensen.

Wij staan voor een samenleving waarin we mogen geloven waarin we willen geloven. Diversiteit kan maar tot een vredevol maatschappelijk klimaat leiden, indien de staat neutraal is en al haar burgers behandelt vanuit het principe van gelijkheid. Dat is de basis. Dat is de essentie. Maar hoe belangrijk de strijd voor een moderne seculiere en democratische rechtsstaat ook voor ons is, ze is vandaag niet het voorwerp van onze brief.

Nu de verkiezingen voorbij zijn, de verhoudingen gekend, is het aan de partijen om te tonen waar ze nu echt voor staan.

Wij roepen elke politieke partij op om in het komende regeerakkoord duidelijk te bepalen dat er niet getornd zal worden aan onze fundamentele verworven rechten, in het bijzonder die van de holebi-gemeenschap, maar natuurlijk ook nog breder. We verzoeken met de grootste aandrang dat de regeringspartijen zich ertoe engageren continu te streven naar een maximale vrijheid voor iedereen, zonder onderscheid in geaardheid, geloof of geslacht. We hopen overigens ook dat de diverse levensbeschouwingen zich mee scharen achter deze oproep. De gemeenschap geven we immers samen vorm.

Freddy Mortier

Voorzitter deMens.nu

© Joke Goovaerts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto boven ©Guillaume Van Laethem

Bekijk ook hier.