fbpx
deMens.nu

Persbericht: Mens sana in corpore sano – geef spirituele zorg een volwaardige plaats in de zorgverlening

De Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog vraagt naar aanleiding van de lopende regeringsonderhandelingen een totaalaanpak voor de spirituele zorg in het Vlaamse gezondheidsmodel.

Elk leven zit vol met kruispunten, momenten waarop de koers van de levenswandel bepaald wordt. Ziekte, gevangenschap, een overlijden of een geboorte, ze zetten een mens vaak aan tot diepe reflectie over zingeving. “Wat nu met mijn leven?” klinkt het dan.

Vlaanderen beschikt over een zorgsysteem waar het fier op mag zijn. Elke dag leggen duizenden professionals en vrijwilligers zich toe op het voorzien van zorgverlening op maat, ongeacht de omstandigheden. Niettemin kunnen we niet ontkennen dat we voor tal van uitdagingen staan, willen we ook morgen spreken van een warm Vlaanderen. Aan voorbeelden van die uitdagingen geen gebrek. De babyboomgeneratie wordt een dagje ouder en met ouderdom komen vaak extra zorgen. Ook naar jongeren toe moeten we de uitdaging niet onderschatten. Ook zij doen in stijgende mate een beroep op de gezondheidszorg, zij het wel voor overwegend psychische problemen.

We weten echter al langer dat men de psychische gezondheid niet van de fysieke mag scheiden. In de zorgverlening van de 21ste eeuw zal elke hulpverlener je weten te zeggen dat ze beiden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ruimte maken voor zingeving en spirituele zorg binnen ons gezondheidsproject is daarom van essentieel belang. Mens sana in corpore sano.

Momenteel zijn onze regeringsonderhandelaars stevig aan het werk met het opstellen van een regeerakkoord. Niet minder dan 15 verschillende werkgroepen buigen zich over een rijk amalgaam aan beleidsvraagstukken. Hoewel volksgezondheid tot op vandaag nog steeds een federale bevoegdheid is, ontkent niemand dat de Vlaamse gezondheidszorg een ernstig gespreksonderwerp zal zijn. De Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog (VILD) vraagt dan ook aan de onderhandelaars dat de spirituele zorg als fundamenteel mensenrecht wordt gegarandeerd in de zorginstellingen, met een billijke verdeling van de middelen over de verschillende erkende levensbeschouwingen. Verder schuift de VILD nog drie intramurale en twee extramurale voorstellen naar voor:

Vragen voor professionele spirituele zorg binnen de intramurale zorg.

  1. Maak binnen de persoonsvolgende financiering binnen de sector voor personen met een handicap en binnen de sector van de ouderenzorg ook ruimte voor aanbodgestuurd werken.
  2. Zorg voor een zekere financiering van professionele spirituele zorg in de sector van de ouderenzorg.
  3. Zet voldoende middelen in om zorgvoorzieningen (algemene, universitaire en psychiatrische ziekenhuizen) de mogelijkheid te bieden om professionele spirituele zorg in te kunnen zetten als onderdeel van een professionele totaalzorg, net zoals voor de professionele zorg binnen de lichamelijke, sociale en psychische dimensie.

Vragen voor professionele spirituele zorg binnen de extramurale zorg.

  1. Veranker professionele spirituele zorg binnen de palliatieve thuiszorg.
  2. Veranker professionele spirituele zorg binnen de mobiele behandelingsteams voor acute en chronische problematiek.

Lees hier de bijlage

Freddy Mortier

Freddy Mortier

Voorzitter