fbpx
deMens.nu

Nieuwe voorzitter Vermeylenfonds: Willem Debeuckelaere

Het Vermeylenfonds (VF) verkoos op 16 november Willem Debeuckelaere tot nieuwe algemeen voorzitter.

Willem is al vele jaren lid van het fonds en is bovendien erg gecharmeerd door het nieuwe elan in de organisatie.

Hij zal zich inzetten om de span- en daadkracht van het Vermeylenfonds te versterken.
Op de algemene vergadering werd ook het nieuwe beleidsplan van het cultuurfonds goedgekeurd.

Het Vermeylenfonds wil de komende jaren met activiteiten rond taal, geletterdheid en culturele expressie de inclusieve samenleving versterken. De vereniging baseert zich op de mensenrechten en de Verlichtingswaarden om àlle Vlamingen met elkaar te verbinden.
Voor deze nieuwe missie rekent het cultuurfonds op de bestuurservaring van Willem.

In zijn eigen woorden: “Wat mij bijzonder motiveert is mijn aanvoelen dat cultuur hier ten lande, in Vlaanderen, een slagveld zal worden. Reden genoeg om op de bres te gaan staan en de visie van het Vermeylenfonds ook te internationaliseren.”

Willem studeerde rechten aan de Universiteit van Gent en werkte als advocaat. In 1995 werd hij kabinetschef van minister van Binnenlandse Zaken Johan Vande Lanotte. In 1998 zette hij een punt achter zijn politieke carrière en bouwde een loopbaan uit in de magistratuur. Van 2004 tot 2007 was hij ondervoorzitter van de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacycommissie). Vanaf april 2007 was hij de voorzitter van deze Commissie en startte meteen een vernieuwingsoperatie die veel succes oogstte.

Willem Neemt de fakkel over van Tarik Fraihi.

Wilt u graag meer over Willem weten, lees dan hier de tekst die hij schreef voor het Vermeylenfonds.