fbpx
deMens.nu

Abortus: het is nog niet voorbij

Op 2 juli werd het wetsvoorstel dat het recht op abortus uitbreidt tot 18 weken, de verplichte bedenktijd inkort tot 48 uur en abortus eindelijk uit de strafwet haalt, opnieuw besproken in de plenaire zitting van de Kamer. Een meerderheid van partijen en parlementsleden heeft zich in het verleden reeds voor deze maatregelen uitgesproken. Het wetsvoorstel had het dus met een gewone meerderheid kunnen halen.

De tegenstanders van dit vitale wetsvoorstel dat de fundamentele vrouwenrechten uitbreidt, hebben echter hun schuif met vertragingsmaatregelen opengetrokken. Nadat ze in media hadden gedreigd met het lamleggen van de regeringsvorming, hebben ze in de Kamer zelf een tiental nieuwe amendementen ingediend met als enige doel de stemming op de lange baan te schuiven. Dit is ook (tijdelijk) gelukt: de nieuw ingediende amendementen gaan opnieuw naar de Raad van State. En dit terwijl het wetsvoorstel en de ondertussen meer dan 40 (!) amendementen al tweemaal langs de Raad van State gepasseerd zijn.

Het feit dat juridische procedures worden misbruikt om een stemming te verdagen, is bijzonder bedenkelijk en een democratische rechtsstaat onwaardig. De Raad van State buigt zich over nieuwe wetgeving om de kwaliteit hiervan te garanderen. Uit het eerdere advies van de Raad blijkt dat dit wetsvoorstel voldoende kwalitatief is – een nieuwe lezing kan redelijkerwijs dan ook enkel als een vertragingsmanoeuvre worden geïnterpreteerd.

Het wordt stilaan tijd dat onze volksvertegenwoordigers zich uitspreken over dit wetsvoorstel. Waar staan ze als het aankomt op fundamentele vrouwenrechten? Zoals de voorzitter van de Kamer, Patrick Dewael, het  treffend verwoordde: “Na inspraak moet er een uitspraak kunnen volgen.

Dat de tegenstanders van dit wetsvoorstel het dossier willen toevoegen aan de agenda van de regeringsonderhandelingen, betekent dat ze willen onderhandelen over mensenrechten zelf. En dat kunnen wij niet aanvaarden. Daarom roepen wij alle parlementsleden op om, nadat de Raad van State voor de derde maal advies heeft uitgebracht, dit wetsvoorstel opnieuw te agenderen in de Kamer en tot een stemming over te gaan. En dit zonder dat het recht op vrijwillige zwangerschapsafbreking verwordt tot een politieke pasmunt in een aanslepende regeringsvorming. Met vrouwenrechten speel je geen politieke machtsspelletjes!

Vorige week lanceerde deMens.nu een oproep naar iedereen in ons netwerk om hun mening kenbaar te maken aan hun politieke vertegenwoordigers. We wensen iedereen, zowel activisten en zorgverleners als onze partners in de Wetstraat, te bedanken voor hun steun. Het dossier is zeker niet in alle stilte gepasseerd, en wij volgen dit verder op.

Als de laatste maanden ons iets geleerd hebben, dan is het wel hoe belangrijk het is om politieke moed aan te wenden om menselijk leed te vermijden. Laat ons deze les ook eindelijk toepassen op de abortuswetgeving: het is tijd voor alle partijen en parlementsleden om hun kaarten op tafel te leggen en over dit wetsvoorstel te stemmen. Want de vrouwelijke keuzevrijheid moet primeren, niet de particratie.

Freddy Mortier & Anne-France Ketelaer
Voorzitter & algemeen directeur deMens.nu