fbpx
deMens.nu

Petitie tegen radicalisering

Als reactie op de reeks dodelijke aanslagen in Frankrijk stelde de Centre Communautaire Laïc Juif (CCLJ) een petitie op. Daarmee roepen ze onze beleidsmakers op om concrete stappen te ondernemen tegen radicalisering binnen extremistische ideologieën. Freddy Mortier, voorzitter van deMens.nu en Veronique De Keyzer, voorzitter van het Centre d’Action Laïque (CAL) ondertekenden de petitie alvast.

Lees hieronder de Nederlandse vertaling van de petitie en teken onderaan mee.

 

Open brief aan de Eerste Minister, de Ministers-Présidenten van de Gewesten en Gemeenschappen, en de Partijvoorzitters

Samuel Paty is dood. Wat nu ?

Bij de moord op Samuel Paty viel de terrorist noch een priester, noch een Jood, noch een politieagente, noch een karikaturist, noch enkel een leerkracht aan.

Hij raakte ons allen. Laten we dit als een waarschuwing zien, ieder van ons, zonder uitzondering, ongeacht onze burgerlijke status, beroep, filosofische overtuigingen, kan tot de doodstraf veroordeeld worden als we het “ongepaste” woord zeggen, het “verkeerde” beeld tekenen, de gedachte “te veel” uitdrukken.

Ieder van ons die de waarden van vrijheid, gelijkheid en broederschap koestert die onlosmakelijk verbonden zijn met onze veiligheid, moet de moed hebben om de dingen bij naam te noemen en vastberaden te handelen.

We moeten samen de radicale islam bestrijden, zoals alle andere dodelijke ideologieën. Hier en nu. Het is onze verantwoordelijkheid om solidair te zijn, de enen met de anderen, en onze krachten te bundelen.

Laten we dus de nuchterheid hebben om de zaken bij hun naam te noemen. De radicale islam is niet het werk van een paar terroristen. De radicale islam is veel meer een politieke ideologie dan een godsdienst en hij heeft niets te maken met spiritualiteit, cultuur en samenleven. Hij vreet aan onze samenleving omdat hij getheoretiseerd, gelegitimeerd, verspreid en geaccepteerd wordt door vele verenigingen en individuen die, uit cynisme of uit onwetendheid, onder het mom van pseudohumanistisch, slachtoffer of religieus discours, onze waarden ondermijnen en de fundamenten van onze samenleving onderuit halen. Hij is een duidelijke dreiging voor onze samenleving en, in de eerste plaats, voor de verdraagzame en vreedzame stemmen binnen de moslimgemeenschap die in de schaduw geduwd worden door de barbaarse handelingen van radicale enkelingen. We kunnen dit niet aanvaarden.

Laten we onszelf niets wijsmaken want de geschiedenis doet geen geschenken: ofwel nemen onze democratische staten de maat van het gevaar en beschermen ze zichzelf, ofwel zal extreem-rechts het op zijn eigen manier doen.

Zonder dralen, en in het belang van iedereen – leken, Christenen, Moslims en Joden – moeten onze democratieën zich uitrusten met het juridische en gerechtelijke arsenaal dat essentieel is voor de strijd die ze moeten voeren.

Dat vereist politieke wil.

We weten dat het probleem ten gronde complex is: een goed begrip van de geschiedenis, de sociale onrechtvaardigheid en het racisme is essentieel om het probleem bij de wortel aan te pakken, maar de tijd van toespraken die het onderwijs presenteren als de oplossing voor al onze kwalen is voorbij.

Ten eerste omdat veel leerkrachten zich machteloos en niet gesteund voelen, en ten tweede omdat we niet alles van de school kunnen verwachten; onderwijs is een onontbeerlijk onderdeel van een puzzel die veel meer stukken bevat waar jullie op kunnen en moeten handelen:

  • Het versterken en correct toepassen van de wetten, met inbegrip van de strijd tegen ongeoorloofde posts op sociale media.
  • De subsidiëring stopzetten van elke vereniging die de fundamentele waarden die ons verenigen aantast.
  • De verdediging en bescherming van mensen die bedreigd worden door islamisten en andere haatpredikkers: moslims, joden, professoren, journalisten, vrouwen, LGBTQI, ……
  • De oprichting van een task force om de invloed van de Moslimbroederschap of enige andere extremistische religieuze beweging te bestrijden.
  • Het consolideren en veralgemenen van de opleiding van schooldirecteuren en verplichte cursussen over kritisch denken, samenleven, religies en secularisme.
  • Dames en heren politici, kom in actie! De vaststelling is onbetwistbaar en genoodzaakt uw optreden ! In België en in Europa.

Laat u niet langer verblinden door een schuld- of slachtofferretoriek, laat u niet langer verblinden door mensen met slechte bedoelingen of electorale belangen. Wij willen niemand stigmatiseren. We hebben het over dodelijke, vrijheid berovende en absolutistische ideologieën.

We vragen het recht om te onderwijzen en samen te leven in alle vrijheid, respect en veiligheid. Jullie acties moeten deze doeleinden hoog in de vaandel dragen.

Zo niet nu, wanneer dan wel?

TEKEN DE PETITIE

Sluit jullie aan bij de eerste ondertekenaars:

Djemila Benhabib –  Politologue et écrivaine, Collectif Laïcité Yallah
Jacques Brotchi – Neurochirurgien, Président Honoraire du Sénat
Félicité Lyamukuru – Présidente de Ibuka Belgique
Jean-Pierre et Luc Dardenne – Cinéastes
Sam Touzani – Artiste-Citoyen
Nicolas Tavitian – Président du Comité des Arméniens de Belgique
Karsten De Clerck – Président du Conseil d’Administration de la VUB
Eddy Caekelberghs – Journaliste
Marc Loewenstein – Député Régional Bruxellois
Guy Haarscher – Philosophe et Professeur à l’ULB
Pierre de Maret – Ancien Recteur de l’ULB
Nadia Geerts – Essayiste et militante laïque, féministe et antiraciste
Viviane Teitelbaum – Députée Régionale Bruxelloise et auteure
Sylvie Lausberg – Présidente du Conseil des Femmes Francophones de Belgique
Les Membres du Conseil d’Administration du CCLJ