fbpx
deMens.nu

Persbericht: Freedom of Thought Report

Op 10 december 2020 om 16 uur, naar aanleiding van de Internationale Dag van de Mensenrechten, werd de negende editie van het Freedom of Thought Report via een online event gelanceerd.

Dit jaar ligt de focus van het rapport op de impact van covid-19 op niet-gelovigen. Maatregelen om de pandemie in te dijken, worden misbruikt om de rechten van humanisten en niet-gelovigen terug te schroeven. Het rapport waarschuwt ervoor dat de verspreiding van de covid-19-pandemie de reeds bestaande ongelijkheden en discriminaties heeft aangewakkerd en dat ze wordt aangegrepen om hardhandig op te treden tegen dissidente stemmen.

  

“De evolutie van het vrijzinnig humanisme in de wereld is ambivalent. Dit rapport geeft een beeld van hoe vrijzinnige waarden wereldwijd evolueren, en hoe extremistische populistische ideologieën hiertegen ingaan. We merken een versterking van de radicale religiositeit in samenspraak met extreme- en nationalistische ideologieën. Er is nog heel veel werk aan de winkel.”  zegt Yvan Dheur, stafmedewerker internationale zaken deMens.nu

Humanists International stelt vast dat humanisten in 106 landen ter wereld worden gediscrimineerd, door een combinatie van factoren: straffen wegens blasfemie, ongelijke financiering van religies, bestaan van een staatsgodsdienst, staatsrecht geheel of gedeeltelijk gestoeld op religieuze wetgeving, religieuze rechtbanken voor personen- en familierecht, geen toegang van niet-gelovigen tot bepaalde openbare ambten, verplicht religieus onderwijs via overheidsscholen zonder seculier of humanistisch alternatief, verbod of moeilijkheden om humanistische organisaties op te richten, het van overheidswege openlijk marginaliseren en intimideren van niet-gelovigen, en het aanzetten tot haat of geweld tegen hen.

De huidige pandemie versterkt de reeds bestaande discriminaties en vervolgingen. In sommige gevallen worden niet-gelovigen aangewezen als de oorzaak van de pandemie. Etnische minderheden, lgbti+mensen en vrouwen die zich al in een kwetsbare positie bevonden, worden geconfronteerd met nog ernstigere bedreigingen.

Hun familie is vaak geen veilige plek en door de lockdown of coronamaatregelen is het niet mogelijk elders bescherming te zoeken. Consulaten of andere ondersteunende diensten zijn niet bereikbaar. En in bepaalde situaties wordt covid-19 aangegrepen om beperkingen op de vrijheid van meningsuiting en van vereniging op te leggen.

Sinds 2012 publiceert Humanists International, de internationale koepelorganisatie van humanistische verenigingen, jaarlijks een dergelijk rapport. Het bestudeert de rechten en behandeling van humanisten, atheïsten en niet-gelovigen in alle landen van de wereld.

Het Freedom of Thought Report analyseert hoe het wereldwijd met het recht op vrijheid van gedachte en vrijheid van meningsuiting is gesteld en brengt de schendingen ervan in kaart. Het rapport rangschikt alle landen ter wereld afgaand op de manier waarop zij omgaan met atheïsten, humanisten en niet-gelovigen.

Vorig jaar bleek dat België, samen met Nederland en Taiwan, het beste land is om als atheïst of vrijdenker te wonen. Frankrijk en Japan vervolledigden de top vijf. Helemaal onderaan de lijst met 196 landen bengelden Pakistan, de Malediven, Afghanistan, Iran en Saudi-Arabië.

Meer informatie?

fot.humanists.international

Bekijk het Freedom of Thought Report