fbpx
deMens.nu

15 minuten verwondering

Medemensen met een passie voor kennis en kunde.

“Verwondering is wat ons voortstuwt, wat maakt dat we onze talenten ontplooien, dat we onze grenzen verleggen, dat we boven onszelf uitstijgen en, uiteindelijk geluk vinden in wat we doen. Als er geen verwondering meer is, wordt alles grijs.”

Caroline Pauwels, uit “Ode aan de verwondering”

 

15 Minuten Verwondering maakt je deelgenoot van de passie van een medemens met een speciale kennis of kunde. Neem een kwartiertje de tijd en geniet van een bijzondere kijk op een stukje van de wonderlijke wereld waarin we leven.

Lees verder onder de video

 

Vanaf 19 december 2020: Jean Paul Van Bendegem over de schoonheid van wiskunde

Jean Paul Van Bendegem is filosoof, wiskundige en doctor in de wijsbegeerte. Zijn maatschappelijk engagement toont zich door de talrijke lezingen die hij verzorgt voor allerhande culturele verenigingen in Vlaanderen over een brede waaier van onderwerpen. Dit gaat samen met een zekere aanwezigheid in de media, in de vorm van radio- en tv-interviews en columns voor diverse kranten en tijdschriften en websites. Maar ook samenwerkingen met kunstenaars zoals Kris Verdonck en het ensemble B’Rock horen daarbij. Ten slotte zijn er de boeken bedoeld voor het bredere publiek zoals ‘De vrolijke atheïst’, ‘Verdwaalde stad’ en ‘Wijs, grijs & puber’.

Vanaf 2 januari 2021: Jurgen Wayenberg over de betovering van de muziek

Voor Jurgen Wayenberg vormen kunst en onderwijs de rode draad in zijn carrière. Al 23 jaar is hij dirigent van het VUB-symfonieorkest en combineert hij zijn actieve concertleven met zijn werk als algemeen directeur van de Scholengroep Brussel van het Vlaams Gemeenschapsonderwijs (GO!). Onder zijn leiding groeide het VUB-orkest verder uit en specialiseerde het zich in het vertolken van zowel filmmuziek als hedendaagse muziek. Naast verschillende eerste prijzen en het hoger diploma klarinet behaalde hij het diploma van Meester in de Muziek. Tenslotte heeft hij vele jaren klarinet gedoceerd aan de Muziekacademie van Etterbeek en Sint-Pieters-Woluwe.

Vanaf 16 januari 2021: Johan Braeckman over de wonderbaarlijkheid van het leven

Als geen ander verstaat moraalfilosoof Johan Braeckman de kunst om het wetenschappelijk en wijsgerig denken op een aangrijpende manier onder de aandacht te brengen. Sinds 1998 is hij voltijds professor bij de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de UGent. Zowel voor onderwijs als onderzoek is hij er verantwoordelijk voor het vakgebied Wijsgerige Antropologie. Hij richt zich in zijn onderzoek op de wijsgerige problemen verbonden aan de levenswetenschappen, in het bijzonder de evolutietheorie en de neurowetenschappen. Hij geeft geregeld lezingen in binnen- en buitenland over meerdere thema’s die in zijn werk aan bod komen en hem nauw aan het hart liggen. In 2013 kreeg hij de Loopbaanprijs van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.