fbpx
deMens.nu

Werelddag tegen Mensenhandel: Blue Heart

Mensenhandel is een maatschappelijk probleem dat nog al te vaak onder de radar blijft. In tegenstelling tot wat doorgaans aangenomen wordt, houdt mensenhandel meer in dan de seksuele uitbuiting van vrouwen. Volgens de Global Slavery Index zijn in België 23.000 mensen slachtoffer van mensenhandel (2018). Zowel Belgische als buitenlandse mannen en vrouwen kunnen slachtoffer worden van mensenhandel en uitbuiting.

Een paar voorbeelden:

  • Meisjes en jonge vrouwen worden door malafide pooiers gedwongen tot prostitutie;
  • Mannen kunnen ook het slachtoffer zijn van uitbuiting. Ze kunnen tewerkgesteld worden als goedkope werkkrachten op bouwwerven, zonder het nodige beschermingsmateriaal te krijgen. In de meeste gevallen zijn ze bij een arbeidsongeval niet verzekerd, en krijgen ze in zo’n situatie niet de gepaste (of noodzakelijke) medische zorgen. Daarnaast wonen ze vaak in caravans of huizen die in slechte staat zijn.
  • Mensenhandel en uitbuiting komt bijvoorbeeld ook in de horecasector voor. Slachtoffers werken er twaalf uur per dag als afwasser, kok, schoonmaakpersoneel, … en verblijven op hun werkplek. Deze werknemers zijn vaak het slachtoffer van zowel psychisch als fysiek geweld en moeten onzichtbaar blijven voor het cliënteel van de horecazaak waar ze werken. Daardoor kunnen ze hun slaapplaats niet verlaten doorheen de dag en tijdens de openingsuren van de horecazaak.
  • Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen worden gedwongen om strafbare feiten te plegen zoals inbreken in woningen of het verkopen van drugs.

Slechts een klein deel van al deze slachtoffers vindt hun weg naar 1 van de 3 gespecialiseerde opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel in België: Payoke, PAG-ASA en Sürya. Het gros van de slachtoffers blijft jammer genoeg onder de radar.

Blue Heart

De ‘Blue Heart’-campagne gaat uit van het UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). Samen met nationale partners brengt de campagne mensenhandel onder de aandacht, om sterker op te treden tegen de daders en om slachtoffers van de nodige hulp te voorzien. België is een pionier in de strijd tegen mensenhandel sinds de wet inzake mensenhandel van 1995. Van meet af aan koos België voor een multidisciplinaire aanpak, die focust op vier domeinen: preventie, bescherming, vervolging en samenwerking. In 2019 sloot België zich bij de ‘Blue Heart’-campagne van de Verenigde Naties aangesloten om mensen bewuster te maken van de problematiek die mensenhandel met zich meebrengt. Op 30 juli, de Werelddag tegen mensenhandel, brengen we dit maatschappelijk probleem extra onder de aandacht. We hopen dat we ook op jouw steun kunnen rekenen, lees hieronder hoe je een Vriend van het Blauwe Hart wordt!

Hoe kan ik helpen?

De ‘Blue Heart’-campagne is een sensibiliseringscampagne. We proberen hoofdzakelijk om zo veel mogelijk mensen te doen nadenken over de problematiek van mensenhandel en slachtoffers op de hoogte te brengen van de instanties die hen kunnen helpen. Daarom is het belangrijk om op zoveel mogelijk plaatsen de campagne in het algemeen en het blauwe hart in het bijzonder zichtbaar te maken.

Je kan helpen door de afbeelding van het blauwe hart te downloaden (knop hieronder), te printen en ermee op de foto te gaan. Deel die foto op je sociale media met hashtags zoals #MensenZijnNietTeKoop, #EndHumanTrafficking, #HumanTrafficking en #BelgianFriendsOfTheBlueHeart.

Download de afbeelding

Voor meer informatie rond de campagne kan je terecht op de Facebookpagina van Payoke VZW.