fbpx
deMens.nu

Oproep: mobilisatie voor de bescherming van het recht op abortus

Brussel: 30 juni van 17.30 uur tot 19.30 uur: Voor de ambassade van de Verenigde Staten, Kunstlaan, op de hoek van de Guimardstraat.

Bekijk hier het oorspronkelijk persbericht in het Frans.:

Oproep ook gepubliceerd in De Wereld Morgen

Vandaag sterft wereldwijd elke 9 minuten een vrouw ten gevolge van een illegale abortus [1]. Het besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het arrest Roe vs Wade te vernietigen, kan dit cijfer nog verder de hoogte induwen.  Het zal leiden tot een totaal of bijna totaal verbod op abortus in ongeveer 26 van de 50 staten van de VS. Mogelijk brengt het een domino-effect teweeg in landen waar nu al beperkingen gelden op de seksuele en reproductieve rechten.

Keren we meer dan veertig jaar terug in de tijd wat betreft gelijkheid van mannen en vrouwen?

De situatie in de Verenigde Staten toont hoe broos het recht op abortus kan zijn. Daarom roepen we alle politieke partijen op om ervoor te zorgen dat de vrije toegang tot abortus een stevige wettelijke verankering krijgt. We verwelkomen daarom het voorstel van Open VLD en de PS om het recht op abortus op te nemen in de Belgische Grondwet. Elke maatregel die helpt om dit grondrecht te waarborgen verdient onze steun. De vrije en onbeperkte toegang tot abortus is een kwestie van volksgezondheid, van sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen. De overheid moet in alle omstandigheden gunstige voorwaarden scheppen voor de toegang tot reproductieve en seksuele gezondheid, en moet het recht van eenieder op zelfbeschikking ondersteunen.

Wij pleiten er ook voor om de de effectieve toegang tot abortus in België te verbeteren. Het gebrek aan artsen met de nodige expertise maakt het voor steeds meer centra voor gezinsplanning moeilijk om een abortus aan te bieden. Bijna vijfhonderd Belgische vrouwen moeten elk jaar naar Nederland reizen voor een abortus omdat zij de wettelijke termijn van twaalf weken[2] in België hebben overschreden. Zij moeten ongeveer duizend euro betalen voor de reis en de ingreep. Artsen en hulpvragers die zich niet houden aan de wettelijke voorwaarden voor abortus (tijdslimiet, bedenktijd, enz.), riskeren een boete en/of een gevangenisstraf.

Het schrappen van de vrije toegang tot abortus in de VS is een grote stap terug en een ernstige aanval op de seksuele gezondheid, de. autonomie en de rechten van vrouwen. 58% van de Amerikaanse vrouwen dreigen  beperkt te worden in hun vrijheid en recht op zelfbeschikking[3].

Het is algemeen geweten dat abortus  verbieden of bemoeilijken niet leidt tot minder abortussen. Integendeel, het percentage onveilige abortussen is veel hoger in landen met een zeer strenge abortuswetgeving dan in landen waar abortus toegestaan is. Clandestiene abortussen kunnen leiden tot ernstige complicaties en zelfs tot de dood: ze vormen één van de belangrijkste oorzaken van moedersterfte in regio’s waar de toegang tot abortus beperkt is.

Het geweld op vrouwen die gedwongen worden om een zwangerschap uit te dragen en om tegen hun wil het ouderschap op te nemen, is niet minder intens. Hun pijn en verdriet zijn des te groter wanneer hun zwangerschap voortkwam uit seksueel geweld (verkrachting, incest, enz.). Laten we ook niet vergeten dat mensen in precaire situaties de eerste slachtoffers zullen zijn van de beslissing van het Hooggerechtshof. Etnisch-culturele minderheden hebben bijvoorbeeld minder toegang tot informatie over seksuele en reproductieve gezondheid, en minder toegang tot gezondheidszorg en tot doeltreffende contraceptie[4].

Deze berekende beslissing dreigt ook gevolgen te hebben buiten de Verenigde Staten, en wereldwijd een stimulans te geven aan misogyne en seksistische bewegingen tegen het recht op abortus. Ook andere rechten en vrijheden komen dan onder vuur te liggen. Dit besluit raakt immers niet alleen aan de keuzemogelijkheid om een zwangerschap af te breken. Het is een directe aanval op al wie het patriarchale model in vraag stelt en getuigt van de wil om controle uit te oefenen op de lichamen van vrouwen.

De Amerikaanse rechters die hun persoonlijke religieuze overtuigingen belangrijker achtten dan de fundamentele vrijheden van burgers, zullen binnenkort bloed aan hun handen hebben. In een echte democratie kunnen burgers zelf beslissen over hun lichaam en hun leven. De mate waarin abortus toegestaan is, vormt dus een maatstaf voor het democratische gehalte van een land. We moeten onze gezamenlijke strijd voor de mensenrechten voortzetten en er daarbij over waken dat niemand gedwongen wordt tot een ongewenste zwangerschap of bevalling.

Oproep tot mobilisatie op donderdag 30 juni :

https://www.facebook.com/events/1480542402404790

 Perscontact: Lola Clavreul – Fédération des Centres pluralistes de Planning familial (l.clavreul@fcppf.be)

[1] Cijfers van de Verenigde Naties, geciteerd door Véronique Séhier  https://www.leparisien.fr/societe/veronique-sehier-une-femme-meurt-toutes-les-9-minutes-d-un-avortement-clandestin-dans-le-monde-20-05-2018-7725984.php

[2] Cijfers uit een studie van het Platform voor het Recht op Abortus

https://www.alterechos.be/avorter-apres-12-semaines-le-parcours-du-combattant-des-femmes-belges/

[3] Percentage vrouwen in de vruchtbare leeftijd dat woont in een staat in de VS waar de toegang tot abortus zou worden afgeschaft of ernstig beperkt.

[4] In Mississippi bijvoorbeeld behoort 80% van de vrouwen die een abortus hebben ondergaan tot een etnische minderheid. https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/24/droit-a-l-avortement-quelles-consequences-peut-avoir-l-annulation-de-l-arret-roe-vs-wade-aux-etats-unis_6124789_3211.html?fbclid=IwAR1A4BEBLZRXgghK-_IFcVeWqcC7-mc3_IkWVn88AEFgpqGYpeSGTmNRecQ