fbpx
deMens.nu

Kerkuittreding: praktische info

Veelal word je als baby gedoopt, buiten je eigen vrije keuze om. Mensen die afstand willen nemen van de rooms-katholieke geloofsgemeenschap kunnen dit o.m. doen door zich buitenkerkelijk op te stellen. Een andere mogelijkheid is door daadwerkelijk uit de Kerk te treden.

 

Hoe kan je je laten ontdopen?

Je laten ontdopen kan in principe niet. Eens je gedoopt bent, blijf je gedoopt. Je kan wel een brief sturen naar het bisdom met een aanvraag om je te schrappen uit het doopregister.

In de volksmond heet dit ‘ontdopen’, maar eigenlijk gaat het om een louter administratieve handeling. Je laat je namelijk uitschrijven uit het doopregister.

 

Wat zijn de gevolgen van het ontdopen?

Nadat je uit het doopregister bent geschrapt, ben je niet langer verbonden aan de Katholieke Kerk. Dit betekent dat je dus ook geen sacramenten meer zal kunnen ontvangen zoals communie, vormsel, ziekenzalving, …

 

Brief aan het bisdom voor aanvraag ontdoping

Als je uit de rooms-katholieke kerk wil treden of je wil laten ontdopen dien je enkel een standaardbrief op te sturen via de post of via e-mail naar het bisdom van de plaats waar je je doopsel hebt ontvangen.

Het bisdom vraagt vervolgens aan je parochie om een ‘annotatie’ aan te brengen in het register. Deze bevat de vermelding dat je formeel de Kerk hebt verlaten met de datum er bij. Nadien bevestigt de parochie deze annotatie aan het bisdom, dat op zijn beurt een bevestiging naar jou als aanvrager stuurt.

De postadressen en mailadressen van de bisdommen in Vlaanderen:

Download hier een typebrief voor je kerkuittreding (word)

Download hier een typebrief voor je kerkuittreding (PDF)

 

Met dank aan Vrijzinnig West-Vlaanderen voor het samenstellen van deze info.