fbpx
deMens.nu

Drugs

In de natuur groeit een gevarieerde verzameling bomen en planten met bladeren, vruchten en wortels die na consumptie onze waarneming kunnen wijzigen. Heroïne, cocaïne, alcohol, cannabis, nicotine, cafeïne…: het zijn allen stoffen die onze beleving, onze waarneming, ons denken en ons voelen veranderen, kortom: ons hele bewustzijn beïnvloeden. Op die manier kunnen ze de informatie kleuren die ons uit de buitenwereld bereikt.

Het gebruik van bewustzijnsbeïnvloedende middelen is van alle tijden en volkeren. Het is evenwel nooit een vrijblijvend gebeuren geweest. Steeds heeft het gebruik van drugs plaatsgevonden in dialoog met de heersende tijdsgeest en lag het ingebed in een geheel van (sub)culturele gegevenheden en waarden. De voorbije decennia is onze denk- en leefwereld veranderd en in weinig (opzichten) nog te vergelijken met vroegere, meer traditionele samenlevingsvormen. Dit leidde tot een sterk gewijzigde betekenis en functionaliteit van drugs.

Drugs zijn niet langer meer voorbehouden voor bijzondere gebeurtenissen, gebruikt op momenten dat er iets te vieren viel en waarbij afstand kon worden genomen van de realiteit. Zij vormen steeds nadrukkelijker een vanzelfsprekend en alledaags bestanddeel van een bepaalde na te streven lifestyle. Meer en meer gaat de mens op zoek naar bevrediging van zijn directe en steeds nieuw gecreëerde behoeften. Het mag ons binnen deze maatschappelijke context dan ook niet langer verbazen dat het legale en illegale drugsgebruik toeneemt en waarschijnlijk nog zal toenemen. Exact elf jaar geleden verscheen de eerste Antenne met drugs als onderwerp, hoog tijd voor een update.