fbpx
deMens.nu

Slachtoffers en daders

Slachtoffers en daders. Mooi en lelijk. Goed en kwaad… Er zijn zo van die begrippen die ontegensprekelijk met elkaar verbonden zijn. Begrippen waarvan iedereen wel weet waarvoor ze staan, maar dat moeilijk haarfijn kan uitleggen. Begrippen waarvan je riskeert dat als je ze haarfijn zou uitleggen, niemand nog zou snappen waarover je het hebt. Om die reden geen puur filosofische bijdrage in deze Antenne. We maken er ons van af door u hier bij wijze van inleiding te vertellen wat u al weet: de begrippen slachtoffer en dader zijn zeer relatief en dekken als dubbele vlag een heel verscheiden lading. Hoe verscheiden die lading wel is, mochten wij ontdekken in de voorbereiding van deze Antenne. De ‘mindmap’ waarin mogelijke richtingen zichtbaar werden, leek wel eindeloos uit te deinen in heel uiteenlopende richtingen. Dus moesten we kiezen…

Het resultaat van onze keuze heeft u momenteel in handen. Het is een eigenzinnige sculptuur geworden van woorden, gedachten en beelden. Een sculptuur die de gelaagdheid, de verscheidenheid, de quasi eindeloosheid van het thema wil weerspiegelen. En die tot nadenken wil stemmen. In die zin hebben we ervoor gekozen om enerzijds enkele paradigmata aan bod te laten komen: naargelang de lens waarmee gekeken wordt, het object waarop wordt in-(of uit-)gezoomd, krijg je bij dit thema immers een totaal verschillend plaatje van de werkelijkheid. Anderzijds kozen we bewust voor wat minder evidente invalshoeken: een minder zichtbare groep mensen, een duistere problematiek, een nieuwe wind, een vergeten begrip, miskende linken naar andere levende wezens, de leefbaarheid van de planeet… Beeldvorming mag je in deze uitgave ook heel letterlijk nemen. Mar-Yan Quirynen liet zich inspireren door het thema om een fotoreeks bij elkaar te schieten.