fbpx
deMens.nu

Mensenrechten

In 2008 is het 60 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) werd ondertekend in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Als reactie op de onmenselijkheid en verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog werd in december 1948 het UVRM aangenomen en werden de mensenrechten op internationaal niveau geïnstitutionaliseerd. Vanuit het idee dat mensen een intrinsieke waarde hebben en met als doel voor eenieder een menswaardig bestaan mogelijk te maken, beoogde men universele richtlijnen vast te leggen voor de inrichting van een georganiseerde menselijke samenleving. Op grond hiervan kan worden gesteld dat het mensenrechtenidee doortrokken is van een vrijzinnig-humanistische inspiratie en kan het UVRM worden beschouwd als een belangrijk humanistisch document.