fbpx
deMens.nu

Neurowetenschappen

Deze Antenne neemt de evolutie van de kennis van onze hersenen onder de loep. Het is geenszins de bedoeling de indruk te wekken dat de neurowetenschappen ooit een antwoord zullen kunnen bieden op alle vragen rondom het “zijn”. Ook het neurowetenschappelijk onderzoek wordt immers begrensd door de ontoereikendheid van de beschikbare woordenschat. Op deze “grenzen”, die tegen een hoog tempo worden verlegd, zou, samen met nieuwe wetenschappelijke bevindingen over de werking van het brein, een nieuw, biologisch onderbouwd, humanisme kunnen ontstaan.