fbpx
deMens.nu

Sociale Media

De wereld digitaliseert. Sociale netwerksites, wiki’s, weblogs, chatsites, gebruikersfora en andere web 2.0-toepassingen beheersen steeds meer ons leven. De nieuwe mogelijkheden voor bedrijven en organisaties lijken eindeloos. In hun digital influence index study berekenden fleishman-hillard inc. En harris interactive dat de invloed van internet dubbel zo groot is als die van televisie en ongeveer tien keer sterker dan de invloed van printmedia. Kortom, internet speelt een onmiskenbare rol in onze dagdagelijkse keuzes en beslissingen. Maar samen met de digitalisering van onze wereld komen er een aantal grote uitdagingen op ons af. Eén van die uitdagingen is het scheppen van een betrouwbare en veilige digitale omgeving. Cyberhate, kinderpornografie, piraterij en nonnieuws zijn schering en inslag op het internet.

“De potentiële groei van de nieuwe digitale economie wordt steeds meer beïnvloed door de mate waarin zowel traditionele als ‘born digital’ consumenten de bedrijfstak vertrouwen inzake het leveren van veilige diensten en netwerkomgevingen, goede bedrijfsvoering en het vermogen van overheden en regelgevende autoriteiten om de consument te beschermen”, aldus Booz&Co in zijn studie digital confidence: sleutel tot de digitale groei van morgen. “Digitaal vertrouwen wordt dan ook de belangrijkste groei -of juist remmende factor- voor de digitale economie, als een maatstaf voor het vertrouwen van consumenten en leveranciers in digitale toepassigen in de breedste zin, dat wil zeggen met een gerust hart ‘digitaal gaan’.”

Daarbij komt nog eens dat internet moeilijk te controleren en te beheersen is. En dat elke controle al gauw wordt afgedaan als censuur. Moeten we misbruik dan vrij spel geven? Absoluut niet! Want tussen “ja” en “nee” ligt er immers nog een gans spectrum aan mogelijkheden: sensibiliseren, sociale controle, zelfregulering, informeren, regelgeving… Oplossingen die er pas zullen komen als alle betrokkenen samenwerken: overheid, organisaties, bedrijven en consumenten. Rest ons de vraag: waarom zouden we het internet überhaupt beschermen tegen zijn belagers. Heel eenvoudig: omdat de kansen die zich aandienen te waardevol zijn om er onachtzaam mee om te springen. Omdat het internet een tool is om mensen inspraak te geven, om communicatie te vergemakkelijken, om onze kennis te vergroten en om kosten voor organisaties en bedrijven te verminderen. Kortom, omdat de kosten voor het scheppen van digitaal vertrouwen niet opwegen tegen de baten.