fbpx
deMens.nu

Internationale solidariteit

Armoede is van alle tijden en alle plaatsen. Ook onze welvarende regio’s in Centraal-Europa kennen armoede, vaak verdoken achter de gevels van stenen huizen en marmeren kantoorgebouwen. Maar in het zuiden is de gemiddelde levensstandaard veel lager dan bij ons. Honger en armoede zijn en blijven de schande van deze tijd. Want men weet dat het mogelijk is om iedereen een menswaardig leven te geven. Het gebeurt gewoon niet of niet goed genoeg. Daar kun je veel over nadenken en discussiëren, of je kan er iets aan proberen te doen.

In dit nummer gaan we niet (te) diep in op alle verklaringen die bestaan over de oorzaken van de problemen in het Zuiden. Er is al zoveel geanalyseerd. We bekijken vooral de doe-kant en tonen daarom initiatieven of geven het woord aan mensen die zich inschrijven in de visie dat er iets kan en moet gedaan worden aan ontwikkelingsproblemen. Voor deze UVV-info over internationale solidariteit sloegen de Unie Vrijzinnige Verenigingen en het Universitair Centrum voor Ontwikkelings samen werking (UCOS) de handen in elkaar. Want vrijzinnig humanisme is ook dat. Het is het nemen van verantwoordelijkheid om op te staan en te zeggen “we can change the world, with our own two hands”.