fbpx
deMens.nu

Ontstaan Unie vrijzinnige verenigingen / deMens.nu

De Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Brussel en Vlaanderen organiseerden zich op 31 maart 1971 in een vzw (KBO: 0408 472 839). De grondwettelijke erkenning van het vrijzinnig humanisme kwam er in 1993 en de daaropvolgende structurerings- en financieringswet van 2002 maakte de uitbouw mogelijk. De nieuwe huisstijl en de naam deMens.nu en huizenvandeMens zijn dan nadien ontstaan.

Beleidsorganen van de Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw – deMens.nu

 

De koepel Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw – deMens.nu telt momenteel 37 lidverenigingen.

De algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van die lidverenigingen en uit gecoöpteerden.

Elke lidvereniging kan een vertegenwoordiger, lid van de algemene vergadering, afvaardigen naar het bestuursorgaan, waarin de gecoöpteerden eveneens zetelen voor zover hun aantal niet meer dan een derde van de vertegenwoordigers van de lidverenigingen bedraagt.

De algemene vergadering verkoos op 23 maart 2024 de voorzitter en de leden van het bestuursorgaan en duidde de gecoöpteerden aan.

Het bestuursorgaan verkoos op zijn beurt de ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester, de leden van het dagelijks bestuur en de afgevaardigden in de Centrale Vrijzinnige Raad. De CVR vertegenwoordigt de Nederlandstalige en de Franstalige vrijzinnige gemeenschappen in België.

Bestuursorgaan UVV vzw – deMens.nu

Voorzitter: Raymonda Verdyck

Ondervoorzitter: Jef Asselbergh (Magnette-Engel-Hiernaux Stichting)

Secretaris: Willem Debeuckelaere (August Vermeylenfonds)

Penningmeester: Marc Vanryckeghem (Willemsfonds)

 

Leden:

Remi Baekelmans (Opvang)

Ann Bogaerts (Humanitas)

Harry Buyl (Stuurgroep voor Morele Bijstand)

Marc Cosyns (De Maakbare Mens)

Jan Deconinck (Vereniging Ernest De Craene)

Bjorn Demeulenaere (Oudstudentenbond – VUB)

Gilles De Meyer (Federatie Vrijzinnige Centra)

Hannes Develter (Hujo)

Wim D’Hondt (Het Vrije Woord)

Annie Hermans (Fakkeltjes)

Nik Honinckx (Beeldenstorm)

Rik Loens (Bevrijdingsfilms)

Chris Marchand (CGSO)

Luc Meys (Prik)

Dominiek Stroo (Brussels Studentengenootschap – VUB)

Tony Tillez (Wetenschappelijk Steunfonds – VUB)

Wilfried Van der Borght (SOS Nuchterheid)

Serge Vandervorst (Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen)

Alain Vannieuwenburg (Centrum Vrijzinnig Humanistisch Erfgoed)

Basile Van Weyenberg (Studiekring Vrij Onderzoek)

Steven Vervoort (Mensen & Wetenschap)

Philippe Vis (Humanistisch Verbond)

Nini Vrijens (Werkgemeenschap Leraren Ethiek)

Aïssa Wambeke (Julius Vuylstekefonds)

Hans Weyns (Vrijdenkende en Onafhankelijke Onderwijspartners)

 

Gecoöpteerden:

Luc Deschouwer

Jimmy Koppen

Jef Wellens

 

Erevoorzitter, toegevoegd aan het bestuursorgaan: Freddy Mortier

Algemeen directeur: Anne-France Ketelaer

Afgevaardigde personeel: de procedure is lopende

 

Toegevoegd als deskundigen:

Jan Bories (financieel directeur)

Chantal Jacobs (directeur hr)

Gunter Joye (directeur studie & onderzoek)

Philipp Kocks (directeur communicatie)

Patricia Van de Velde (directeur externe relaties & woordvoerder)

Anton Van Dyck (directeur fondsenwerving & business development)

 

 

Dagelijks bestuur UVV vzw – deMens.nu

 

Voorzitter: Raymonda Verdyck

Ondervoorzitter: Jef Asselbergh

Secretaris: Willem Debeuckelaere

Penningmeester: Marc Vanryckeghem

Leden: Bjorn Demeulenaere – Gilles De Meyer – Annie Hermans – Tony Tillez – Wilfried Van der Borght

Erevoorzitter, toegevoegd aan het dagelijks bestuur: Freddy Mortier

Algemeen directeur: Anne-France Ketelaer

Afgevaardigde personeel: de procedure is lopende

Toegevoegd als deskundigen: Jan Bories – Chantal Jacobs – Gunter Joye – Philipp Kocks – Patricia Van de Velde – Anton Van Dyck

 

 

Afgevaardigden in de CVR

 

Covoorzitter CVR: Raymonda Verdyck

Leden: Jef Asselbergh – Willem Debeuckelaere – Bjorn Demeulenaere – Marc Vanryckeghem

Algemeen directeur: Anne-France Ketelaer

Toegevoegd als deskundigen: Jan Bories – Anton Van Dyck

 

 

Raden van bestuur van de Instellingen voor Morele Dienstverlening

 

Op 16 maart 2024 werden de nieuwe bestuurders en hun plaatsvervangers in de Instellingen voor Morele Dienstverlening (IMD’s) verkozen. Een week later voegde de Centrale Vrijzinnige Raad zijn vertegenwoordigers toe.

De IMD’s zijn, volgens de Wet van 21 juni 2002, “belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen.” Er is één IMD per provincie en één voor het administratief arrondissement Brussel (Nederlandstalig).

De raad van bestuur van een IMD bestaat telkens uit zeven verkozen leden en idealiter evenveel plaatsvervangers, van wie vijf verkozen door de provinciale algemene vergadering en twee door de Centrale Vrijzinnige Raad. Zij worden aangevuld met een boekhouder, een afgevaardigde van de CVR (de provinciaal directeur) of diens plaatsvervanger en de gouverneur of diens vertegenwoordiger. De laatste drie met adviserende stem.

Hieronder een overzicht van de effectieve verkozenen.

 

IMD Antwerpen

Verkozen door de provinciale algemene vergadering:

Harry Buyl – Wouter Kuijk – Johan Renard (ondervoorzitter) – Michaël Van den Poel – Philippe Vis (voorzitter)

Verkozen door de CVR:

Wim D’Hondt (secretaris) – Frans Keulemans

 

IMD Brussel

Verkozen door de provinciale algemene vergadering:

Isaac Defise – Jan Didden (secretaris) – Jakobus Monteyne (voorzitter) – Diewert Seynaeve – Julie Umbrain (ondervoorzitter)

Verkozen door de CVR:

Jean-Marc Bergiers – Dominiek Stroo

 

IMD Limburg

Verkozen door de provinciale algemene vergadering:

Stefan Damen (voorzitter) – Guy Kindermans (ondervoorzitter) – Annick Pletsers – Walter Thys (secretaris) – Hannah Winters

Verkozen door de CVR:

Laurent Blonden – Lutgardis Machiels

 

IMD Oost-Vlaanderen

Verkozen door de provinciale algemene vergadering:

Victor Debeerst – Geert De Soete (voorzitter) – Martine Dielman – Sonja Eggerickx – Luc Meys (ondervoorzitter)

Verkozen door de CVR:

Gilles De Meyer (secretaris) – Hilde Lochs

 

IMD Vlaams-Brabant

Verkozen door de provinciale algemene vergadering:

Christiane Debeck (secretaris) – Bjorn Demeulenaere – Nicolas Dutré (voorzitter) – Nils Mens – Johan Vandersmissen (ondervoorzitter)

Verkozen door de CVR:

Gulperi Bütüner – Roxane Standaert

 

IMD West-Vlaanderen

Verkozen door de provinciale algemene vergadering:

Marc Casteleyn (ondervoorzitter) – Hendrik Demol – Ivan Gardedieu – Sofie Sanders (secretaris) – Frank Scholiers (voorzitter)

Verkozen door de CVR:

Kris Coenegrachts – Nico Dumalin

 

De functies van voorzitter, ondervoorzitter en secretaris van de IMD worden verkozen tijdens de installatievergadering.

UVV vzw – deMens.nu dankt de uittredende bestuurders van de algemene vergadering en het bestuursorgaan van deMens.nu en van alle IMD’s van harte voor hun engagement, hun professionaliteit en deskundigheid, hun inzet en volharding.