fbpx
deMens.nu

Ontstaan Unie vrijzinnige verenigingen / deMens.nu

De Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Brussel en Vlaanderen organiseerden zich op 31 maart 1971 in een vzw (KBO: 0408 472 839). De grondwettelijke erkenning van het vrijzinnig humanisme kwam er in 1993 en de daaropvolgende structurerings- en financieringswet van 2002 maakte de uitbouw mogelijk. De nieuwe huisstijl en de naam deMens.nu en huizenvandeMens zijn dan nadien ontstaan.

Beleidsorganen van de Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw – deMens.nu

 

De koepel Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw – deMens.nu telt momenteel 38 lidverenigingen.

De algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van die lidverenigingen en uit gecoöpteerden.

Elke lidvereniging kan een vertegenwoordiger, lid van de algemene vergadering, afvaardigen naar het bestuursorgaan, waarin de gecoöpteerden eveneens zetelen voor zover hun aantal niet meer dan een derde van de vertegenwoordigers van de lidverenigingen bedraagt.

De algemene vergadering verkoos op 27 maart 2021 de voorzitter en de leden van het bestuursorgaan en duidde de gecoöpteerden aan.

Het bestuursorgaan verkoos op zijn beurt de ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester, de leden van het dagelijks bestuur en de afgevaardigden in de Centrale Vrijzinnige Raad. De CVR vertegenwoordigt de Nederlandstalige en de Franstalige vrijzinnige gemeenschappen in België.

Bestuursorgaan UVV vzw – deMens.nu

Voorzitter: Freddy Mortier
Ondervoorzitter: Bjorn Demeulenaere (Oudstudentenbond – VUB)
Secretaris: Jef Asselbergh (Magnette-Engel-Hiernaux Stichting)
Penningmeester: Marc Vanryckeghem (Willemsfonds)

Leden:

Remi Baekelmans (Opvang)
Harry Buyl (Stuurgroep voor Morele Bijstand)
Jean-Pierre Clement (Julius Vuylstekefonds)
Marc Cosyns (De Maakbare Mens)
Willem Debeuckelaere (August Vermeylenfonds)
Nicolas Decuypere (Brussels Law School Consultancy)
Luc De Ro (Humanitas)
Hannes Develter (Hujo)
Wim D’Hondt (Het Vrije Woord)
Annie Hermans (Fakkeltjes)
Rik Loens (Bevrijdingsfilms)
Chris Marchand (CGSO Brugge)
Karin Matthys (Vereniging Ernest De Craene)
Luc Meys (Prik)
Bram Moriën (Studiekring Vrij Onderzoek)
Evelyne Namenwirth (Beeldenstorm)
Ting Wai (Danny) Pang (SOS Nuchterheid)
Rik Rammeloo (Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking)
Frank Roels (Fonds Lucien De Coninck)
Dominiek Stroo (Brussels Studentengenootschap – VUB)
Tony Tillez (Wetenschappelijk Steunfonds – VUB)
Thomas Van Audenhoven (Mentality)
Serge Vandervorst (Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen)
Ignace Van Dingenen (Koepel Vrijzinnige Thuisbegeleidingsdiensten)
Alain Vannieuwenburg (Centrum Vrijzinnig Humanistisch Erfgoed)
Etienne Vercarre (Federatie Vrijzinnige Centra)
Philippe Vis (Humanistisch Verbond)
Jef Wellens (Uitstraling Permanente Vorming – VUB)
Hans Weyns (Vlaams Onderwijs OverlegPlatform)

Gecoöpteerden:

Jean-Pierre De Greve
Margriet Hermans
Jimmy Koppen
Jean Paul Van Bendegem

Erevoorzitter, toegevoegd aan het bestuursorgaan: Sylvain Peeters
Algemeen directeur: Anne-France Ketelaer
Afgevaardigde personeel: de procedure is lopende

Toegevoegd als deskundigen:

Aubry Cornelis (adjunct-algemeen directeur)
Jan Bories (financieel directeur)
Chantal Jacobs (directeur hr)
Philipp Kocks (directeur communicatie)
Anton Van Dyck (directeur juridische zaken en overheidsrelaties)

Dagelijks bestuur UVV vzw – deMens.nu

Voorzitter: Freddy Mortier
Ondervoorzitter: Bjorn Demeulenaere
Secretaris: Jef Asselbergh
Penningmeester: Marc Vanryckeghem
Leden: Willem Debeuckelaere – Annie Hermans – Dominiek Stroo – Tony Tillez – Etienne Vercarre

Erevoorzitter, toegevoegd aan het dagelijks bestuur: Sylvain Peeters

Algemeen directeur: Anne-France Ketelaer

Afgevaardigde personeel: de procedure is lopende

Toegevoegd als deskundigen: Aubry Cornelis – Jan Bories – Chantal Jacobs – Philipp Kocks – Anton Van Dyck

Afgevaardigden in de CVR

Covoorzitter CVR: Freddy Mortier

Leden: Willem Debeuckelaere – Bjorn Demeulenaere – Dominiek Stroo – Marc Vanryckeghem

Toegevoegd als deskundigen: Aubry Cornelis – Jan Bories – Anton Van Dyck

Nieuwe raad van bestuur voor de Instellingen voor Morele Dienstverlening

Op 20 maart 2021 werden de nieuwe bestuurders en hun plaatsvervangers in de Instellingen voor Morele Dienstverlening (IMD’s) verkozen. Een week later voegde de Centrale Vrijzinnige Raad zijn vertegenwoordigers toe.

De IMD’s zijn, volgens de Wet van 21 juni 2002, “belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen.” Er is één IMD per provincie en één voor het administratief arrondissement Brussel (Nederlandstalig).

De raad van bestuur van een IMD bestaat telkens uit zeven verkozen leden en evenveel plaatsvervangers, van wie vijf verkozen door de provinciale algemene vergadering en twee door de Centrale Vrijzinnige Raad. Zij worden aangevuld met een boekhouder, een afgevaardigde van de CVR (de provinciaal directeur) of diens plaatsvervanger en de gouverneur of diens vertegenwoordiger. De laatste drie met adviserende stem.

Hieronder een overzicht van de effectieve verkozenen.

IMD Antwerpen

Verkozen door de provinciale algemene vergadering:
Harry Buyl – Wouter Kuijk – Johan Renard – Arthur Vandervee – Philippe Vis
Verkozen door de CVR:
Frans Keulemans – Jacques Trivier

IMD Brussel

Verkozen door de provinciale algemene vergadering:
Otto Cartrysse – Jan Didden – Jakobus Monteyne – Inge Paemen – Julie Umbrain
Verkozen door de CVR:
Aviva Dierckx – Bram Moriën

IMD Limburg

Verkozen door de provinciale algemene vergadering:
Gilbert Juvyns – Guy Kindermans – Walter Thys – Phaedra Rouselle – Erwin Wagemans
Verkozen door de CVR:
Laurent Blonden – Gaétan Van Russelt

IMD Oost-Vlaanderen

Verkozen door de provinciale algemene vergadering:

Jimmy Baes – Ginette Cretel – Sonja Eggerickx – Luc Meys – Wilfried Van der Borght

Verkozen door de CVR:

Gilles De Meyer – Geert De Soete

IMD Vlaams-Brabant

Verkozen door de provinciale algemene vergadering:
Bjorn Demeulenaere – Nicolas Dutré – Benny Madalijns – Emmanuel Reynaerts – Sebastian Stevering
Verkozen door de CVR:
Roxane Standaert – René Van Audenhoven

IMD West-Vlaanderen

Verkozen door de provinciale algemene vergadering:
Niels Callier – Marc Casteleyn – Ivan Gardedieu – Francis Moeykens – Sofie Sanders
Verkozen door de CVR:
Maxime Opsomer – Frank Scholiers

De functies van voorzitter, ondervoorzitter en secretaris van de IMD worden verkozen tijdens de installatievergadering.

UVV – deMens.nu dankt de uittredende bestuurders van de algemene vergadering en het bestuursorgaan van deMens.nu en van alle IMD’s van harte voor hun engagement, hun professionaliteit en deskundigheid, hun inzet en volharding.