fbpx
deMens.nu

Ontstaan Unie vrijzinnige verenigingen / deMens.nu

De Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Brussel en Vlaanderen organiseerden zich op 31 maart 1971 in een vzw (KBO: 0408 472 839). De grondwettelijke erkenning van het vrijzinnig humanisme kwam er in 1993 en de daaropvolgende structurerings- en financieringswet van 2002 maakte de uitbouw mogelijk. De nieuwe huisstijl en de naam deMens.nu en huizenvandeMens zijn dan nadien ontstaan.

Raad van bestuur

De Unie Vrijzinnige Verenigingen wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit vertegenwoordigers van de 36 lidverenigingen. Deze raad van bestuur wordt verkozen door de algemene vergadering (drie afgevaardigden per lidvereniging). De algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van deze lidverenigingen, versterkt met zes gecoöpteerden. Deze zetelen eveneens in de raad van bestuur.

De algemene vergadering kiest de voorzitter en de leden van de raad van bestuur en duidde de gecoöpteerden aan.

De raad van bestuur kiest op zijn beurt onder zijn leden een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester en de leden van het dagelijks bestuur. Zij worden verkozen voor drie jaar. De mandaten kunnen maar één keer verlengd worden. Het bestuur is dus democratisch aangesteld en zich vastklampen aan een mandaat is onmogelijk.

Deze raad van bestuur benoemt een algemeen directeur – personeelslid van de Unie Vrijzinnige Verenigingen – die zowel op het dagelijks bestuur als op de raad van bestuur aanwezig is. Tot slot zetelt ook een afgevaardigde van het personeel als waarnemer in het dagelijks bestuur en de raad van bestuur.

De raad van bestuur duidt in het dagelijks bestuur de vertegenwoordigers aan voor de Centrale Vrijzinnige Raad.

De laatste Algemene Vergadering ging door op 24 maart 2018.

Leden raad van bestuur

Voorzitter: Freddy Mortier
Ondervoorzitter: Bjorn Demeulenaere (Oudstudentenbond VUB)
Penningmeester: Jurgen Content (August Vermeylenfonds)
Secretaris : Jef Asselbergh (Magnette-Engel-Hiernaux Stichting)

Remi Baekelmans (Opvang)
Yelter Bollen (Bond der Oud-Leden van ’t Zal Wel Gaan) (waarnemer)
Nancy Brouckmans (Samenspel NCZ)
Harry Buyl (Stuurgroep voor Morele Bijstand)
Tijl Carpels (Hujo)
Albert Catteceur (CGSO Brugge)
Marc Cosyns (De Maakbare Mens)
Jean-Pierre Clement (Willemsfonds)
Luc De Ro (Humanitas)
Pieter-Jan Deprest (Fonds Tony Bergmann) (waarnemer)
Eric De Temmerman (genodigde)
Bram Moriën (Studiekring Vrij Onderzoek) (waarnemer)
Wim D’Hondt (Humanistisch Vrijzinnige Radio)
Annie Hermans (Fakkeltjes)
Silvain Loccufier (Wetenschappelijk Steunfonds – VUB)
Sara Maissin (Werkgemeenschap Leraren Ethiek)
Karin Matthys (Vereniging Ernest De Craene)
Luc Meys (Prik)
Suzy Mommaerts (Centrum voor Vrijzinnig Humanistisch Erfgoed) (waarnemer)
Evelyne Namenwirth (Beeldenstorm)
Dominiek Stroo (BSG – VUB)
Ting Wai (Danny) Pang (SOS Nuchterheid)
Rik Rammeloo (Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking)
Frank Roels (Fonds Lucien De Coninck)
Tony Tillez (Uitstraling Permanente Vorming – VUB)
Serge Vandervorst (Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen)
Marc Vanryckeghem (Julius Vuylstekefonds)
Etienne Vercarre (Federatie Vrijzinnige Centra)
Philippe Vis (Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging)
Hans Weyns (Vlaams Onderwijs OverlegPlatform)

Gecoöpteerden:

Luc Aerts
Patrick Coulier
Jean-Pierre De Greve
Ingeburg Digneffe
Patrick Stouthuysen
Lieselotte Thys
Michel Van den Broeck
Nini Vrijens
Jef Wellens

Erevoorzitter, toegevoegd aan de raad van bestuur: Sylvain Peeters
Algemeen directeur: Anne-France Ketelaer
Afgevaardigde personeel: procedure lopende

Toegevoegd als deskundigen:
Jan Bories (directeur financiën)
Anton Van Dyck (directeur juridische zaken en overheidsrelaties)

Raad van bestuur aanwezig op de algemene vergadering 2018 ©Joke Goovaerts

Dagelijks bestuur UVV/deMens.nu

Voorzitter: Freddy Mortier
Ondervoorzitter: Bjorn Demeulenaere
Penningmeester: Jurgen Content
Secretaris: Jef Asselbergh
Leden: Annie Hermans – Maxime Opsomer – Tony Tillez – Marc Vanryckeghem – Etienne Vercarre
Erevoorzitter, toegevoegd aan het dagelijks bestuur: Sylvain Peeters
Algemeen directeur: Anne-France Ketelaer
Afgevaardigde personeel: procedure lopende
Toegevoegd als deskundigen: Jan Bories

 

Afgevaardigden in de CVR

Covoorzitter CVR: Freddy Mortier
Leden: Jef Asselbergh – Jurgen Content – Bjorn Demeulenaere – Maxime Opsomer
Toegevoegd als deskundigen: Jan Bories – Anne-France Ketelaer

 

IMD-vertegenwoordigers

De IMD’s zijn, volgens de Wet van 21 juni 2002, “belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen”.

De raad van bestuur van een IMD bestaat telkens uit zeven verkozen leden en evenveel plaatsvervangers, waarvan vijf verkozen door de provinciale algemene vergadering en twee door de Centrale Vrijzinnige Raad. Zij worden aangevuld met een boekhouder, een afgevaardigde van de CVR (de provinciaal directeur) of diens plaatsvervanger en de gouverneur of diens vertegenwoordiger. De laatste drie met adviserende stem.

Een overzicht van de effectieve verkozenen:

IMD Antwerpen: Jan Van Rijswijcklaan 96 – 2018 Antwerpen
Effectieve leden
– D’hondt Wim (secretaris)
– Keulemans Frans
– Renard Johan
– Vis Philippe (ondervoorzitter)
– Wellens Jef (voorzitter)

Leden verkozen door de Centrale Vrijzinnige Raad
– Vandervee Arthur
– Van Essche Mario
Leden-plaatsvervangers
1. Buyl Harry
2. Van Akelijen Frank
3. Van Santvoort Lars
4. Trivier Jacques

Leden-plaatsvervangers verkozen door de Centrale Vrijzinnige Raad
1. Trivier Jacques

IMD Brussel: Sainctelettesquaere 17 – 1000 Brussel
Effectieve leden
– Martens Tina
– Moeykens Filip (voorzitter)
– Monteyne Jakobus (secretaris)
– Paemen Inge (ondervoorzitter)
– Didden Jan

Leden verkozen door de Centrale Vrijzinnige Raad
– Dierckx Aviva
– Van den Broeck Michel
Leden-plaatsvervangers
1. Dobbelaere Dirk
2. Lemahieu Herman
3. Royemans Geert

Leden-plaatsvervangers verkozen door de Centrale Vrijzinnige Raad
1. Royemans Geert

IMD Limburg: A. Rodenbachstraat 18 – 3500 Hasselt
Effectieve leden
– Denys Hans (ondervoorzitter)
– Juvyns Gilbert
– Kindermans Guy (voorzitter)
– Sturbois Marie-Laure
– Van Russelt Gaétan (secretaris)

Leden verkozen door de Centrale Vrijzinnige Raad
– Blonden Laurent
Leden-plaatsvervangers
1. Bielen Dimitri
2. Kees Maria

Leden-plaatsvervangers verkozen door de Centrale Vrijzinnige Raad
/

IMD Oost-Vlaanderen: Sint-Antoniuskaai 2 – 9000 Gent
Verkozen door de provinciale algemene vergadering:
Effectieve leden
– Baes Jimmy (secretaris)
– Eggerickx Sonja (ondervoorzitter)
– Debeerst Victor
– De Wit Dries
– Van Der Borght Wilfried (voorzitter)

Leden verkozen door de Centrale Vrijzinnige Raad
– De Meyer Gilles
– Lambrecht Antoon
Leden-plaatsvervangers
1. Van Impe Willy
2. Burm Raf
3. Cretel Ginette
4. Vander Cruyssen Nicq

Leden-plaatsvervangers verkozen door de Centrale Vrijzinnige Raad
/

IMD Vlaams-Brabant: Brusselsestraat 332 – 3000 Leuven
Effectieve leden

– Demeulenaere Bjorn
– Madalijns Benny (ondervoorzitter)
– Reynaerts Emmanuel
– Stevering Sebastian (secretaris)

Leden verkozen door de Centrale Vrijzinnige Raad
– Van Audenhoven René (voorzitter)
– Pittoors Greet

Leden-plaatsvervangers
1. Reynaerts Emmanuel
2. Madalijns Benny

Leden-plaatsvervangers verkozen door de Centrale Vrijzinnige Raad
1. Pittoors Greet
2. Madalijns Benny

IMD West-Vlaanderen: Jeruzalemstraat 51 – 8000 Brugge
Effectieve leden
– Andries Evi (secretaris)
– Marchand Chris
– Moeykens Francis
– Courtens Martin (voorzitter)
– Van den Heede Sammy

Leden verkozen door de Centrale Vrijzinnige Raad
– Depreeuw Hervé
– Prasse Harald (ondervoorzitter)
Leden-plaatsvervangers
1. Dobbelaere Patrick
2. Callier Niels
3. De Paepe Carry

Leden-plaatsvervangers verkozen door de Centrale Vrijzinnige Raad
/

 

 

De functies van voorzitter, ondervoorzitter en secretaris van de IMD worden verkozen tijdens de installatievergadering.

Verkiezing IMD Limburg 2018
Verkiezing IMD West-Vlaanderen 2018
Verkiezing IMD Brussel 2018