fbpx
deMens.nu

Gelijk behandelen

België is een seculiere rechtsstaat die als maatschappelijk kader de rechten van de mens hanteert. Een neutrale overheid is de beste garantie om te zorgen dat alle burgers, van welke strekking ook, gelijk behandeld worden. Daar gaat het over: gelijke behandeling. Het kan niet dat de overheid bepaalde burgers in een tweederangspositie schuift, of die burgers nu vrouwen zijn, vrijzinnig humanisten, mensen met een handicap, moslims, holebi’s… Iedereen is -gelukkig- verschillend, maar iedereen is wel gelijk voor de wet.

Dat betekent ook dat de persoonlijke levensbeschouwelijke overtuiging van wie de overheid vertegenwoordigt geen rol mag spelen in de manier waarop hij/zij de burger behandelt. Een man en een vrouw op een duidelijk verschillende manier behandelen kan dus niet door de beugel. De gelijkwaardigheid van man en vrouw wordt in België hoog in het vaandel gedragen en moet door iedereen gerespecteerd worden.

Maatschappelijk gezien kan het ook niet (nooit en nergens) dat iemand zich op zijn levensbeschouwing beroept om iets te moeten doen of iets niet te mogen doen, dat regelrecht indruist tegen de regels van die maatschappij. Je leeft als mens niet in een vacuüm. Je leeft samen met andere mensen binnen die specifieke maatschappij met haar specifieke waarden en normen. Respect voor andere mensen en voor de basisregels van de maatschappij waarin je leeft zijn een basisvoorwaarde om op een aangename manier te kunnen samenleven met al onze eigenaardigheden en al onze verschillen.

Sylvain Peeters
voorzitter deMens.nu, koepel van vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel