fbpx
deMens.nu

Neen aan extremisme en terroristisch geweld

Opgelet! Dit is een gearchiveerd bericht. Het is mogelijk dat er belangrijke afbeeldingen, links en/of video’s ontbreken.

De vertegenwoordigers van de erkende levensbeschouwingen veroordelen als één stem de gruweldaden in Parijs, en zal het extremisme en overdreven bekeringsdrang in eigen rangen bekampen. Er zijn niet genoeg woorden die de brutaliteit van de dodelijke aanval op de redactie van Charlie Hebdo woensdagmiddag in Parijs kunnen veroordelen. Onze gedachten zijn bij de familie van de slachtoffers. De leden van de Interlevensbeschouwelijke Dialoog, die de erkende godsdiensten en levensbeschouwingen in Vlaanderen en Brussel verenigt, veroordelen met afschuw dit dodelijke geweld. Geschokt en verontrust De gruweldaden in Parijs vormen een regelrechte aanval op onze universele mensenrechten. We zijn diep geschokt en verontrust. Het recht op vrije meningsuiting en de persvrijheid zijn universeel. Ze liggen aan de basis van al onze vrijheden die vastgelegd werden in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Mensen hebben de vrijheid om te denken en te handelen volgens eigen overtuigingen met respect voor de ander en respect voor de waardigheid van de medemens. Polarisatie bekampen Als vertegenwoordigers van de levensbeschouwingen hebben we de morele plicht om in eigen rangen extremisme en overdreven bekeringsdrang te bekampen. Extremisme valt nooit goed te praten. Terrorisme in naam van een levensbeschouwing doet oneer aan deze levensbeschouwing. We kanten ons eensgezind tegen elke vorm van terroristische activiteiten die enkel de samenleving polariseren. Wij willen samen bouwen aan een verdraagzame humane samenleving. We hopen dat onze oproep een vreedzame navolging krijgt in onze samenleving. Namens, Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken dr. Geert W. Lorein, voorzitter Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België. De Verenigde Protestantse Kerk in België ds. Steven H. Fuite, synodevoorzitter Verenigde Protestantse Kerk in België De Rooms-Katholieke eredienst mgr. Herman Cosijns, namens de bisschoppen De Israëlitische eredienst Julien Kleener, Centraal Israëlitisch Consistorie De Islamitische eredienst Mohamed Achaibi, ondervoorzitter Moslimexecutieve Mehmet Üstün, vzw Centrum Islamonderwijs Vlaanderen (erkende instantie) Omar Van den Broeck, algemeen secretaris Moslimexecutieve De Anglicaanse eredienst Stephen Murray De Orthodoxe eredienst Metropoliet Athenagoras Peckstadt De niet-confessionele levensbeschouwing (het vrijzinnig humanisme) Sylvain Peeters, voorzitter deMens.nu ? Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw Frank Stappaerts Joseph M. Asselbergh De vertegenwoordigers van de erkende levensbeschouwingen veroordelen als één stem de gruweldaden in Parijs, en zal het extremisme en overdreven bekeringsdrang in eigen rangen bekampen.Er zijn niet genoeg woorden die de brutaliteit van de dodelijke aanval op de redactie van Charlie Hebdo woensdagmiddag in Parijs kunnen veroordelen. Onze gedachten zijn bij de familie van de slachtoffers. De leden van de Interlevensbeschouwelijke Dialoog, die de erkende godsdiensten en levensbeschouwingen in Vlaanderen en Brussel verenigt, veroordelen met afschuw dit dodelijke geweld.Geschokt en verontrust De gruweldaden in Parijs vormen een regelrechte aanval op onze universele mensenrechten. We zijn diep geschokt en verontrust. Het recht op vrije meningsuiting en de persvrijheid zijn universeel. Ze liggen aan de basis van al onze vrijheden die vastgelegd werden in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Mensen hebben de vrijheid om te denken en te handelen volgens eigen overtuigingen met respect voor de ander en respect voor de waardigheid van de medemens.Polarisatie bekampen Als vertegenwoordigers van de levensbeschouwingen hebben we de morele plicht om in eigen rangen extremisme en overdreven bekeringsdrang te bekampen. Extremisme valt nooit goed te praten. Terrorisme in naam van een levensbeschouwing doet oneer aan deze levensbeschouwing. We kanten ons eensgezind tegen elke vorm van terroristische activiteiten die enkel de samenleving polariseren. Wij willen samen bouwen aan een verdraagzame humane samenleving.We hopen dat onze oproep een vreedzame navolging krijgt in onze samenleving. Namens,Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken dr. Geert W. Lorein, voorzitter Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België.De Verenigde Protestantse Kerk in België ds. Steven H. Fuite, synodevoorzitter Verenigde Protestantse Kerk in BelgiëDe Rooms-Katholieke eredienst mgr. Herman Cosijns, namens de bisschoppenDe Israëlitische eredienst Julien Kleener, Centraal Israëlitisch ConsistorieDe Islamitische eredienst Mohamed Achaibi, ondervoorzitter Moslimexecutieve Mehmet Üstün, vzw Centrum Islamonderwijs Vlaanderen (erkende instantie) Omar Van den Broeck, algemeen secretaris MoslimexecutieveDe Anglicaanse eredienst Stephen MurrayDe Orthodoxe eredienst Metropoliet Athenagoras PeckstadtDe niet-confessionele levensbeschouwing (het vrijzinnig humanisme) Sylvain Peeters, voorzitter deMens.nu ? Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw Frank Stappaerts Joseph M. Asselbergh