fbpx
deMens.nu

Moslimleerkrachten in het katholiek onderwijs is zoals cardiologen hersenen laten opereren

Opgelet! Dit is een gearchiveerd bericht. Het is mogelijk dat er belangrijke afbeeldingen, links en/of video’s ontbreken.

Naar aanleiding van de hoorzitting over de rol van het onderwijs in het kader van radicalisering, legde het hoofd van het katholiek onderwijs, Lieven Boeve, zijn plan op tafel om moslimleerkrachten aan te trekken binnen zijn onderwijsnet. Een combinatie die niet te rijmen valt. Binnen het katholiek onderwijs vertrekt men vanuit één levensbeschouwing die het lessenpakket overkoepelt. Ik stel mij dan ook twee vragen: Een: Hoe zullen deze leerkrachten zich moeten gedragen binnen het katholieke project? Op welke manier zal een moslimleerkracht zijn of haar geloof tot uiting mogen brengen tegenover de leerlingen? Als Boeve spreekt van een ?katholieke dialoogschool? met de godsdienstleraar als moderator, dan vermoed ik dat het katholicisme boven de andere levensbeschouwingen zal staan. Indien deze leerkrachten echter een andere boodschap mogen verkondigen dan de katholieke, kunnen we dan nog spreken van een katholiek project? Twee: zal men naast moslimleerkrachten dan ook actief op zoek gaan naar leerkrachten met een andere levensbeschouwelijke overtuiging, waaronder joden, boeddhisten en ook vrijzinnig humanisten? Boeve liet zich bovendien op Radio1 ontvallen dat levensbeschouwing binnen het katholiek onderwijs geen taboe is, omdat zij (in tegenstelling tot het GO!) niet levensbeschouwelijke neutraal zijn. Het pedagogisch project van het GO! vertrekt vanuit de gelijkwaardigheid tussen mensen en hun levensbeschouwingen, en niet vanuit één bepaalde godsdienst of levensbeschouwing. In dié zin is het GO! neutraal. En het betekent niet dat levensbeschouwingen binnen het GO! een taboe zijn, integendeel. Het GO! kiest voor diversiteit, actief pluralisme en dialoog. Het aanbod aan levensbeschouwelijke vakken toont aan dat leerlingen en levensbeschouwingen binnen het officieel onderwijs op gelijk voet staan. Is het GO! dan niet meer afgestemd op moslimleerlingen en ? leerkrachten? Sylvain Peeters, Voorzitter deMens.nu Dit opiniestuk werd opgenomen op DeMorgen.be, Belga en geciteerd in De Standaard. Bovendien werd Sylvain Peeters hierover geïnterviewd in De Wereld Vandaag op Radio 1 op 27 januari 2015 omstreeks 18.20 uur. Naar aanleiding van de hoorzitting over de rol van het onderwijs in het kader van radicalisering, legde het hoofd van het katholiek onderwijs, Lieven Boeve, zijn plan op tafel om moslimleerkrachten aan te trekken binnen zijn onderwijsnet. Een combinatie die niet te rijmen valt.Binnen het katholiek onderwijs vertrekt men vanuit één levensbeschouwing die het lessenpakket overkoepelt. Ik stel mij dan ook twee vragen:Een: Hoe zullen deze leerkrachten zich moeten gedragen binnen het katholieke project? Op welke manier zal een moslimleerkracht zijn of haar geloof tot uiting mogen brengen tegenover de leerlingen? Als Boeve spreekt van een ?katholieke dialoogschool? met de godsdienstleraar als moderator, dan vermoed ik dat het katholicisme boven de andere levensbeschouwingen zal staan. Indien deze leerkrachten echter een andere boodschap mogen verkondigen dan de katholieke, kunnen we dan nog spreken van een katholiek project?Twee: zal men naast moslimleerkrachten dan ook actief op zoek gaan naar leerkrachten met een andere levensbeschouwelijke overtuiging, waaronder joden, boeddhisten en ook vrijzinnig humanisten?Boeve liet zich bovendien op Radio1 ontvallen dat levensbeschouwing binnen het katholiek onderwijs geen taboe is, omdat zij (in tegenstelling tot het GO!) niet levensbeschouwelijke neutraal zijn.Het pedagogisch project van het GO! vertrekt vanuit de gelijkwaardigheid tussen mensen en hun levensbeschouwingen, en niet vanuit één bepaalde godsdienst of levensbeschouwing. In dié zin is het GO! neutraal. En het betekent niet dat levensbeschouwingen binnen het GO! een taboe zijn, integendeel. Het GO! kiest voor diversiteit, actief pluralisme en dialoog. Het aanbod aan levensbeschouwelijke vakken toont aan dat leerlingen en levensbeschouwingen binnen het officieel onderwijs op gelijk voet staan.Is het GO! dan niet meer afgestemd op moslimleerlingen en ? leerkrachten? Sylvain Peeters, Voorzitter deMens.nu Dit opiniestuk werd opgenomen op DeMorgen.be, Belga en geciteerd in De Standaard. Bovendien werd Sylvain Peeters hierover geïnterviewd in De Wereld Vandaag op Radio 1 op 27 januari 2015 omstreeks 18.20 uur.