fbpx
deMens.nu

Veroordeling geweld in Kopenhagen

Opgelet! Dit is een gearchiveerd bericht. Het is mogelijk dat er belangrijke afbeeldingen, links en/of video’s ontbreken.

De vertegenwoordigers van de erkende levensbeschouwingen veroordelen als één stem de aanslagen in Kopenhagen, en blijven samen ijveren voor een verdraagzame en humane samenleving. Tijdens het weekend van 14 en 15 februari 2015 werden de vrijheid van meningsuiting en de joodse gemeenschap in Kopenhagen opnieuw het doelwit van geweld. De documentairemaker Finn Norgaard viel als eerste dodelijk slachtoffer bij de bijeenkomst over de vrijheid van meningsuiting. Dan Uzan werd het tweede slachtoffer en stierf als joods bewakingsagent bij de lokale synagoog in Kopenhagen toen hij de schutter belette het gebouw binnen te dringen. Onze gedachten gingen onmiddellijk naar de dodelijke slachtoffers, de gewonden en hun familie. Dergelijk geweld raakt alle levensbeschouwingen en hun gemeenschappen. Geweld dat gericht wordt tegen mensen omwille van hun geloof of elke andere reden, is afschuwelijk. Als leden van de Interlevensbeschouwelijke Dialoog veroordelen we met klem dergelijk gedrag. Het recht op vrije meningsuiting is fundamenteel en wordt expliciet wettelijk beperkt wanneer het recht op vrije mening de rechten van anderen aantast. Hieronder valt het aansporen tot misdaden, het oproepen tot haat of geweld, of het uiten van laster en eerroof. Respect voor andersdenkenden vormt een basis voor dialoog tussen de verschillende levensbeschouwingen. Dit impliceert dat men op rationele wijze de afweging maakt hoever men gaat bij het uiten van zijn mening. Fundamenteel blijft wel dat men zijn eigen keuze van levensbeschouwing kan maken of kan kiezen om deze te veranderen. Hierbij kan men a priori andersdenkenden niet beperken in de gedachten die zij mogen formuleren. Elke vorm van geweld tegen een levensbeschouwing, waar dan ook in de wereld, dient aangeklaagd te worden en in de media de nodige aandacht te krijgen en op een niet-polariserende manier aan bod te komen. De dader(s) van dergelijke gewelddaden vertegenwoordigen niet een meerderheid van hun geloofsgenoten die wel vreedzaam en met respect voor hun medeburgers in onze maatschappij leven. We wensen te benadrukken dat we als wereldburgers meer gemeenschappelijk hebben dan wat ons verschillend maakt. We moeten alert blijven en verenigd blijven ageren tegen elke vorm van haat en geweld. We roepen dan ook op om verder samen te ijveren voor een verdraagzame en humane samenleving. Namens, Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken dr. Geert W. Lorein, voorzitter Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België De Verenigde Protestantse Kerk in België ds Steven H. Fuite, synodevoorzitter Verenigde Protestantse Kerk in België De Rooms-Katholieke eredienst mgr. Herman Cosijns, namens de bisschoppen De Israëlitische eredienst Julien Kleener, Centraal Israëlitisch Consistorie De Islamitische eredienst Mohamed Achaibi, ondervoorzitter Moslimexecutieve Mehmet Üstün, vzw Centrum Islamonderwijs Vlaanderen (erkende instantie) De Anglicaanse eredienst Stephen Murray De Orthodoxe eredienst Metropoliet Athenagoras Peckstadt De niet-confessionele levensbeschouwing (het vrijzinnig humanisme) Sylvain Peeters, voorzitter deMens.nu ? Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw De vertegenwoordigers van de erkende levensbeschouwingen veroordelen als één stem de aanslagen in Kopenhagen, en blijven samen ijveren voor een verdraagzame en humane samenleving.Tijdens het weekend van 14 en 15 februari 2015 werden de vrijheid van meningsuiting en de joodse gemeenschap in Kopenhagen opnieuw het doelwit van geweld.De documentairemaker Finn Norgaard viel als eerste dodelijk slachtoffer bij de bijeenkomst over de vrijheid van meningsuiting. Dan Uzan werd het tweede slachtoffer en stierf als joods bewakingsagent bij de lokale synagoog in Kopenhagen toen hij de schutter belette het gebouw binnen te dringen.Onze gedachten gingen onmiddellijk naar de dodelijke slachtoffers, de gewonden en hun familie.Dergelijk geweld raakt alle levensbeschouwingen en hun gemeenschappen. Geweld dat gericht wordt tegen mensen omwille van hun geloof of elke andere reden, is afschuwelijk. Als leden van de Interlevensbeschouwelijke Dialoog veroordelen we met klem dergelijk gedrag.Het recht op vrije meningsuiting is fundamenteel en wordt expliciet wettelijk beperkt wanneer het recht op vrije mening de rechten van anderen aantast. Hieronder valt het aansporen tot misdaden, het oproepen tot haat of geweld, of het uiten van laster en eerroof.Respect voor andersdenkenden vormt een basis voor dialoog tussen de verschillende levensbeschouwingen. Dit impliceert dat men op rationele wijze de afweging maakt hoever men gaat bij het uiten van zijn mening. Fundamenteel blijft wel dat men zijn eigen keuze van levensbeschouwing kan maken of kan kiezen om deze te veranderen. Hierbij kan men a priori andersdenkenden niet beperken in de gedachten die zij mogen formuleren.Elke vorm van geweld tegen een levensbeschouwing, waar dan ook in de wereld, dient aangeklaagd te worden en in de media de nodige aandacht te krijgen en op een niet-polariserende manier aan bod te komen. De dader(s) van dergelijke gewelddaden vertegenwoordigen niet een meerderheid van hun geloofsgenoten die wel vreedzaam en met respect voor hun medeburgers in onze maatschappij leven.We wensen te benadrukken dat we als wereldburgers meer gemeenschappelijk hebben dan wat ons verschillend maakt. We moeten alert blijven en verenigd blijven ageren tegen elke vorm van haat en geweld. We roepen dan ook op om verder samen te ijveren voor een verdraagzame en humane samenleving. Namens,Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken dr. Geert W. Lorein, voorzitter Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in BelgiëDe Verenigde Protestantse Kerk in België ds Steven H. Fuite, synodevoorzitter Verenigde Protestantse Kerk in BelgiëDe Rooms-Katholieke eredienst mgr. Herman Cosijns, namens de bisschoppenDe Israëlitische eredienst Julien Kleener, Centraal Israëlitisch ConsistorieDe Islamitische eredienst Mohamed Achaibi, ondervoorzitter Moslimexecutieve Mehmet Üstün, vzw Centrum Islamonderwijs Vlaanderen (erkende instantie)De Anglicaanse eredienst Stephen MurrayDe Orthodoxe eredienst Metropoliet Athenagoras PeckstadtDe niet-confessionele levensbeschouwing (het vrijzinnig humanisme) Sylvain Peeters, voorzitter deMens.nu ? Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw