fbpx
deMens.nu

Lezersbrief: De staat moet seculier blijven

Opgelet! Dit is een gearchiveerd bericht. Het is mogelijk dat er belangrijke afbeeldingen, links en/of video’s ontbreken.

Betreft: reactie op interview met Hamadi Redissi ?De staat moet de islam organiseren? Wij delen de bezorgdheid van Hamadi Redissi (DM, 20/1) over de strijd die er momenteel binnen de islam gevoerd wordt. Het is goed hierover te debatteren, maar we moeten op onze hoede zijn bij uitspraken als ?de staat moet de islam organiseren?. Hamadi Redissi vindt het fout dat de overheid zich zo weinig inlaat met de islam. Dit vinden wij echter een zeer gevaarlijke piste. Meer inmenging van de overheid is niet de oplossing. We leven in een seculiere staat met grondwettelijke principes zoals ?Scheiding van kerk en staat?. Wij wensen niet aan deze grondwettelijke principes te raken. Ook het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens mag niet geschonden worden. Sinds 2014 bestaat de Vlaamse InterLevensbeschouwelijke Dialoog (VILD). De Vlaamse overheid gaf hiertoe de aanzet en zij groepeert vertegenwoordigers van de erkende levensbeschouwingen: moslims, joden, christenen en vrijzinnigen. De VILD werd opgericht vanuit de visie dat levensbeschouwingen waardevol zijn in onze samenleving. In onze pluralistische samenleving is dialoog noodzakelijk. Dialoog bevordert namelijk begrip en verdraagzaamheid. Door de VILD wordt de sociale samenhang vergroot en dit is essentieel in onze democratie. Heel recent werd er binnen deze VILD nagedacht over de interlevensbeschouwelijke competenties in het onderwijs. Men wil meer samenwerking tussen de verschillende levensbeschouwingen. Door elkaar beter te leren kennen, wordt er ook wederzijds respect opgebouwd. Dialoog lijkt ons ook hier een methode voor een goede werking van een pluralistische, seculiere staat. Meer leren samenleven moet het adagium zijn. Voorzitter en woordvoerder, Sylvain Peeters Betreft: reactie op interview met Hamadi Redissi?De staat moet de islam organiseren? Wij delen de bezorgdheid van Hamadi Redissi (DM, 20/1) over de strijd die er momenteel binnen de islam gevoerd wordt. Het is goed hierover te debatteren, maar we moeten op onze hoede zijn bij uitspraken als ?de staat moet de islam organiseren?. Hamadi Redissi vindt het fout dat de overheid zich zo weinig inlaat met de islam. Dit vinden wij echter een zeer gevaarlijke piste. Meer inmenging van de overheid is niet de oplossing.We leven in een seculiere staat met grondwettelijke principes zoals ?Scheiding van kerk en staat?. Wij wensen niet aan deze grondwettelijke principes te raken. Ook het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens mag niet geschonden worden.Sinds 2014 bestaat de Vlaamse InterLevensbeschouwelijke Dialoog (VILD). De Vlaamse overheid gaf hiertoe de aanzet en zij groepeert vertegenwoordigers van de erkende levensbeschouwingen: moslims, joden, christenen en vrijzinnigen. De VILD werd opgericht vanuit de visie dat levensbeschouwingen waardevol zijn in onze samenleving. In onze pluralistische samenleving is dialoog noodzakelijk. Dialoog bevordert namelijk begrip en verdraagzaamheid. Door de VILD wordt de sociale samenhang vergroot en dit is essentieel in onze democratie.Heel recent werd er binnen deze VILD nagedacht over de interlevensbeschouwelijke competenties in het onderwijs. Men wil meer samenwerking tussen de verschillende levensbeschouwingen. Door elkaar beter te leren kennen, wordt er ook wederzijds respect opgebouwd. Dialoog lijkt ons ook hier een methode voor een goede werking van een pluralistische, seculiere staat.Meer leren samenleven moet het adagium zijn.Voorzitter en woordvoerder, Sylvain Peeters