fbpx
deMens.nu

‘Schrijnend gebrek aan ethiek en solidariteit in Panama Papers’

Opgelet! Dit is een gearchiveerd bericht. Het is mogelijk dat er belangrijke afbeeldingen, links en/of video’s ontbreken.

Gaat de wereld nu echt ontwaken? Dat een zeer kleine minderheid van de wereldbevolking de overgrote meerderheid van het geld bezit is voor niemand nog nieuws. We beseffen dat een kleine elite alles in het werk stelt om niets of toch zo weinig mogelijk bij te dragen aan de gemeenschap door frauduleuze, zelfs maatschappelijk misdadige constructies op te zetten. Dit terwijl de overgrote meerderheid van de burgers haar rechtvaardige financiële bijdrage levert aan de uitbouw en de goede werking van die samenleving. We klagen vaak, op haast een ziekelijke wijze, over onze belastingen. En inderdaad, arbeid wordt zeer zwaar belast. Kleine zelfstandigen en loontrekkenden dragen quasi de helft af van wat ze verdienen. Belastingen zijn nochtans noodzakelijk om wegen, scholen, ziekenhuizen en alles wat onze welvaartstaat te bieden heeft, mogelijk te maken. De gewone burger heeft de laatste decennia vooral door onethische constructies van de banken reeds een groot deel van zijn bescheiden rijkdom drastisch zien verminderen. Rijken worden alsmaar rijker en bekommeren zich niet om de rest van de wereldbevolking. Een zeer kleine groep blijft zich verrijken, terwijl het deel van de bevolking dat armer wordt vergroot. Er heerst een schrijnend gebrek aan ethiek en solidariteit. Fiscale paradijzen zouden al lang moeten zijn opgedoekt, maar de rijken zorgen ervoor dat dit niet gebeurt. Hebben politici dan geen lef om dit aan te pakken? Hebben Europese leiders niet genoeg moed om deze mistoestanden te veranderen? Wat zich nu voordoet draagt nochtans in zich de embryo?s van revoluties. De vrijzinnig humanistische gemeenschap doet niet aan partijpolitiek. Ze is wel, in overeenstemming met de universele verklaring van de rechten van de mens, voor de gelijkheid van mensen. In de strijd tegen armoede moeten onze beleidsverantwoordelijken hun verantwoordelijkheid opnemen. De vrijzinnig humanistische gemeenschap eist daarom van de rijken dat ze ethisch denken en solidair zijn met de rest van de wereldbevolking. Fiscale paradijzen moeten opgedoekt worden. Voor meer informatie en reacties: Voorzitter en woordvoerder deMens.nu, Sylvain Peeters Tel 0475 42 84 66 voorzitter@demens.nu Gaat de wereld nu echt ontwaken? Dat een zeer kleine minderheid van de wereldbevolking de overgrote meerderheid van het geld bezit is voor niemand nog nieuws. We beseffen dat een kleine elite alles in het werk stelt om niets of toch zo weinig mogelijk bij te dragen aan de gemeenschap door frauduleuze, zelfs maatschappelijk misdadige constructies op te zetten. Dit terwijl de overgrote meerderheid van de burgers haar rechtvaardige financiële bijdrage levert aan de uitbouw en de goede werking van die samenleving.We klagen vaak, op haast een ziekelijke wijze, over onze belastingen. En inderdaad, arbeid wordt zeer zwaar belast. Kleine zelfstandigen en loontrekkenden dragen quasi de helft af van wat ze verdienen. Belastingen zijn nochtans noodzakelijk om wegen, scholen, ziekenhuizen en alles wat onze welvaartstaat te bieden heeft, mogelijk te maken. De gewone burger heeft de laatste decennia vooral door onethische constructies van de banken reeds een groot deel van zijn bescheiden rijkdom drastisch zien verminderen.Rijken worden alsmaar rijker en bekommeren zich niet om de rest van de wereldbevolking. Een zeer kleine groep blijft zich verrijken, terwijl het deel van de bevolking dat armer wordt vergroot. Er heerst een schrijnend gebrek aan ethiek en solidariteit. Fiscale paradijzen zouden al lang moeten zijn opgedoekt, maar de rijken zorgen ervoor dat dit niet gebeurt. Hebben politici dan geen lef om dit aan te pakken? Hebben Europese leiders niet genoeg moed om deze mistoestanden te veranderen? Wat zich nu voordoet draagt nochtans in zich de embryo?s van revoluties.De vrijzinnig humanistische gemeenschap doet niet aan partijpolitiek. Ze is wel, in overeenstemming met de universele verklaring van de rechten van de mens, voor de gelijkheid van mensen. In de strijd tegen armoede moeten onze beleidsverantwoordelijken hun verantwoordelijkheid opnemen. De vrijzinnig humanistische gemeenschap eist daarom van de rijken dat ze ethisch denken en solidair zijn met de rest van de wereldbevolking.Fiscale paradijzen moeten opgedoekt worden. Voor meer informatie en reacties:Voorzitter en woordvoerder deMens.nu,Sylvain PeetersTel 0475 42 84 66voorzitter@demens.nu