fbpx
deMens.nu

Oude breuklijnen overwinnen om België en Europa nieuwe impuls te geven

Opgelet! Dit is een gearchiveerd bericht. Het is mogelijk dat er belangrijke afbeeldingen, links en/of video’s ontbreken.

De aanslagen die Brussel ? hoofdstad van België en de Europese Unie ? op 22 maart hebben getroffen, zullen nog lang nazinderen. Door de terreur, de oorlogen aan de rand van Europa en de vluchtelingencrisis, maken ons land en heel Europa een sterke crisis door, waar we evenwel ook sterker kunnen uitkomen. Tegenover niets ontziend geweld dat onschuldigen treft, moeten wij de rangen sluiten, over onze verschillen heen. Tegelijk moeten we ook wegen zoeken om de humaniteit van onze samenleving te vrijwaren en een nieuwe toekomst voor te bereiden. De strategie van de terreur wil polariseren en bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten. Voor die strategie van het geweld en het nihilisme is ook een gevecht bezig voor de ?hearts and minds? van onze jongeren. Die strijd mogen wij niet uit de weg gaan. Waar men hun haat voor andersdenkenden inpepert en tot geweld aanzet, moeten wij de nieuwe generatie respect voor de medemens en liefde voor de vrede bijbrengen. Als officiële vertegenwoordigers van de erkende levensbeschouwingen in ons land zijn wij ons bewust van onze eigen verantwoordelijkheid: onze achterban aan te sporen zich actief in te zetten voor het vreedzaam samenleven tussen mensen en groepen die van elkaar verschillen, voor de bescherming van de democratische vrijheden en voor het fundamentele respect voor iedere mens, welk geloof of overtuiging hij of zij ook is toegedaan. En de nieuwe generaties daartoe opvoeden. Daar willen wij, vertegenwoordigers van de christelijke kerken, het jodendom, de islam en het vrijzinnig humanisme in België, ons samen voor engageren. Vorig jaar verenigden wij ons, op initiatief van de Gemeenschap van Sant?Egidio, in het comité ?Together in Peace?. Op 15 maart 2015 trokken duizenden deelnemers van alle gezindten door de straten van Brussel en hielden ze halt voor verschillende gebedshuizen en een huis van het vrijzinnig humanisme onder het motto ?Vrijheid en Respect?. De komende dagen bereiden we twee initiatieven voor. Op zondag, 17 april 2016, zullen wij samen mee opstappen in de mars ?Tous ensemble ? Samen Eén?, om onze solidariteit met de slachtoffers te betonen, onze afkeuring van de terreur kracht bij te zetten en om ? over alle breuklijnen van de samenleving heen ? een krachtig signaal van eendracht te geven. Enkele dagen later, op woensdagnamiddag, 20 april 2016, richten wij ons tot de jeugd. We organiseren dan een interlevensbeschouwelijk tornooi voor straatvoetbal, dat symbolisch aantoont dat enkel samenwerken tussen verschillenden tot resultaat kan leiden. Het feit dat dit tornooi plaatsvindt op het Gemeenteplein van Molenbeek, geeft dit initiatief nog een extra-dimensie. Samen op straat komen is voor ons een teken van het fundamentele respect dat we elkaar verschuldigd zijn en van de solidariteit die ons bindt. Een daad waarmee we de andere in zijn levensbeschouwelijke overtuiging willen waarderen en beschermen. Vanuit de levensbeschouwelijke traditie die ons eigen is, willen wij naar wegen zoeken om de humaniteit van onze samenleving te vrijwaren en te versterken. Om onze samenleving een nieuwe impuls te geven, moeten we ook oude breuklijnen kunnen overwinnen. Er is immers ook veel dat ons bindt: de liefde en waardering voor dit land en Europa, met hun traditie van vreedzaam samenleven en bescherming van de rechten van de mens. In deze moeilijke tijd achten wij het nodig om opzij te zetten wat ons verdeelt en te benadrukken wat ons verbindt, uit liefde voor de mensheid. Info: togetherinpeace.be Voor de anglicaanse kerk: bisschop Robert Innes, bisschop van Gibraltar en Europa Voor de islam: Salah Echallaoui, voorzitter van de Executieve van Moslims in België Voor het jodendom: Philippe Marckiewicz, voorzitter van het Centraal Israëlitisch consistorie van België Voor de katholieke kerk: Mgr. Jozef De Kesel, voorzitter van de Belgische Bisschoppenconferentie Voor de protestantse en evangelische kerken: ds Steven Fuite, voorzitter van de Verenigde Protestantse kerk van België en Geert W. Lorein, voorzitter Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België Voor de orthodoxe kerken: Mgr Athenagoras Peckstadt, Metropoliet van België van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel Voor het vrijzinnig humanisme: dhr Sylvain Peeters, voorzitter van DeMens.nu De aanslagen die Brussel ? hoofdstad van België en de Europese Unie ? op 22 maart hebben getroffen, zullen nog lang nazinderen. Door de terreur, de oorlogen aan de rand van Europa en de vluchtelingencrisis, maken ons land en heel Europa een sterke crisis door, waar we evenwel ook sterker kunnen uitkomen. Tegenover niets ontziend geweld dat onschuldigen treft, moeten wij de rangen sluiten, over onze verschillen heen. Tegelijk moeten we ook wegen zoeken om de humaniteit van onze samenleving te vrijwaren en een nieuwe toekomst voor te bereiden.De strategie van de terreur wil polariseren en bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten. Voor die strategie van het geweld en het nihilisme is ook een gevecht bezig voor de ?hearts and minds? van onze jongeren. Die strijd mogen wij niet uit de weg gaan. Waar men hun haat voor andersdenkenden inpepert en tot geweld aanzet, moeten wij de nieuwe generatie respect voor de medemens en liefde voor de vrede bijbrengen.Als officiële vertegenwoordigers van de erkende levensbeschouwingen in ons land zijn wij ons bewust van onze eigen verantwoordelijkheid: onze achterban aan te sporen zich actief in te zetten voor het vreedzaam samenleven tussen mensen en groepen die van elkaar verschillen, voor de bescherming van de democratische vrijheden en voor het fundamentele respect voor iedere mens, welk geloof of overtuiging hij of zij ook is toegedaan. En de nieuwe generaties daartoe opvoeden. Daar willen wij, vertegenwoordigers van de christelijke kerken, het jodendom, de islam en het vrijzinnig humanisme in België, ons samen voor engageren.Vorig jaar verenigden wij ons, op initiatief van de Gemeenschap van Sant?Egidio, in het comité ?Together in Peace?. Op 15 maart 2015 trokken duizenden deelnemers van alle gezindten door de straten van Brussel en hielden ze halt voor verschillende gebedshuizen en een huis van het vrijzinnig humanisme onder het motto ?Vrijheid en Respect?. De komende dagen bereiden we twee initiatieven voor. Op zondag, 17 april 2016, zullen wij samen mee opstappen in de mars ?Tous ensemble ? Samen Eén?, om onze solidariteit met de slachtoffers te betonen, onze afkeuring van de terreur kracht bij te zetten en om ? over alle breuklijnen van de samenleving heen ? een krachtig signaal van eendracht te geven.Enkele dagen later, op woensdagnamiddag, 20 april 2016, richten wij ons tot de jeugd. We organiseren dan een interlevensbeschouwelijk tornooi voor straatvoetbal, dat symbolisch aantoont dat enkel samenwerken tussen verschillenden tot resultaat kan leiden. Het feit dat dit tornooi plaatsvindt op het Gemeenteplein van Molenbeek, geeft dit initiatief nog een extra-dimensie.Samen op straat komen is voor ons een teken van het fundamentele respect dat we elkaar verschuldigd zijn en van de solidariteit die ons bindt. Een daad waarmee we de andere in zijn levensbeschouwelijke overtuiging willen waarderen en beschermen. Vanuit de levensbeschouwelijke traditie die ons eigen is, willen wij naar wegen zoeken om de humaniteit van onze samenleving te vrijwaren en te versterken. Om onze samenleving een nieuwe impuls te geven, moeten we ook oude breuklijnen kunnen overwinnen. Er is immers ook veel dat ons bindt: de liefde en waardering voor dit land en Europa, met hun traditie van vreedzaam samenleven en bescherming van de rechten van de mens. In deze moeilijke tijd achten wij het nodig om opzij te zetten wat ons verdeelt en te benadrukken wat ons verbindt, uit liefde voor de mensheid. Info: togetherinpeace.beVoor de anglicaanse kerk: bisschop Robert Innes, bisschop van Gibraltar en Europa Voor de islam: Salah Echallaoui, voorzitter van de Executieve van Moslims in België Voor het jodendom: Philippe Marckiewicz, voorzitter van het Centraal Israëlitisch consistorie van België Voor de katholieke kerk: Mgr. Jozef De Kesel, voorzitter van de Belgische Bisschoppenconferentie Voor de protestantse en evangelische kerken: ds Steven Fuite, voorzitter van de Verenigde Protestantse kerk van België en Geert W. Lorein, voorzitter Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België Voor de orthodoxe kerken: Mgr Athenagoras Peckstadt, Metropoliet van België van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel Voor het vrijzinnig humanisme: dhr Sylvain Peeters, voorzitter van DeMens.nu