fbpx
deMens.nu

Het recht op abortus moet gevrijwaard worden

Opgelet! Dit is een gearchiveerd bericht. Het is mogelijk dat er belangrijke afbeeldingen, links en/of video’s ontbreken.

We worden nu in België geconfronteerd met een bedreiging van de rechten van de vrouw inzake seksualiteit en voortplanting. Er worden wetsvoorstellen besproken in de commissie Justitie in de Kamer die voor gevolg zouden kunnen hebben dat het recht op zwangerschapsafbreking beperkt wordt. Zowel ‘deMens.nu’ als zijn Franstalige tegenhanger de ‘CAL’ (Centre d’Action Laïque), hebben hierop gereageerd. Met haar wetsvoorstel wil de CD&V de registratie en uitreiking van een geboorteakte doen goedkeuren van doodgeboren kinderen, en dit vanaf een zwangerschap van 85 dagen. Zo krijgen zij een juridisch statuut. Op die leeftijd is de foetus ongeveer 7 à 8 cm lang en weegt ongeveer 25 à 30 g. Vóór de goedkeuring van de gedeeltelijke depenalisering van de vrijwillige afbreking van een zwangerschap van maximum 12 weken (wet 1990 Lucienne Herman-Michielsens en Roger Lallemand),was elke abortus strafbaar. De abortuswet die thans in België van kracht is, depenaliseert een afbreking van de zwangerschap t/m de 84e dag van een zwangerschap, mits inachtneming van een aantal voorwaarden. Abortus blijft echter wel het voorwerp van het strafrecht. Abortus uit het strafrecht Wij willen pleiten voor een wetswijziging die abortus uit het strafrecht haalt. In het voorliggend wetsvoorstel is daar geen sprake van. Door vanaf dag 85 aan een doodgeboren kind een juridisch statuut toe te kennen met registratie in het bevolkingsregister en afleveren van een akte, bestaat het risico dat afbreking van een zwangerschap om medische redenen na 12 weken op de helling komt te staan en weldra op juridische gronden onderworpen wordt aan ernstige beperkingen, daar waar dit nu kan uitgevoerd worden mits een medische verantwoording. We moeten de rechten van de vrouw in België en Europa blijven verdedigen. In Spanje, Italië, Polen, Hongarije, … is het recht op vrijwillige zwangerschapsafbreking afgeschaft of beperkt geworden tot enkele uitzonderingsgevallen. Nu komen de christendemocraten ook in ons land aandraven met een voorstel dat aanleiding kan geven tot serieuze problemen als het om een noodzakelijke laattijdige afbreking gaat (na 12 weken zwangerschap). Want wanneer is een dergelijke ingreep noodzakelijk? Als de foetus blijkt een ernstige afwijking te hebben of te lijden aan een ongeneeslijke ziekte, zullen sommige ouders wellicht kiezen voor afbreking. Andere, eerder religieus georiënteerde ouders, zullen misschien kiezen voor het verder zetten van de zwangerschap. Vrije keuze Die vrije keuze behoort tot de rechten die zoveel moeite gekost hebben om te bekomen. Zij maken overigens deel uit van de huidige medische deontologie. Indien er, bij zo een medisch verantwoorde laattijdige afbreking, een klacht wordt ingediend en het aan een onderzoeksrechter, procureur of rechtbank toekomt om over de medische beslissing te oordelen, wordt een loopje genomen met de beroepsethiek van de twee door de wet vereiste artsen. Zij zijn de enige die kunnen oordelen over de ernst van het gevaar voor de vrouw in geval van voortzetting van de zwangerschap, of over de ernst van de ongeneeslijke aandoening van de foetus. Door een dergelijk oordeel aan een rechter over te laten die geen volwaardige medische opleiding gekregen heeft, wordt de rechtsstaat geweld aangedaan en wordt een grote stap achteruitgezet op het vlak van de vrouwenrechten. Psychologische ondersteuning De CD&V wil miskramen wettelijk als geboortes erkennen, niet vanaf 180 dagen zwangerschap, maar vanaf 85 dagen! Hierdoor willen de christendemocraten tegemoetkomen aan het psychologisch lijden van de door een miskraam getroffen moeder. Van enige terugbetaling voor psychologische begeleiding is daarbij thans geen sprake. Als de enige bedoeling erin bestaat de door het verlies van haar kind lijdende moeder te helpen, dan zou daadwerkelijke psychologische ondersteuning wel meer uithalen dan een officiële akte bij de burgerlijke stand. Sylvain Peeters, voorzitter deMens.nu ? Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw Prof. dr. emeritus Peter Deconinck, gewezen kinderchirurg UZ Brussel VUB 27/04/2016 Deze opinie is gepubliceed in De Morgen online Klik hier om naar het artikel te gaan We worden nu in België geconfronteerd met een bedreiging van de rechten van de vrouw inzake seksualiteit en voortplanting. Er worden wetsvoorstellen besproken in de commissie Justitie in de Kamer die voor gevolg zouden kunnen hebben dat het recht op zwangerschapsafbreking beperkt wordt. Zowel ‘deMens.nu’ als zijn Franstalige tegenhanger de ‘CAL’ (Centre d’Action Laïque), hebben hierop gereageerd.Met haar wetsvoorstel wil de CD&V de registratie en uitreiking van een geboorteakte doen goedkeuren van doodgeboren kinderen, en dit vanaf een zwangerschap van 85 dagen. Zo krijgen zij een juridisch statuut. Op die leeftijd is de foetus ongeveer 7 à 8 cm lang en weegt ongeveer 25 à 30 g. Vóór de goedkeuring van de gedeeltelijke depenalisering van de vrijwillige afbreking van een zwangerschap van maximum 12 weken (wet 1990 Lucienne Herman-Michielsens en Roger Lallemand),was elke abortus strafbaar. De abortuswet die thans in België van kracht is, depenaliseert een afbreking van de zwangerschap t/m de 84e dag van een zwangerschap, mits inachtneming van een aantal voorwaarden. Abortus blijft echter wel het voorwerp van het strafrecht. Abortus uit het strafrecht Wij willen pleiten voor een wetswijziging die abortus uit het strafrecht haalt. In het voorliggend wetsvoorstel is daar geen sprake van. Door vanaf dag 85 aan een doodgeboren kind een juridisch statuut toe te kennen met registratie in het bevolkingsregister en afleveren van een akte, bestaat het risico dat afbreking van een zwangerschap om medische redenen na 12 weken op de helling komt te staan en weldra op juridische gronden onderworpen wordt aan ernstige beperkingen, daar waar dit nu kan uitgevoerd worden mits een medische verantwoording. We moeten de rechten van de vrouw in België en Europa blijven verdedigen. In Spanje, Italië, Polen, Hongarije, … is het recht op vrijwillige zwangerschapsafbreking afgeschaft of beperkt geworden tot enkele uitzonderingsgevallen. Nu komen de christendemocraten ook in ons land aandraven met een voorstel dat aanleiding kan geven tot serieuze problemen als het om een noodzakelijke laattijdige afbreking gaat (na 12 weken zwangerschap). Want wanneer is een dergelijke ingreep noodzakelijk? Als de foetus blijkt een ernstige afwijking te hebben of te lijden aan een ongeneeslijke ziekte, zullen sommige ouders wellicht kiezen voor afbreking. Andere, eerder religieus georiënteerde ouders, zullen misschien kiezen voor het verder zetten van de zwangerschap. Vrije keuzeDie vrije keuze behoort tot de rechten die zoveel moeite gekost hebben om te bekomen. Zij maken overigens deel uit van de huidige medische deontologie. Indien er, bij zo een medisch verantwoorde laattijdige afbreking, een klacht wordt ingediend en het aan een onderzoeksrechter, procureur of rechtbank toekomt om over de medische beslissing te oordelen, wordt een loopje genomen met de beroepsethiek van de twee door de wet vereiste artsen. Zij zijn de enige die kunnen oordelen over de ernst van het gevaar voor de vrouw in geval van voortzetting van de zwangerschap, of over de ernst van de ongeneeslijke aandoening van de foetus.Door een dergelijk oordeel aan een rechter over te laten die geen volwaardige medische opleiding gekregen heeft, wordt de rechtsstaat geweld aangedaan en wordt een grote stap achteruitgezet op het vlak van de vrouwenrechten. Psychologische ondersteuning De CD&V wil miskramen wettelijk als geboortes erkennen, niet vanaf 180 dagen zwangerschap, maar vanaf 85 dagen! Hierdoor willen de christendemocraten tegemoetkomen aan het psychologisch lijden van de door een miskraam getroffen moeder. Van enige terugbetaling voor psychologische begeleiding is daarbij thans geen sprake. Als de enige bedoeling erin bestaat de door het verlies van haar kind lijdende moeder te helpen, dan zou daadwerkelijke psychologische ondersteuning wel meer uithalen dan een officiële akte bij de burgerlijke stand. Sylvain Peeters, voorzitter deMens.nu ? Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw Prof. dr. emeritus Peter Deconinck, gewezen kinderchirurg UZ Brussel VUB 27/04/2016 Deze opinie is gepubliceed in De Morgen onlineKlik hier om naar het artikel te gaan