fbpx
deMens.nu

Onderwijs is geen markt: zieltjes winnen om centjes binnen te halen?

Opgelet! Dit is een gearchiveerd bericht. Het is mogelijk dat er belangrijke afbeeldingen, links en/of video’s ontbreken.

Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil – u leest het goed- meer andersgelovige leraars in zijn basisscholen. Met wijd open gestrekte armen zullen de katholieke hogescholen (Artevelde, Karel de Grote Hogeschool) binnenkort in hun lerarenopleidingen moslims en vrijzinnigen ontvangen. Blijkbaar willen ze de voorvechter worden van de pluralistische school. Een onderwijs dat weet om te gaan met diversiteit en waar alle levensbeschouwingen aan bod zullen komen. Maar hoe kan dit initiatief nu verenigbaar zijn met het pedagogisch project van het katholiek onderwijs, dat zich toch engageert om de christelijke leer uit te dragen? Hoe gaan ze deze bocht verkopen aan hun leerlingen en aan de andere levensbeschouwingen? En krijgen we hier ook niet de indruk dat dit initiatief zich verschuift in de richting van het pedagogisch project van het GO!? Stel nu dat Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs, zijn pedagogisch project van het katholiek onderwijs volledig herschrijft in de vorm van pluralistisch onderwijs, dan is er toch geen enkel argument meer om te pleiten voor een apart katholiek onderwijs. En herschrijven zal hij toch moeten vermits hij in de publieke opinie laat uitschijnen dat iedereen welkom is en in zijn eigenheid gelaten wordt. Het katholieke Vlaanderen- sterk aanwezig in de gezondheidszorg- is dus nu opnieuw aan zet in het onderwijs. Of zoals Lieven Boeve zo mooi kan formuleren: ?De scholen van het katholieke onderwijsnet moeten evolueren naar katholieke dialoogscholen, die vertrekken vanuit de eigen traditie, maar ook openstaan voor andere levensbeschouwingen. Dit vanuit de visie dat de scholen de maatschappelijke realiteit moeten volgen.? De maatschappelijke realiteit? De maatschappelijke realiteit is dat het katholieke net het grootste is en overal aanwezig is, maar dat het levensbeschouwelijk profiel van de leerkrachten en de leerlingen allang niet meer katholiek is. Is het uit vrees om marktterrein te verliezen dat er vanuit het katholiek onderwijs gelokt en gelonkt wordt naar andere levensbeschouwingen? Het is te begrijpen dat Lieven Boeve zijn commercieel marktaandeel wil verzilveren in een nochtans steeds meer seculariserende maatschappij. Hij verliest moreel terrein en denkt waarschijnlijk dat een op religieus gebaseerd schoolproject in deze samenleving beter te handhaven zal zijn, zeker wanneer straks de moslimscholen zullen ontstaan. Maar is het niet zo dat de maatschappelijke realiteit er ons op wijst dat op religie gebaseerde schoolprojecten misschien helemaal niet meer van deze tijd zijn. En waarom zou- in godsnaam- een pluralistische school moeten georganiseerd worden vanuit een ?katholieke overtuiging? ? Waarom dienen we in een geseculariseerde samenleving vandaag de diverse netten in stand te houden- op basis van religieuze dogma?s en aanspraken? Kunnen we de financiering van de netten niet herbekijken en bijvoorbeeld nadenken over één officieel net ? Het is toch logischer om een neutrale, pluralistische school uit te bouwen waar alle levensbeschouwingen op een gelijkwaardige manier aan bod kunnen komen. We moeten streven naar één onderwijsnet dat levensbeschouwelijk neutraal is en dat door de overheid georganiseerd wordt. Dit zou een school zijn waar echt iedereen welkom is en in zijn eigenheid gelaten wordt én los staat van marktgericht denken. Eén officieel net zou een goede zaak zijn voor de financiering van het onderwijs en voor de interlevensbeschouwelijke samenwerking. Eén net met het accent op samenleven in diversiteit en interlevensbeschouwelijke dialoog waarbij jongeren verbanden leren leggen tussen zichzelf en de anderen . Een neutraal onderwijsnet waar jongeren zich kunnen ontwikkelen tot actieve wereldburgers is een mogelijk antwoord op de complexe maatschappelijke realiteit van vandaag. Het is noodzakelijk dat in deze tijd het debat over belangrijke maatschappelijke onderwerpen, zoals het onderwijs, met en door verschillende levensbeschouwingen dient gevoerd te worden. Het is dan ook spijtig dat door éénzijdige initiatieven vanwege het katholieke onderwijs de strijdbijl binnen de schoolkwestie weer wordt opgegraven. Het is tijd om grondig na te denken en nieuwe analyses te maken over pluralisme, diversiteit, neutraliteit en financiering van het onderwijs. Voor meer informatie en reacties: Voorzitter en woordvoerder deMens.nu, Sylvain Peeters Tel 0475 42 84 66 voorzitter@demens.nu Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil – u leest het goed- meer andersgelovige leraars in zijn basisscholen. Met wijd open gestrekte armen zullen de katholieke hogescholen (Artevelde, Karel de Grote Hogeschool) binnenkort in hun lerarenopleidingen moslims en vrijzinnigen ontvangen. Blijkbaar willen ze de voorvechter worden van de pluralistische school. Een onderwijs dat weet om te gaan met diversiteit en waar alle levensbeschouwingen aan bod zullen komen.Maar hoe kan dit initiatief nu verenigbaar zijn met het pedagogisch project van het katholiek onderwijs, dat zich toch engageert om de christelijke leer uit te dragen? Hoe gaan ze deze bocht verkopen aan hun leerlingen en aan de andere levensbeschouwingen? En krijgen we hier ook niet de indruk dat dit initiatief zich verschuift in de richting van het pedagogisch project van het GO!?Stel nu dat Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs, zijn pedagogisch project van het katholiek onderwijs volledig herschrijft in de vorm van pluralistisch onderwijs, dan is er toch geen enkel argument meer om te pleiten voor een apart katholiek onderwijs. En herschrijven zal hij toch moeten vermits hij in de publieke opinie laat uitschijnen dat iedereen welkom is en in zijn eigenheid gelaten wordt.Het katholieke Vlaanderen- sterk aanwezig in de gezondheidszorg- is dus nu opnieuw aan zet in het onderwijs. Of zoals Lieven Boeve zo mooi kan formuleren: ?De scholen van het katholieke onderwijsnet moeten evolueren naar katholieke dialoogscholen, die vertrekken vanuit de eigen traditie, maar ook openstaan voor andere levensbeschouwingen. Dit vanuit de visie dat de scholen de maatschappelijke realiteit moeten volgen.?De maatschappelijke realiteit? De maatschappelijke realiteit is dat het katholieke net het grootste is en overal aanwezig is, maar dat het levensbeschouwelijk profiel van de leerkrachten en de leerlingen allang niet meer katholiek is. Is het uit vrees om marktterrein te verliezen dat er vanuit het katholiek onderwijs gelokt en gelonkt wordt naar andere levensbeschouwingen?Het is te begrijpen dat Lieven Boeve zijn commercieel marktaandeel wil verzilveren in een nochtans steeds meer seculariserende maatschappij. Hij verliest moreel terrein en denkt waarschijnlijk dat een op religieus gebaseerd schoolproject in deze samenleving beter te handhaven zal zijn, zeker wanneer straks de moslimscholen zullen ontstaan.Maar is het niet zo dat de maatschappelijke realiteit er ons op wijst dat op religie gebaseerde schoolprojecten misschien helemaal niet meer van deze tijd zijn. En waarom zou- in godsnaam- een pluralistische school moeten georganiseerd worden vanuit een ?katholieke overtuiging? ?Waarom dienen we in een geseculariseerde samenleving vandaag de diverse netten in stand te houden- op basis van religieuze dogma?s en aanspraken? Kunnen we de financiering van de netten niet herbekijken en bijvoorbeeld nadenken over één officieel net ?Het is toch logischer om een neutrale, pluralistische school uit te bouwen waar alle levensbeschouwingen op een gelijkwaardige manier aan bod kunnen komen. We moeten streven naar één onderwijsnet dat levensbeschouwelijk neutraal is en dat door de overheid georganiseerd wordt. Dit zou een school zijn waar echt iedereen welkom is en in zijn eigenheid gelaten wordt én los staat van marktgericht denken.Eén officieel net zou een goede zaak zijn voor de financiering van het onderwijs en voor de interlevensbeschouwelijke samenwerking. Eén net met het accent op samenleven in diversiteit en interlevensbeschouwelijke dialoog waarbij jongeren verbanden leren leggen tussen zichzelf en de anderen . Een neutraal onderwijsnet waar jongeren zich kunnen ontwikkelen tot actieve wereldburgers is een mogelijk antwoord op de complexe maatschappelijke realiteit van vandaag.Het is noodzakelijk dat in deze tijd het debat over belangrijke maatschappelijke onderwerpen, zoals het onderwijs, met en door verschillende levensbeschouwingen dient gevoerd te worden.Het is dan ook spijtig dat door éénzijdige initiatieven vanwege het katholieke onderwijs de strijdbijl binnen de schoolkwestie weer wordt opgegraven. Het is tijd om grondig na te denken en nieuwe analyses te maken over pluralisme, diversiteit, neutraliteit en financiering van het onderwijs. Voor meer informatie en reacties: Voorzitter en woordvoerder deMens.nu, Sylvain Peeters Tel 0475 42 84 66 voorzitter@demens.nu