fbpx
deMens.nu

Internationale dag tegen racisme en discriminatie

Opgelet! Dit is een gearchiveerd bericht. Het is mogelijk dat er belangrijke afbeeldingen, links en/of video’s ontbreken.

Kernwaarden voor het bestrijden van racisme en discriminatie Gelijkwaardigheid is primordiaal voor het vrijzinnig humanisme dat streeft naar solidariteit, verdraagzaamheid en de emancipatie van elke mens, tot een mondig, weerbaar en waardig persoon. Deze kernwaarden vormen de basis voor het actief bestrijden van racisme en discriminatie. Daarenboven hecht het vrijzinnig humanisme voor het bepalen van waarden en normen groot belang aan de Universele Rechten van de Mens. Daarin wordt duidelijk gesteld dat alle mensen vrij en gelijk zijn geboren in waardigheid en rechten, zonder enig onderscheid van welke aard ook. Toch worden ongelovigen nog steeds gediscrimineerd, vervolgd en vermoord. In sommige landen is atheïsme illegaal. In twaalf landen wordt apostasie, zeker het afzweren van de staatsgodsdienst, met de dood bestraft. Meer voorkomend is het bestraffen van atheïstische meningen, zoals blasfemie. Recente voorbeelden hiervan zijn de Bangladesh-bloggers, die vervolgd worden en een gruwelijke dood stierven doordat extremisten hen op straat met een machete onthoofdden. In een seculiere maatschappij garandeert een neutrale staat de gelijkheid van elke burger ongeacht zijn geslacht, seksuele voorkeur, afkomst, ideologie of levensbeschouwing. Daarbij is de scheiding tussen levensbeschouwingen en staat essentieel. De overheid is neutraal ten opzichte van elke geloofsovertuiging en het ongeloof en behandelt hen gelijk. Dit wil echter niet zeggen dat geloof geen plaats heeft in een seculiere maatschappij. Iedereen is er immers vrij om te geloven of niet te geloven en zelfs op te komen voor zijn of haar mening. In deze seculiere samenleving slagen we erin de vrede te bewaren tussen mensen die het grondig met elkaar oneens zijn over de zin en onzin van het leven. Elke burger kan zelfs zijn mening laten doorwegen op de besluitvorming van de staat volgens de regels van de democratie. Deze besluitvorming mag echter op geen enkele manier een bevolkingsgroep discrimineren. Zelfs niet als de besluitvorming met absolute meerderheid gebeurt. Er is zelfs wetgeving die discriminatie, seksisme en racisme strafbaar maakt. Het is echter niet voldoende om inbreuken te gaan bestraffen als ze zich voordoen. De overheid moet ook proactief preventief werken door te sensibiliseren. Een goed uitgebouwd neutraal onderwijs waarin wereldburgerschap en een cultuur van open dialoog onderdeel uitmaken van het curriculum – niet als een extraatje maar onderdeel van het gehele traject in alle vakken – speelt hier een cruciale rol. We kunnen echter niet ontkennen dat deze seculiere samenleving waaraan we zo?n waarde hechten onder druk staat. Het probleem van radicalisering overheerst in het publieke forum. Daarbij is het een hele uitdaging om open en vrij te kunnen debatteren over religieuze vrijheden, zonder meteen de stempel van extreemrechts te krijgen. Een gevaarlijke evolutie, want debat is net een middel om een gemeenschappelijke grond te kunnen vinden. Daarom is het zo belangrijk om de vrijheid van mening te blijven verdedigen. Want zolang een mening niet gewelddadig is, of oproept tot geweld, maakt zij fundamenteel deel uit van onze democratie. Want elk woord, mag ook een wederwoord krijgen. Informatie voor de pers Voor meer informatie en reacties: Voorzitter en woordvoerder, Sylvain Peeters Tel 0475 42 84 66 voorzitter@demens.nu Kernwaarden voor het bestrijden van racisme en discriminatie Gelijkwaardigheid is primordiaal voor het vrijzinnig humanisme dat streeft naar solidariteit, verdraagzaamheid en de emancipatie van elke mens, tot een mondig, weerbaar en waardig persoon. Deze kernwaarden vormen de basis voor het actief bestrijden van racisme en discriminatie. Daarenboven hecht het vrijzinnig humanisme voor het bepalen van waarden en normen groot belang aan de Universele Rechten van de Mens. Daarin wordt duidelijk gesteld dat alle mensen vrij en gelijk zijn geboren in waardigheid en rechten, zonder enig onderscheid van welke aard ook.Toch worden ongelovigen nog steeds gediscrimineerd, vervolgd en vermoord. In sommige landen is atheïsme illegaal. In twaalf landen wordt apostasie, zeker het afzweren van de staatsgodsdienst, met de dood bestraft. Meer voorkomend is het bestraffen van atheïstische meningen, zoals blasfemie. Recente voorbeelden hiervan zijn de Bangladesh-bloggers, die vervolgd worden en een gruwelijke dood stierven doordat extremisten hen op straat met een machete onthoofdden.In een seculiere maatschappij garandeert een neutrale staat de gelijkheid van elke burger ongeacht zijn geslacht, seksuele voorkeur, afkomst, ideologie of levensbeschouwing. Daarbij is de scheiding tussen levensbeschouwingen en staat essentieel. De overheid is neutraal ten opzichte van elke geloofsovertuiging en het ongeloof en behandelt hen gelijk. Dit wil echter niet zeggen dat geloof geen plaats heeft in een seculiere maatschappij. Iedereen is er immers vrij om te geloven of niet te geloven en zelfs op te komen voor zijn of haar mening. In deze seculiere samenleving slagen we erin de vrede te bewaren tussen mensen die het grondig met elkaar oneens zijn over de zin en onzin van het leven. Elke burger kan zelfs zijn mening laten doorwegen op de besluitvorming van de staat volgens de regels van de democratie. Deze besluitvorming mag echter op geen enkele manier een bevolkingsgroep discrimineren. Zelfs niet als de besluitvorming met absolute meerderheid gebeurt. Er is zelfs wetgeving die discriminatie, seksisme en racisme strafbaar maakt. Het is echter niet voldoende om inbreuken te gaan bestraffen als ze zich voordoen. De overheid moet ook proactief preventief werken door te sensibiliseren. Een goed uitgebouwd neutraal onderwijs waarin wereldburgerschap en een cultuur van open dialoog onderdeel uitmaken van het curriculum – niet als een extraatje maar onderdeel van het gehele traject in alle vakken – speelt hier een cruciale rol.We kunnen echter niet ontkennen dat deze seculiere samenleving waaraan we zo?n waarde hechten onder druk staat. Het probleem van radicalisering overheerst in het publieke forum. Daarbij is het een hele uitdaging om open en vrij te kunnen debatteren over religieuze vrijheden, zonder meteen de stempel van extreemrechts te krijgen. Een gevaarlijke evolutie, want debat is net een middel om een gemeenschappelijke grond te kunnen vinden. Daarom is het zo belangrijk om de vrijheid van mening te blijven verdedigen. Want zolang een mening niet gewelddadig is, of oproept tot geweld, maakt zij fundamenteel deel uit van onze democratie. Want elk woord, mag ook een wederwoord krijgen. Informatie voor de persVoor meer informatie en reacties: Voorzitter en woordvoerder, Sylvain Peeters Tel 0475 42 84 66 voorzitter@demens.nu