fbpx
deMens.nu

Persbericht: Een humanistische visie voor Europa

Opgelet! Dit is een gearchiveerd bericht. Het is mogelijk dat er belangrijke afbeeldingen, links en/of video’s ontbreken.

Europa zit in een vertrouwenscrisis. Als het wil vooruitkomen, zal het zijn kernwaarden moet herbevestigen. De Brexit is sinds vandaag officieel in gang gezet. Europa?s kaarten worden grondig door elkaar geschud, met een onzekere toekomst. Europa en zijn burgers moeten hard nadenken over hoe deze toekomst eruit zal zien, zonder het Verenigd Koninkrijk. We mogen hier niet afwachtend in blijven dralen, zelfs niet met de aankomende verkiezingen in Frankrijk en Duitsland. De European Humanist Federation (EHF), lid van International Humanist and Ethical Union (IHEU ? dat het jaarlijkse Freedom of Thought Report publiceert), waar de Unie Vrijzinnige Verenigingen/deMens.nu en Centra d?Action Laïque lid van zijn, ziet Europa als een plaats van vrijheid en solidariteit, al 60 jaar lang. Dat is ongekend. Toch moet er meer worden gedaan, stelt de EHF in een verklaring. Hieronder een beknopte versie. (Lees hier de volledige versie in het NL of ENG) Secularisme als beste kader voor een harmonieus samengaan van alle levensvisies Voor veel mensen is godsdienst of overtuiging een belangrijk onderdeel van hun leven en identiteit. Als humanisten geloven we dat mensen de vrijheid moeten hebben om te leven in overeenstemming met hun religies en/of overtuigingen. Dit houdt in dat er geen wetten mogen zijn die de vrijheid van godsdienst of overtuiging mogen beperken, maar het betekent ook dat de vrijheid van godsdienst niet kan leiden tot praktijken die de rechten van anderen zou kunnen schaden. Secularisme als een institutioneel kader is een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde om de veelheid aan levensvisies, aanwezig in de Europese samenleving, in staat te stellen om in harmonie met elkaar om te gaan. Het moet worden gecombineerd met de waarden van vrijheid, gelijkheid en solidariteit, de essentiële waarden van humanisme. Ruwweg de helft van de EU-lidstaten bestraffen nog altijd spot of kritiek op religie en ten minste vijf van hen vervolgde individuen voor godslastering in de afgelopen 5 jaar. Te veel scholen hebben verplicht godsdienstonderricht en bieden niet-confessionele of andere alternatieven gewoon niet aan. Deze lidstaten moeten secularisme omarmen voor ieders voordeel. Geen concessies voor de rechtstaat en de mensenrechten De rechtstaat en mensenrechten bieden de beste garantie voor een rechtvaardige samenleving waarin alle mensen vrij en gelijk in harmonie kunnen leven. Ze zijn de kern van het Europese project en daarom vastgelegd in de opeenvolgende EU-verdragen, met inbegrip van het Handvest van de grondrechten. Onderwijs als ruggengraat van kritisch denken en van vitaal belang voor de democratie Onderwijs moet de burger de nodige instrumenten verstrekken om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Het moet intellectuele eerlijkheid, kritisch denken en nieuwsgierigheid aanmoedigen en promoten. Het moet de rede en de zoektocht naar kennis bevorderen. In het tijdperk van ?alternatieve feiten?, moet de EU en haar lidstaten formeel en niet-formeel onderwijs bovenaan de agenda zetten tegenover simplistische verhalen, bloeiend op de angst die gegenereerd is door een gebrek aan deskundigheid om de complexiteit van de hedendaagse wereld te begrijpen. Wetenschap als onze beste kans om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te pakken Moderne samenlevingen baseren zich op de wetenschap om kennis te vergaren en passende antwoorden te vinden voor problemen zoals de opwarming van de aarde, de ontwikkeling van een geneesmiddel voor kanker en het verstrekken van genoeg voedsel voor de bevolking. Bovendien helpt wetenschap het publieke debat om met kennis van zaken en met de beste informatie de beste beslissingen te nemen. Als de EU haar milieu-, sociale en politieke uitdagingen in de toekomst wil aanpakken, zal het een gedurfd beleid voor onderzoek en innovatie moeten uitvoeren, met een gestage toename van de financiering met inbegrip van de sociale wetenschappen en fundamenteel onderzoek, om zo de huidige maatschappelijke fenomenen te begrijpen en innovaties van morgen voor te bereiden. Solidariteit en de mensheid als kern van een langetermijnvisie over asiel en migratie Als humanisten, geloven we dat vluchtelingen en migranten in de eerste plaats mensen zijn die ook beroep moeten kunnen doen op mensenrechten en die als zodanig moeten worden behandeld. Bovendien, dragen vluchtelingen en migranten niet alleen economisch en demografisch bij aan onze samenleving, ze brengen ons nieuwe culturen en tradities die bij dragen aan een rijke en diverse Europese samenleving. Als humanisten, dringen wij er bij de EU ook op aan om ervoor te zorgen dat vluchtelingen en migranten die naar Europa komen, op een fatsoenlijke manier worden behandeld, in het bijzonder met betrekking tot hun fundamentele recht op gezondheidszorg, op een privéleven en vrij kunnen circuleren. Wij roepen de lidstaten op om hun inspanningen in de integratie van migranten in hun gastland te versterken en anti-immigratie-discours op gespannen voet met de Europese waarden aan te pakken. De EU heeft dringend behoefte aan een gemeenschappelijke politieke visie Europese burgers en economische actoren ondervinden talloze voordelen van de Europese integratie. Toch wordt dit overschaduwd door de som van de uitdagingen waarmee het continent wordt geconfronteerd en de moeilijkheid en de tijd die nodig is om ze te overwinnen. Aan de ene kant, ontbreekt het de EU aan een politieke visie om de steun van haar burgers te bevorderen, terwijl aan de andere kant het precies de geleidelijke afname van de steun van de burger is die resulteert in een vermoeidheid om deze politieke visie te bereiken. Als Europa wil vooruitkomen in de huidige vertrouwenscrisis, zal het haar kernwaarden moet herbevestigen. Het moet volledig achter het secularisme staan voor een vreedzame samenleving van de vele overtuigingen van haar burgers. Het moet pogingen om de mensenrechten en de rechtstaat te ondermijnen krachtig veroordelen en ontmoedigen. Het moet onderwijs en wetenschap bovenaan de agenda plaatsen om zo de uitdagingen van vandaag aan te pakken en te zorgen voor betekenisvolle publieke debatten in de toekomst. Tenslotte moet de EU zorgen voor een inclusief humaan antwoord om de verhoogde migratiedruk aan te pakken. Alleen zo kan ze een optimistische en in vol vertrouwen politieke visie overstijgen voor een beter, meer geïntegreerd en meer progressief Europa, versus korte termijn nationale belangen, als snelle en efficiënte reactie op huidige en toekomstige uitdagingen en om geleidelijk het vertrouwen van haar burgers terug te winnen Voor meer informatie en reacties: De European Humanist Federation, met hoofdzetel in Brussel, werd opgericht in 1991 en verenigt meer dan 60 seculiere, humanistische organisaties uit 20 Europese landen. Hoofdoelen zijn het promoten van een seculier Europa, het verdedigen van een gelijkwaardige behandeling van iedereen ongeacht religie of geloof en het bestrijden van religieus conservatisme en privilege binnen de Europese Unie. DeMens.nu is lid van EHF en is vertegenwoordigd in de raad van bestuur. Contactpersoon EHF Frank Stappaerts Tel: 0475208438 Email: frank.stappaerts@pandora.be Voorzitter en woordvoerder deMens.nu, Sylvain Peeters Tel 0475 42 84 66 voorzitter@demens.nu Originele tekst vanwege EHF vertaald naar het Nederlands door Anne Verledens European Humanist Federation heeft haar hoofdzetel in Brussel Website EHF: http://humanistfederation.eu/news-fhe.php?pages=EU60_FutureOfEurope Europa zit in een vertrouwenscrisis. Als het wil vooruitkomen, zal het zijn kernwaarden moet herbevestigen. De Brexit is sinds vandaag officieel in gang gezet. Europa?s kaarten worden grondig door elkaar geschud, met een onzekere toekomst. Europa en zijn burgers moeten hard nadenken over hoe deze toekomst eruit zal zien, zonder het Verenigd Koninkrijk. We mogen hier niet afwachtend in blijven dralen, zelfs niet met de aankomende verkiezingen in Frankrijk en Duitsland. De European Humanist Federation (EHF), lid van International Humanist and Ethical Union (IHEU ? dat het jaarlijkse Freedom of Thought Report publiceert), waar de Unie Vrijzinnige Verenigingen/deMens.nu en Centra d?Action Laïque lid van zijn, ziet Europa als een plaats van vrijheid en solidariteit, al 60 jaar lang. Dat is ongekend. Toch moet er meer worden gedaan, stelt de EHF in een verklaring. Hieronder een beknopte versie. (Lees hier de volledige versie in het NL of ENG) Secularisme als beste kader voor een harmonieus samengaan van alle levensvisies Voor veel mensen is godsdienst of overtuiging een belangrijk onderdeel van hun leven en identiteit. Als humanisten geloven we dat mensen de vrijheid moeten hebben om te leven in overeenstemming met hun religies en/of overtuigingen. Dit houdt in dat er geen wetten mogen zijn die de vrijheid van godsdienst of overtuiging mogen beperken, maar het betekent ook dat de vrijheid van godsdienst niet kan leiden tot praktijken die de rechten van anderen zou kunnen schaden. Secularisme als een institutioneel kader is een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde om de veelheid aan levensvisies, aanwezig in de Europese samenleving, in staat te stellen om in harmonie met elkaar om te gaan. Het moet worden gecombineerd met de waarden van vrijheid, gelijkheid en solidariteit, de essentiële waarden van humanisme. Ruwweg de helft van de EU-lidstaten bestraffen nog altijd spot of kritiek op religie en ten minste vijf van hen vervolgde individuen voor godslastering in de afgelopen 5 jaar. Te veel scholen hebben verplicht godsdienstonderricht en bieden niet-confessionele of andere alternatieven gewoon niet aan. Deze lidstaten moeten secularisme omarmen voor ieders voordeel. Geen concessies voor de rechtstaat en de mensenrechtenDe rechtstaat en mensenrechten bieden de beste garantie voor een rechtvaardige samenleving waarin alle mensen vrij en gelijk in harmonie kunnen leven. Ze zijn de kern van het Europese project en daarom vastgelegd in de opeenvolgende EU-verdragen, met inbegrip van het Handvest van de grondrechten. Onderwijs als ruggengraat van kritisch denken en van vitaal belang voor de democratie Onderwijs moet de burger de nodige instrumenten verstrekken om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Het moet intellectuele eerlijkheid, kritisch denken en nieuwsgierigheid aanmoedigen en promoten. Het moet de rede en de zoektocht naar kennis bevorderen. In het tijdperk van ?alternatieve feiten?, moet de EU en haar lidstaten formeel en niet-formeel onderwijs bovenaan de agenda zetten tegenover simplistische verhalen, bloeiend op de angst die gegenereerd is door een gebrek aan deskundigheid om de complexiteit van de hedendaagse wereld te begrijpen. Wetenschap als onze beste kans om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te pakken Moderne samenlevingen baseren zich op de wetenschap om kennis te vergaren en passende antwoorden te vinden voor problemen zoals de opwarming van de aarde, de ontwikkeling van een geneesmiddel voor kanker en het verstrekken van genoeg voedsel voor de bevolking. Bovendien helpt wetenschap het publieke debat om met kennis van zaken en met de beste informatie de beste beslissingen te nemen. Als de EU haar milieu-, sociale en politieke uitdagingen in de toekomst wil aanpakken, zal het een gedurfd beleid voor onderzoek en innovatie moeten uitvoeren, met een gestage toename van de financiering met inbegrip van de sociale wetenschappen en fundamenteel onderzoek, om zo de huidige maatschappelijke fenomenen te begrijpen en innovaties van morgen voor te bereiden. Solidariteit en de mensheid als kern van een langetermijnvisie over asiel en migratie Als humanisten, geloven we dat vluchtelingen en migranten in de eerste plaats mensen zijn die ook beroep moeten kunnen doen op mensenrechten en die als zodanig moeten worden behandeld. Bovendien, dragen vluchtelingen en migranten niet alleen economisch en demografisch bij aan onze samenleving, ze brengen ons nieuwe culturen en tradities die bij dragen aan een rijke en diverse Europese samenleving. Als humanisten, dringen wij er bij de EU ook op aan om ervoor te zorgen dat vluchtelingen en migranten die naar Europa komen, op een fatsoenlijke manier worden behandeld, in het bijzonder met betrekking tot hun fundamentele recht op gezondheidszorg, op een privéleven en vrij kunnen circuleren. Wij roepen de lidstaten op om hun inspanningen in de integratie van migranten in hun gastland te versterken en anti-immigratie-discours op gespannen voet met de Europese waarden aan te pakken. De EU heeft dringend behoefte aan een gemeenschappelijke politieke visie Europese burgers en economische actoren ondervinden talloze voordelen van de Europese integratie. Toch wordt dit overschaduwd door de som van de uitdagingen waarmee het continent wordt geconfronteerd en de moeilijkheid en de tijd die nodig is om ze te overwinnen. Aan de ene kant, ontbreekt het de EU aan een politieke visie om de steun van haar burgers te bevorderen, terwijl aan de andere kant het precies de geleidelijke afname van de steun van de burger is die resulteert in een vermoeidheid om deze politieke visie te bereiken. Als Europa wil vooruitkomen in de huidige vertrouwenscrisis, zal het haar kernwaarden moet herbevestigen. Het moet volledig achter het secularisme staan voor een vreedzame samenleving van de vele overtuigingen van haar burgers. Het moet pogingen om de mensenrechten en de rechtstaat te ondermijnen krachtig veroordelen en ontmoedigen. Het moet onderwijs en wetenschap bovenaan de agenda plaatsen om zo de uitdagingen van vandaag aan te pakken en te zorgen voor betekenisvolle publieke debatten in de toekomst. Tenslotte moet de EU zorgen voor een inclusief humaan antwoord om de verhoogde migratiedruk aan te pakken. Alleen zo kan ze een optimistische en in vol vertrouwen politieke visie overstijgen voor een beter, meer geïntegreerd en meer progressief Europa, versus korte termijn nationale belangen, als snelle en efficiënte reactie op huidige en toekomstige uitdagingen en om geleidelijk het vertrouwen van haar burgers terug te winnen Voor meer informatie en reacties: De European Humanist Federation, met hoofdzetel in Brussel, werd opgericht in 1991 en verenigt meer dan 60 seculiere, humanistische organisaties uit 20 Europese landen. Hoofdoelen zijn het promoten van een seculier Europa, het verdedigen van een gelijkwaardige behandeling van iedereen ongeacht religie of geloof en het bestrijden van religieus conservatisme en privilege binnen de Europese Unie. DeMens.nu is lid van EHF en is vertegenwoordigd in de raad van bestuur. Contactpersoon EHF Frank Stappaerts Tel: 0475208438 Email: frank.stappaerts@pandora.be Voorzitter en woordvoerder deMens.nu, Sylvain Peeters Tel 0475 42 84 66 voorzitter@demens.nu Originele tekst vanwege EHF vertaald naar het Nederlands door Anne Verledens European Humanist Federation heeft haar hoofdzetel in Brussel Website EHF: http://humanistfederation.eu/news-fhe.php?pages=EU60_FutureOfEurope