fbpx
deMens.nu

Verjaardag abortuswet: Oproep om abortus uit het strafwetboek te schrappen

Persbericht

Op 3 april bestaat de Belgische abortuswet 27 jaar. Sinds de wet van 3 april 1990 is abortus geen strafbaar feit meer als er wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Een vrouw die ongewenst zwanger is, kan naar een arts gaan om haar te laten door verwijzen voor een abortus. Na de twaalfde week mag een abortus in België alleen nog plaatsvinden als het kind geboren zal worden met een ongeneeslijke afwijking of als de zwangerschap een gevaar is voor het leven van de vrouw.

Uit het strafrecht

De wet van 1990 vormde een mijlpaal voor het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw.
Maar op de verjaardag van deze wet vragen wij ons af: Waarom is abortus in 2017 nog altijd ingeschreven in het strafrecht onder de titel “Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid”? Werden de huidige wetsartikelen opgesteld ten voordele van de vrouwen of op basis van een bepaalde moraal?
Men moet deze medische handeling niet beschouwen als een gedeeltelijk gedepenaliseerd misdrijf maar in termen van volksgezondheid en een non-seksistisch maatschappelijk project gebaseerd op gelijkheid. Er moet een einde gesteld worden aan de stigmatisering van vrouwen door het strafrecht. Abortus dient volledig uit het strafrecht gehaald te worden.

Wijziging abortuswet

Op 27 januari 2017 organiseerden deMens.nu en het Centre d?Action Laïque (CAL) in samenwerking met de senaat het colloquium Abortus uit het Strafwetboek schrappen : Waarom? Hoe?. Dit colloquium vond plaats onder een ruime belangstelling in het huis van de parlementsleden. Bekijk hier het verslag van de senaat.

De aanwezige politici stelden voor om een gezamenlijk initiatief te nemen tot wijziging van de abortuswet en het uit het strafwetboek schrappen van abortus. In dit filmpje kunt u de standpunten van enkele politici bekijken.

Waakzaam voor conservatieve krachten

Abortus is nog steeds niet vanzelfsprekend en vlot beschikbaar voor alle vrouwen. We moeten waakzaam zijn voor conservatieve krachten in Europa en in de wereld die zich verzetten tegen abortus. De anti-choice-beweging en Prolife organisaties worden steeds actiever. We dienen dan ook solidair te zijn met alle vrouwen in Europa en in de wereld.

Op Europees vlak werden we geconfronteerd met het burgerinitiatief One of us. Zij dwongen een hoorzitting in het Europees parlement af om te verhinderen dat ngo?s die Europese subsidies kregen nog langer in de ontwikkelingslanden een veilige abortus kunnen aanbieden, dit bij hun projecten van gezinsplanning. De Europese Commissie verwierp gelukkig hun voorstel. Maar ze blijven ageren.

Wereldwijde solidariteit

De Amerikaanse president Donald Trump kiest ook duidelijk partij voor de Pro Life beweging. Zijn bewindsploeg telt talrijke aanhangers van deze beweging. De Amerikaanse overheid mag geen financiering meer geven aan organisaties in ontwikkelingslanden die veilige abortus aanbieden. Donald Trump ondertekende net na zijn aantreden als nieuwe president van de Verenigde Staten een decreet in die zin.

Tegen dit besluit werd een initiatief gelanceerd door de Nederlandse minister Liliane Ploumen voor het oprichten van een internationaal fonds voor abortus She Decides. Onze minister van ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo sloot zich meteen bij haar initiatief aan en laat België 10 miljoen euro bijdragen aan het initiatief. Ons land fungeerde als gastland voor de Internationale Conferentie She Decides op 2 maart 2017 in Brussel. Er werd een oproep gedaan tot wereldwijde solidariteit: Meer info

Naar aanleiding van de 27ste verjaardag werd er ook een campagne gelanceerd door het Centre d?Action Laïque en deMens.nu. Bekijk hier het filmpje.

Perscontact :

Sylvain Peeters 0475 42 84 66 voorzitter@deMens.nu