fbpx
deMens.nu

de fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting

Opgelet! Dit is een gearchiveerd bericht. Het is mogelijk dat er belangrijke afbeeldingen, links en/of video’s ontbreken.

Interlevensbeschouwelijke dialoog Interlevensbeschouwelijke dialoog Verklaring van 2017 en ondertekening van protocolakkoord betreffende de institutionalisering interlevensbeschouwelijke dialoog . Ingevolge de dramatische aanslagen hebben eerste minister Charles Michel en minister Koen Geens beslist om de vertegenwoordigers van de zes erkende erediensten en de vrijzinnigheid, die de niet-confessionele levensbeschouwing vertegenwoordigt, op informele wijze samen te brengen. . Tijdens de eerste twee ontmoetingen konden ze hun vastberadenheid uitdrukken om het terrorisme, het radicalisme en haatuitingen te bestrijden. Maar deze verschillende ontmoetingen hebben ook de noodzaak aangetoond om een permanente dialoogruimte tussen de overheden, de erkende erediensten en de vrijzinnigheid in het leven te roepen. . We beleven ongeziene tijden. Zowel in België als elders in Europa is de maatschappij om verschillende redenen zwakker geworden. De gemeenschappen leven naast elkaar zonder dat ze elkaar noodzakelijkerwijze goed kennen. De xenofobie en communautaire twisten nemen overal in Europa toe, en we horen steeds meer ondemocratische uitingen die de ander en onze vrijheden niet respecteren. . In dit licht herhalen de regering en de vertegenwoordigers van de zes erkende erediensten en de vrijzinnigheid, die de niet-confessionele levensbeschouwing vertegenwoordigt, dat de dialoog die twee jaar geleden werd opgestart, een antwoord moet bieden op de verdediging van onze democratische waarden. . Deze dialoogruimte moet het mogelijk maken om samen te bouwen aan” een maatschappij die de duurzaamheid van onze fundamentele waarden verzekert. . De mensenrechten