fbpx
deMens.nu

Ook dit schooljaar radicaal kiezen voor humanisme

“Presenteer jongeren waarden waar ze radicaal in kunnen geloven zonder dat het problematisch wordt. Humanisme bijvoorbeeld, of democratie.” VRT-verslaggever Rudi Vranckx brak onlangs een lans voor het reradicaliseren van jongeren (www.vrt.be/vrtnws, 22/08). Hij haalt een Nederlands onderzoek aan dat stelt dat niet het radicaal zijn op zich problematisch is, maar wel de extremistisch rechtse of salafistische uitwassen ervan.

Jongeren groeien vandaag op in een wereld die gekenmerkt wordt door heel wat maatschappelijke én milieu-gerelateerde uitdagingen. Mensenrechten staan meer dan ooit onder druk en polarisering drijft burgers uit elkaar. Het is voor jongeren een uitdaging om zingeving te vinden zonder in de valkuilen van het extremisme te trappen.

Ons onderwijs heeft belangrijke sleutels in handen. Niet enkel door noodzakelijke kennisoverdracht, bijvoorbeeld over de werking van onze democratie, maar ook om jongeren te laten groeien in vaardigheden zoals autonomie, moreel denken, humaniseren, verantwoordelijkheid en zingeving.

Laat dit nu net het project zijn van niet-confessionele zedenleer (NCZ), een schoolvak levensbeschouwing dat wordt uitgedragen door de vrijzinnig humanistische gemeenschap.
Het vrijzinnig humanisme staat voor een breed en veelvormig waardenkader. Wat het tot een herkenbaar en coherent geheel maakt, zijn de gemeenschappelijke opvattingen, zoals over de persoonlijke intellectuele en emotionele ontwikkeling als voornaam levensdoel, het streven naar een universeel burgerschap, de instemming met het goede leven vóór de dood, het centraal stellen van de menselijke waardigheid in het ethisch denken en handelen, het positief waarderen van diversiteit en solidariteit …

NCZ neemt in het curriculum een eigen positie in, doordat het de leerling begeleidt in het groeiproces van autonoom zin- en betekenisgeven, zowel aan het eigen leven als aan het goede samenleven. Er wordt gewerkt vanuit een vrijzinnige didactiek waarin zelfstandig onderzoek en rationele argumentatie centraal staan, met aandacht voor de innerlijke beleving en de vorming van een open levensbeschouwelijke identiteit. Andere levensbeschouwelijke overtuigingen worden niet gemeden of aangevallen, maar uitgenodigd tot dialoog met kennis van de eigen levensbeschouwelijke achtergrond. Kortom, NCZ streeft naar de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de totale persoon in interactie met de meest nabije tot ruimste leefomgeving en dit vanuit een vrijzinnig-humanistisch waardenkader.

De georganiseerde vrijzinnigheid hoopt via NCZ een waardevolle bijdrage te leveren aan kwaliteitsvol onderwijs en mee antwoord te bieden aan de uitdagingen waar we als samenleving voor staan: extremisme, uitsluiting, polarisering en de ingrijpende veranderingen in het leefmilieu van de mens.

Het vak NCZ en de georganiseerde vrijzinnigheid zet dus ook dit schooljaar radicaal in op mensenrechten en democratie om jongeren perspectief én zin te bieden.

Het vak NCZ vak wordt aangeboden in de officiële scholen van de steden, gemeenten, provincies en van het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap (het GO!).
Meer informatie over het vak op www.nczedenleer.be. De door het inspectiecollege vernieuwde leerplannen kan je ontdekken op www.ribz.be.

RIBZ: Raad voor Inspectie en Begeleiding niet-confessionele zedenleer

Voor meer informatie en reacties:
Voorzitter en woordvoerder: Sylvain Peeters, Tel 0475 42 84 66 – voorzitter@demens.nu