fbpx
deMens.nu

Graag wat meer respect

Voor de zoveelste keer proberen tegenstanders van de democratisch gestemde euthanasiewet de media in vuur en vlam te zetten En nogmaals kunnen we niet anders dan hierop te reageren.

In zijn opiniestuk “Dodelijke onverschilligheid” polariseert Willem Lemmens opnieuw het debat. Enkele frases : “psychiaters die op een onverantwoorde, moreel en medisch laakbare wijze euthanasie toepassen”; “problematische mantra van de ultieme zelfbeschikking”; “lichtzinnige psychiater”;…

Paternalisme

Hierbij krijgen we de indruk dat de heer Lemmens een eerder paternalistische visie hanteert wanneer het over zelfbeschikkingsrecht gaat en deze wil opleggen aan de maatschappij in zijn totaliteit. Hij is dan ook geen voorstander van de visietekst van de Broeders van Liefde die formeel erkent dat psychiatrische patiënten niet alleen ondraaglijk, uitzichtloos lijden, maar vooral dat ze ook als ongeneeslijk – uitbehandeld – kunnen worden beschouwd.

Niet lichtzinnig

Nochtans wordt het zelfbeschikkingsrecht gewaardeerd en opgenomen door burgers van verschillende levensbeschouwingen, zowel godsdienstige als niet-godsdienstige.

Het bestempelen van sommige psychiaters, die ingaan op een euthanasieaanvraag, als lichtzinnig is dan ook denigrerend. De heer Lemmens weet duidelijk niet hoe het er in de praktijk aan toegaat bij de gehanteerde procedure bij ondraaglijk lijden bij psychiatrische patiënten. Men gaat niet over één nacht ijs, kijkt of alle therapeutische mogelijkheden uitgeput zijn en overschrijdt ruim de vereiste wachttermijn van één maand.

Waardig levenseinde

We willen meer respect vragen voor het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt en weigeren een betuttelende houding. Conform ons wettelijk kader (wet patiëntenrechten, wet palliatieve zorg en wet betreffende de euthanasie) hebben we het recht om als burger bepaalde keuzes te maken voor een waardig levenseinde.

Dus graag wat meer respect voor de ondraaglijk lijdende burger en voor de psychiater, die de patiënt niet afwimpelt, maar op een zorgvuldige manier omgaat met de vraag naar een waardig levenseinde.

Sylvain Peeters

Voorzitter deMens.nu – Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw