fbpx
deMens.nu

De LEIFtime Achievement Award – editie 2017

De vzw LEIF zet met de LEIFtime Achievement Award personen in de aandacht die zich hebben toegewijd aan de totstandkoming van initiatieven en maatregelen voor een waardig levenseinde voor iedereen. De prijs wordt in principe jaarlijks uitgereikt.

De huidige LEIFtime Achievement Award (2017)

Dit jaar gaat de prijs naar Dr Ri De Ridder, directeur-generaal van het RIZIV.

 

De prijs werd hem nu uitgereikt omdat hij normaal in oktober 2017 zou gepensioneerd zijn en LEIF elke perceptie van streven naar favoritisme wilt vermijden. Intussen blijkt zijn aanstelling verlengd.

De LEIFtime Achievement Award wordt hem uitgereikt voor zijn inzet, samen met Dr Bert Winnen, huidig kabinetschef van minister Maggie De Block, om in een vergoeding te voorzien voor de LEIFartsen bij het verstrekken van het verplicht advies bij een euthanasieverzoek. Om dit zorgvuldig te kunnen doen moet hier immers voldoende tijd voor uitgetrokken worden. Bovendien gebeurt het vaak in moeilijke en emotionele omstandigheden. Deze vergoeding kwam er niet vanzelf. Het duurde bijna 8 jaar vooraleer het ontwerp in een Koninklijk Besluit werd omgezet. Op het laatste nippertje dreigde het nog vernietigd te worden na een bezwaarschrift van tegenstanders van euthanasie bij de Raad van State. Eén van hun argumenten was dat artsen niet verplicht konden worden de wil van patiënten te respecteren. De Award werd hem toegekend door de bestuursleden van LEIF:

Sabien Bauwens
Johan Bilsen
Sven Claessens
Tony De Bondt
Etienne De Groot
Joke Denekens
Paul Destrooper (penningmeester)
Wim Distelmans (voorzitter)
Robert Geeraert
Reinier Hueting
Manu Keirse
Raymond Mathys
Colette Raymakers
Rik Torfs
Christine Van Broeckhoven
Patrik Vankrunkelsven
Jef Vermassen

Vorige laureaten van de LEIFtime Achievement Award

Award 2013
Jacinta De Roeck, Jeannine Leduc en Myriam Vanlerberghe hebben de allereerste LEIFtime Achievement Award in ontvangst genomen. De drie vrouwen lagen in 2002 als senator aan de basis van de euthanasiewet.
Volgens professor Wim Distelmans, professor in de palliatieve geneeskunde en oprichter van LEIF, kan het “emancipatorisch effect” van de euthanasiewet waarvoor De Roeck, Leduc en Vanlerberghe mee aan de kar trokken niet onderschat worden. “Mensen kunnen nu aan de noodrem trekken”, legt hij uit. “Het debat over euthanasie werd ermee opgestart.”
De award werd uitgereikt op een symposium in de Brusselse KVS naar aanleiding van 10 jaar LevensEinde InformatieForum (LEIF).

Award 2015
De tweede LEIFtime Achievement Award ging naar ex-ministers Frank Vandenbroucke en Magda Aelvoet, en voormalig Kom op tegen Kanker-voorzitter Vic Anciaux.
Met de prijs wil LEIF de excellenties lauweren voor hun inzet voor de ontwikkeling van de palliatieve zorg.
Frank Vandenbroucke en Magda Aelvoet waren respectievelijk ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid voor SP en Agalev in de regering Verhofstadt I, toen ze in het jaar 2000 het “Beleidsplan palliatieve zorg” uitwerkten dat ferm investeerde in de sector.
Volgens Wim Distelmans leidde het plan tot maar liefst een verdubbeling van het budget.
“Nog belangrijker is echter dat jullie ons, de palliatieve zorgverleners, een gevoel van waardering gaven en ervoor zorgden dat we voor de overheid een echte gesprekspartner werden” vervolgt professor Distelmans. “Vic Anciaux ten slotte heeft zich als eerste voorzitter van de Vlaamse Liga tegen Kanker (nu Kom op tegen Kanker) van in het begin ingezet voor de palliatieve zorg en doet dat tot op de dag vandaag nog altijd.”
Plaats van het gebeuren was de VUB-campus in Jette, naar aanleiding het symposium ‘Waar geen wil is, is geen weg?’, een denkoefening rond verworven wilsonbekwaamheid (dementie…) en euthanasie.
Persartikel (Artsenkrant – 2015)

Award 2016
Etienne Vermeersch krijgt derde LEIFprijs: ‘Hij was de eerste die het publiek debat over euthanasie aanging’, dat meldt Wim Distelmans, voorzitter van LEIF.
Distelmans brengt in herinnering dat Vermeersch de eerste was die erop wees dat mensen een zelfgekozen levenseinde moesten kunnen hebben. “Dat was al in 1971, op de toenmalige BRT”, aldus Distelmans.
De raad van bestuur van LEIF, met daarin onder meer Jef Vermassen, Rik Torfs en Christine Van Broeckhoven, looft Vermeersch voor zijn inzet bij het opstellen van de euthanasiewet.
“Als voorzitter van het raadgevend comité voor bio-ethiek definieerde hij euthanasie”, legt Distelmans uit. “Vooraleer je een wet kunt hebben, heb je natuurlijk een definitie nodig. Hij zat daarvoor op een serene manier aan tafel met voor- en tegenstanders. Binnen dat raadgevend comité stelde hij ook vier modaliteiten op voor de wetgever: de situatie van toen behouden, euthanasie uit het strafrecht halen, of het in het strafrecht laten met ofwel een controle vooraf of achteraf.
De wetgever koos voor die laatste.”
De award werd uitgereikt tijdens een diner waar gekookt werd door vijf topkoks. De opbrengst van het diner, bijgewoond door meer dan 250 mensen, gaat integraal naar LEIF.