fbpx
deMens.nu

Graag wat meer intellectuele eerlijkheid

Lezersbrief reactie René Stockman DS 11 december 2017

Ondertekend door:
Voorzitter deMens.nu, Sylvain Peeters

De heer René Stockman reageert geschokt in De Standaard van 11 december op een verklaring van het Comité van de Verenigde Naties voor de Rechten van de Mens over het ‘recht op leven’, maar hij trekt daarbij een aantal zaken uit de context.

Het debat ging over welke houding men dient aan te nemen wanneer de foetus een afwijking blijkt te hebben.

Zo betreurt de heer Stockman dat men geen rekening wenst te houden met filosofische en ideologische overwegingen bij de bespreking van dit thema en dat men weigert van een ‘kind’ te spreken. Voor mij lijkt het belangrijk dat men het debat op de wijze van het Comité voert. Of betreurt de heer Stockman dat hij niet de mogelijkheid krijgt om zijn katholieke moraal aan iedereen op te leggen?
Bij ethische discussie geldt het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw die al dan niet met haar partner de moeilijke keuze voor abortus maakt. Het woord ‘kinderen’ wordt door tegenstanders van abortus vaak foutief gebruikt om op de emoties te spelen.
Zijn verwijzing naar de nazipraktijken is er bovendien totaal over. Het ging toen over moord en niet over een beslissing van de vrouw tot vrijwillige zwangerschapsafbreking. De vrouw maakte hier geen keuze. Het werd met geweld opgelegd.

Abortus blijft in alle situaties, en des te meer bij een mogelijke handicap een moeilijke beslissing. Preventie is dan ook belangrijk. In een aantal gevallen kan men door de toepassing van pre-implantatiediagnostiek een gezond embryo inplanten en wordt de toekomstige moeder niet geconfronteerd met deze keuze.

Bovenal de keuze tot abortus wordt nooit een plicht, maar is een recht waarvan de vrouw gebruik kan maken. De vrouw die de keuze tot abortus neemt velt geen waardeoordeel over de vrouw die wel kiest om haar zwangerschap uit te dragen en al evenmin over de kwaliteit van gehandicapt leven.
Ik sluit mij dan ook aan te bij de verklaring van het Comité dat kiest voor een mogelijke humane oplossing.

Sylvain Peeters
Voorzitter deMens.nu – Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw

Voor meer informatie en reacties:
Voorzitter en woordvoerder,
Sylvain Peeters
Tel 0475 42 84 66
voorzitter@demens.nu

deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel en maakt deel uit van de interlevensbeschouwelijke dialoog op diverse echelons.