fbpx
deMens.nu

Lunch ten voordele van Clubhouse Brussels

Vrijdag 1 december kon je genieten van een lekkere lunch klaargemaakt door personeel en vrijwilligers van huisvandeMens Brussel en Clubhouse Brussel. De opbrengsten van deze lunch gingen integraal naar clubhouse.

Met deze actie steunt het huisvandeMens Brussel de werking van Clubhouse Brussels en dit binnen het kader van ‘De Warmste Week’, een initiatief van Music For Life. Voor meer info: vuldeschatkist.be
Het Clubhouse model gaat uit van de behoefte van mensen om ergens bij te horen, zich veilig te kunnen voelen, te ervaren dat ze nuttig zijn, relaties met anderen te kunnen onderhouden en zichzelf te kunnen ontwikkelen, een plek te hebben waar men welkom is en gerespecteerd wordt.

 

Er werd 500€ ingezameld! Bedankt aan alle vrijwilligers en helpende handen.