fbpx
deMens.nu

Klacht bij de Cultuurpactcommissie wegens schending van het discriminatieverbod tussen levensbeschouwingen.

De Unie Vrijzinnige Verenigingen/deMens.nu en Wim Van Rompaey, voormalig directeur van de vzw Het Vrije Woord, die de uitzending van Lichtpunt verzorgde, dienen een klacht in bij de Cultuurpactcommissie tegen de Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT).

Gelijkberechtiging

Het is nu al twee jaar geleden dat Minister van Media, Sven Gatz, de beslissing nam om de erkenning van de levensbeschouwelijke omroepen in te trekken. Hiermee werd een einde gemaakt aan de uitzending door derden. De vrijzinnige uitzendingen (Lichtpunt op TV en Het Vrije Woord op radio 1) hadden evenveel zendtijd als de katholieke levensbeschouwing.

Na het afschaffen van deze programma’s bleven enkel de erediensten over op zondag. De door de Grondwet erkende vrijzinnig humanistische levensbeschouwing komt daardoor nergens meer aan bod op de VRT.

Herhaaldelijk vroeg deMens.nu aan de VRT voor een vrijzinnig alternatief naast de erediensten, evenwel zonder resultaat.
Op 30 november 2017 heeft de VRT de beslissing bekendgemaakt om ook Islamitische erediensten uit te zenden.
Alhoewel de VRT bij deze gelegenheid heel duidelijk de traditie van uitzending van erediensten heeft heroverwogen en vervolgens een beslissing tot herschikking heeft genomen, blijven de vrijzinnig-humanisten volledig in de kou staan.

De discriminatie van de vrijzinnig-humanisten blijft zodoende bestaan en wordt zelfs versterkt.
De aanklagers eisen gelijkberechtiging en aldus een expliciet, benoemde en representatieve vrijzinnig humanistisch aanwezigheid op radio en televisie. De UVV vraagt dus niet de afschaffing van de uitzending van erediensten, die in het bijzonder van nut kunnen zijn voor ouderen en zieken, maar wel dat de vrijzinnig-humanistische zinzoekers ook hun gading kunnen vinden op radio en tv.

Discriminatie

Eerste middel ten gronde van de klacht is de schending van het discriminatieverbod tussen levensbeschouwingen zoals vervat in de artikelen 4 en 15 van de Cultuurpactwet.

De VRT schendt artikelen 4 en 15 Cultuurpactwet door geen vrijzinnig-humanistisch alternatief
uit te zenden op de godsdienstige erediensten.

In strijd met artikel 4 en 15, zendt de VRT thans enkel de erediensten uit van, hoofdzakelijk, de rooms katholieke kerk, en in beperkte mate, van de protestantse, orthodoxe, joodse en islamitische gemeenschap, waarvan de inhoud zelfstandig bepaald wordt door deze levensbeschouwingen en waarvan de uitzendingen in de eerste plaats gericht zijn naar hun leden en geïnteresseerden.

Daarentegen is er geen zendtijd (meer) waarvan de inhoudelijke invulling gebeurt door en voor vrijzinnigen.

Verder wijzen de klagers erop dat vrijzinnig-humanisten ook nood hebben aan zingeving. Dit kan via verschillende formats. Het kan niet zijn dat een erkende levensbeschouwing gesanctioneerd wordt omwille van de afwezigheid van het traditioneel format van eredienst sensu stricto.

Daarnaast stellen klagers dat in strijd met artikel 3, lid 1 en 6 van de Cultuurpactwet geen structureel vooroverleg is geweest met alle erkende levensbeschouwingen aangaande de betwiste herschikking van de uitzending van erediensten op radio en televisie.

De klagers vragen dat de Cultuurpactcommissie de VRT oproept om alle nodige maatregelen te nemen om de naleving van de artikelen 3, lid1, 4, 6, 7, lid1 en 15 van de Cultuurpactwet te verzekeren. Deze maatregelen dienen er in te bestaan dat de erkende vrijzinnig-humanistische levensbeschouwing zendtijd verwerft, waarvan de inhoud vrij en autonoom door vrijzinnigen bepaald wordt, net zoals de zendtijd die de VRT thans wekelijks op eigen kosten geeft aan andere erkende levensbeschouwingen.

 

Voor meer informatie:

Voorzitter en woordvoerder deMens.nu: Sylvain Peeters, Tel 0475 42 84 66 – voorzitter@demens.nu

Meer info over de cultuurpactwet

 

Meer over erediensten en VRT