fbpx
deMens.nu

Inspiratiedag atelier armoede

Save the date:  21 maart

Vrijzinnig-humanisten kunnen niet onverschillig blijven toezien op armoede en sociale uitsluiting, die minstens één op zeven mensen treffen in een rijk land als België.
Dat valt toch niet te rijmen met onze idealen? Wat kan er van vrij denken en zelfbeschikking terecht komen voor mensen in armoede, van wie de meesten noch de opleiding, noch de middelen, noch het sociaal netwerk hebben om veel eigen keuzes te maken?

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (H-VV) heeft terecht de bestrijding van armoede als jaarthema voorop gezet en wijdde in Brussel al een eerste gespreksavond aan wie het meest kwetsbaar is in die armoede: kinderen die er hun verdere leven de gevolgen van dragen. Verdere initiatieven zullen ongetwijfeld volgen

De Unie van Vrijzinnige Verenigingen/deMens.nu, waarvan H-VV de grootste lidvereniging is, deelt die bekommernis: iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan.

Willen we dat ooit benaderen, dan zijn er drie stappen nodig die elk op zich, realistisch bekeken, jaren kunnen in beslag nemen:

1 : Begrijpen wat armoede is, hoe mensen er op uiteenlopende wijze het slachtoffer kunnen van worden, hoe armoede vreet aan grondrechten als waardig werk, huisvesting, gezondheid of deelname aan cultuur en hoe zelfvertrouwen en andere aspecten van psychisch welzijn onder druk komen.

Om ons te helpen begrijpen, doen we niet alleen beroep op wetenschappelijke onderzoekers, maar ook op mensen die er midden in staan. Dat wil zeggen: medewerkers aan initiatieven om mensen in armoede te steunen, bijvoorbeeld in het jeugdwerk, of in de “sociale economie”, maar ook mensen in armoede zelf, als ervaringsdeskundigen. Ze kunnen ons een eerste inzicht geven in wat er in onze samenleving hapert en wat zou moeten verbeteren.

We nodigen alle medewerkers niet alleen van de huizenvandeMens, of van de Instelling voor Morele Dienstverlening (IMD), maar van alle lidverenigingen, van alle VOC’s en alle Afdelingen van H-VV, hetzij professionelen, hetzij vrijwillige medewerkers uit, om samen een eerste grondige poging tot begrip te ondernemen .Dat gebeurt tijdens een eerste INSPIRATIEDAG op 21 maart 2018. We zijn dan te gast in het Atheneum van Laken

2: Engagementen aangaan om waar we kunnen, als burgers en in onze organisaties, mensen in armoede hun waardigheid terug te geven, geïnspireerd door ons beter inzicht en, waar mogelijk, in samenwerking met de vele initiatieven die vanuit andere invalshoeken al langer goed bezig zijn.

3: Onze rol opnemen als levensbeschouwelijke organisatie, het maatschappelijk debat aangaan en appèl doen op de overheid -federaal, regionaal en lokaal—om beter in te zetten op bestrijding van armoede

Er zullen dus nog minstens twee inspiratiedagen volgen, als aanloop tot verdere actie .
Save the date:  21 maart

Uitnodiging en volledig programma volgen in de nieuwsbrief van begin februari