fbpx
deMens.nu

Redelijk eigenzinnig

Redelijk Eigenzinnig. Nadenken over Mens en Maatschappij is een meertalig en interdisciplinair keuzevak van Vrije Universiteit Brussel(VUB) voor studenten en een lezingen- / activiteitencyclus voor het brede publiek. Het wil aanzetten om kritisch te reflecteren over belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Vanuit de humanistische visie dat mens en samenleving verbeterbaar zijn, gaan we op zoek naar antwoorden op vragen als: Hoe willen we het toekomstige (samen)leven maken? Volgens welke grondslagen? Waar halen we inspiratie? Welke bakens zetten we uit? Welke rol dienen burger, wetenschap(per), … te spelen?

De VUB brengt mensen samen om actief en concreet na te denken over de uitdagingen van deze tijd: academici, onderzoekers, professionals en actieve burgers gaan tijdens lezingen, debatten, workshops, rondleidingen,… in gesprek met studenten en het brede publiek. Brussel als stad en de diversiteit aan maatschappelijke actoren die deze stad dag-in-dag-uit maken, vormen hierbij een belangrijke inspiratiebron en klankbord.

Elk jaar staat er één thema centraal. De derde editie van Redelijk Eigenzinnig (editie 2017-2018) verkent de mogelijkheden en impact van nieuwe technologieën. Leidt (bio)technologie tot een nieuwe menselijke soort? Is biotech gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk? Hoe onze privacy beschermen in tijden van big data? Is het aanvaardbaar levende organismen en genetische informatie te patenteren? Wat zijn de sociale gevolgen van bionische implantaten? Is het wenselijk dat machines onze emoties sturen? Wat is de impact van de toenemende robotisering op de gezondheidszorg, werkgelegenheid en vergrijzing? Zullen lerende machines ons emanciperen van mensonwaardige arbeidsomstandigheden of zullen ze de sociale ongelijkheid doen toenemen? Katalyseren sociale media en digitale netwerken sociale verandering? Hoe slim zijn onze steden en hoe neutraal zijn algoritmen? Etc.

Redelijk Eigenzinnig wil de brug slaan tussen academische wereld, werkveld en publieke sfeer. Studenten die inschrijven voor het vak werken in multidisciplinair team aan een steunvraag ingediend door een (Brusselse) nonprofit organisatie. De publieksactiviteiten gaan door op diverse Brusselse locaties en zijn vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

Programma