fbpx
deMens.nu

Leerstoel Willy Calewaert 2018

deMens.nu en de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie van de Vrije Universiteit Brussel hebben de eer u uit te nodigen voor de lezingen in het kader van de Leerstoel Willy Calewaert 2018, bekleed door:

DR. TINE VERTOMMEN

met als thema:

SPELBEDERVERS: SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG IN DE SPORT

Wij verwelkomen u graag voor de INAUGURALE REDE op 12 maart om 17u00 in lokaal D0.02 op de Campus Etterbeek van de VUB, Pleinlaan 2 in Brussel. Aansluitend wordt u vriendelijk uitgenodigd op de receptie. Inschrijving verplicht via www.vub.ac.be/events/2018/leerstoel-calewaert

DE LEERSTOEL WILLY CALEWAERT 2018 OMVAT DE VOLGENDE LEZINGEN:

  • 27 maart Een verhaal en de cijfers: slachtoffers en plegers
  • 25 april Internationale verdragen en good practices
  • 7 mei Preventie in Vlaanderen: sport met grenzen voor sportbegeleiders en (para)medici

Deze drie lezingen vinden plaats van 18u00 tot 20u00 in lokaal L2.10 op de Campus Etterbeek van de VUB, Pleinlaan 2 in Brussel.

Meer info:

Dr. Tine Vertommen is Master Criminologische Wetenschappen (VUB, 2009) en Master Morele Begeleiding (VUB, 2007). Ze behaalde haar doctoraat in de Medische Wetenschappen met het proefschrift ‘Interpersonal violence against children in sport’ (Universiteit Antwerpen, 2017). Tine is onderzoeker en docent in de expertisecel Toegepaste Forensische Psychologie van de Thomas More hogeschool Antwerpen. Ze is onderzoeksleider van het Belgisch partnerschap in het Erasmus+ VOICE project waarin ze getuigenissen van seksueel geweld in de sport verzamelt en analyseert. Eerder was ze, in opdracht van de Europese Commissie, core team onderzoeker van de ‘Gender-based violence in sport’ studie in alle 28 EU-lidstaten. Sinds 2018 werkt ze aan een nieuw Europees project rond het ontwikkelen van een kwaliteitslabel voor preventie van misbruik in sportclubs. Tine is bestuurslid bij het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport vzw en lid van de Algemene Vergadering van de Rode Antraciet vzw.

 

De Leerstoel Willy Calewaert wordt jaarlijks georganiseerd door deMens.nu in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en Uitstraling Permanente Vorming (UPV). Dit ter ere van de politicus Willy Calewaert, die tijdens zijn leven een bijzonder geëngageerde vrijzinnige was. De Leerstoel staat in het teken van het verstrekken van onderwijs en het verspreiden van het vrijzinnig humanistisch gedachtegoed.

Bekijk dr. Tine Vertommen op Van Gils en Gasten