fbpx
deMens.nu

Freddy Mortier verkozen tot nieuwe voorzitter van deMens.nu

foto’s © UGent – Hilde Christiaens

Op zaterdag 24 maart verkozen de leden van de Algemene Vergadering van de Unie Vrijzinnige Verenigingen/deMens.nu Freddy Mortier als nieuwe voorzitter. Hij neemt de fakkel over van Sylvain Peeters, die deMens.nu zes jaar voorzat. Freddy Mortier zal het gezicht en de stem zijn van de koepel van Nederlandstalige vrijzinnige verenigingen in Vlaanderen en Brussel.

Kind van de Verlichting

“Ik ben echt een kind van de Verlichting, sta helemaal achter het gedachtegoed van de verlichtingsfilosofen”, licht Mortier zijn engagement toe: “Zelf ben ik mijn hele leven al bezig met precies dié thema’s die de vrijzinnigheid op de agenda heeft gezet: in eerste instantie bio-ethische thema’s zoals het recht op abortus en euthanasie.” Als voorzitter wil Mortier de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing nog nadrukkelijker op de kaart zetten: “Weinig middenveldorganisaties zijn zo succesvol geweest als die van de vrijzinnigheid.. België behoort bijvoorbeeld tot de koplopers op ethisch gebied. De vrijzinnigen hebben gezorgd voor een ethisch klimaat dat jongere generaties nu als evident beschouwen, maar dat zonder de vrijzinnigheid nooit zou zijn geweest.”

Freddy Mortier © UGent – Hilde Christiaens

Vrijzinnige beweging voor meer recht op zelfbeschikking

“Wij moeten er de volgende jaren voor zorgen dat zelfbeschikking nóg prominenter op de agenda prijkt. Het is de mood van deze tijd: je doet in je leven iets niet omdat het je wordt opgelegd, maar omdat je het zélf belangrijk vindt”, vervolgt Mortier.
Vrijzinnigheid moet een beweging worden die nog strijdbaarder opkomt voor autonomie, voor zelfbeschikking. “Zeker in het onderwijs en in de zorg moeten wij de kant kiezen van de patiënt, de leerling, de cliënt, de resident, de zwakkere. Van al wie de middelen wordt ontnomen om keuzes te maken en het leven in eigen handen te nemen. Neem bijvoorbeeld abortus. Wij vrijzinnigen zeggen: ‘kies de kant van de vrouw, haal het uit het strafrecht’.”

Gelijkheid tussen man en vrouw, een neutrale staat en inspraak voor jongeren

De nieuwe voorzitter stipte ook al enkele concrete agendapunten aan. “In de grondwet moet de neutraliteit van de staat tegenover levensbeschouwingen ingeschreven worden. Hoe precies, daar kan en moet uiteraard een dialoog over worden gevoerd. Maar een grondwet waarin zoiets niet is opgenomen, dat gaat niet. Daar horen ook fundamentele ethische beginselen bij: bijvoorbeeld de onaantastbare gelijkheid tussen man en vrouw en de vrijheid van meningsuiting. Ik vind dat deze wel degelijk behoren tot de kern van de waarden die we als diverse samenleving moeten respecteren.“ Mortier pleit ook voor jongerenparticipatie: “Ik wil de thema’s waarrond we werken deels laten opborrelen bij de jongere generaties; het is belangrijk aansluiting te blijven houden bij wat hen beweegt. Dat is de enige manier om maatschappelijk relevant te blijven.”

De kern van het vrijzinnig humanisme: geloof in de mens

In zijn maiden speech als voorzitter bedankte Mortier ook uitdrukkelijk zijn voorganger, Sylvain Peeters: “Hij is het cement geweest tussen de verenigingen binnen deMens.nu en is er in geslaagd een vloot schepen een gezamenlijke koers te laten varen.”

Freddy Mortier

Freddy Mortier is hoogleraar ethiek aan de Universiteit Gent. Hij was van oktober 2013 tot oktober 2017 vicerector van de UGent. Zijn vakgebied: Ethiek, meer bepaald bio-ethiek, studie van levensbeschouwing, vakdidactiek wijsbegeerte en moraal.

Interview: Joke Goovaerts   Camera: Maya Richard